Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Hadia Ö’ila?

Hadia Ö’ila?

Hadia atulö so meföna niha samazaewe tanömö ndru’u ba nowi niha bö’ö?

Digest nifazökhi Yustinianus si no mufuli musura me döfi 1468 ya’ia da’ö sambua moroi ba mbuku soya sanura ngawalö gabula dödö ba huku meföna

MOLO’Ö Matai’o 13:24-26, imane Yesu, ”No fakhili-khili ira mbanua zorugo andrö niha samazaewe tanömö si sökhi ba nowinia. Ba me no mörö niha, ba so zi fatiu tödö khönia, möi mufazaewe, danömö ndru’u barö zinanö ba ilau mofanö. Ba me no ebua zinanö, me molai, awena göi oroma ndru’u andrö.” So ösa sanura saombö tödö hadia sindruhu-ndruhu no irai alua nitutunö ba gamaedola andrö. Hiza’i, molo’ö si no tesura ba mbuku Romawi meföna, tola manö alua simane da’ö.

Itutunö sambua kamus Zura Ni’amoni’ö wa ba huku Romawi, no sambua fa’alösökhi na so niha samazaewe tanömö ndru’u ba nowi niha bö’ö ba wosulöni zi lö sökhi. Sindruhunia, huku simane da’ö mangoroma’ö wa sindruhu-ndruhu no irai alua da’a. Samösa niha satua-tua ba huku sotöi Alastair Kerr, itutunö wa me döfi 533 M, ifazökhi sambua Digest Kaisar Romawi Yustinianus. Da’a rahu-rahu moroi ba huku Romawi. Ba da’ö so wehede niha sagatua-tua ba huku i’otarai me döfi 100-250 M. Molo’ö Digest, samösa niha satua-tua sotöi Ulpian, itutunö zi no irai alua me abad si dua. So niha samazaewe tanömö ndru’u ba nowi niha bö’ö irege tekiko zinanö niha andrö. Itutunö ba buku Digest, hak sohalöwö ba nowi molo’ö huku, tola i’andrö gefe si tobali fangali moroi ba nifalua khönia.

No irai alua da’a ba Wamatörö Romawi meföna. Da’a zangoroma’ö wa no irai alua gamaedola nitutunö Yesu andrö.