Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Fitu 2017

Alui Wa’akayo Sindruhu

Alui Wa’akayo Sindruhu

”Oguna’ö wa’akayo si lö atulö andrö ba wahuwusa.”​—LUKA 16:9, NW.

SINUNÖ: 32, 154

1, 2. Ba gulidanö da’a, hana wa hasambalö so niha si tosasa?

IADA’A, itugu lö sökhi ba lö atulö lala ba wangalui soguna. Duma-dumania, abua khö ndra si bohou ebua ba wangalui halöwö. So ösa niha zanehegö nosora findra ba soi si kayo. Ato niha zi tosasa hewa’ae ba soi si kayo toröi ira. Ba zi sagörö ulidanö, itugu kayo niha si kayo ba itugu tosasa niha si tosasa. Molo’ö si no la’erai barö-börö da’a, fa’oya gefe zi 1 persen niha si kayo hulö simane na la’orudugö gefe zi 99 persen niha tanö bö’ö. Ba da’a oroma wa so ösa niha sebua kefe si lö mo’amböta sandrohu fa’aurira irege tola ikhamö nga’ötöra, hiza’i so miliaran niha si tosasa. Ifaduhu’ö da’a Yesu me iwa’ö, ”Lö tebulö awömi zi numana.” (Mareko 14:7) Hana wa so walö’atulö?

2 I’ila Yesu wa ha Mbanua Lowalangi zi tola mamalalini lala wogale ba gulidanö da’a. Iforoma’ö Sura Ni’amoni’ö wa niha ”saniaga” mazui lala wogale ba gulidanö da’a, sistem politik hegöi agama, no fao ira ba gulidanö nifatörö Zatana. (Fama’ele’ö 18:3) Ono mbanua Lowalangi lö lafaogö ira ba politik hegöi ba agama faya. Hiza’i, so ösa nono mbanua Lowalangi si tebai mangaröu’ö ya’ira ba gamawaö gulidanö nifatörö Zatana andre.

3. Hadia wanofu-nofu nitutunöda?

 3 Ya’ita niha Keriso, moguna tafareso gamuatada ba lala wogale ba gulidanö. Tola tasofu khöda samösa, ’Hewisa wangoguna’ögu okhötagu ba wangoroma’ö wa lö faröi ndra’odo khö Lowalangi? Hadia nifaluagu ena’ö lö adöni dödögu ba gamawaö gulidanö da’a? Hadia zi no irai lafalua ono mbanua Lowalangi iada’a sangoroma’ö wa faduhu dödöra khönia?’

WAÖ-WAÖ SANANDRÖSA BA NIHA SOHALÖWÖ SI LÖ ATULÖ

4, 5. (a) Hadia zalua ba niha sohalöwö si so ba waö-waö nitutunö Yesu? (b) Hadia niwa’ö Yesu ena’ö lafalua ira solo’ö khönia?

4 Baso Luka 16:1-9. * (Faigi nisura ba gahe zura.) Moguna tabatogö ba ta’angeraigö waö-waö nitutunö Yesu sanandrösa ba niha sohalöwö si lö atulö. La’angadugö zohalöwö andrö khö zokhö ya’ia wa no ihori gana’a irege iheta ia ba halöwö andrö sokhö ya’ia. * (Faigi nisura ba gahe zura.) Hiza’i, i’oguna’ö ”wa’atua-tua si tefaudu” sohalöwö andrö. Fatua lö iröi halöwönia, ilau fahuwu ba niha si tola manolo ya’ia dania. Tenga da’ö geluahania wa itutunö waö-waö da’a Yesu khö ndra nifaha’önia ena’ö latörö lala si lö atulö ena’ö anau gölöra. Da’a nifalua niha ba gulidanö iada’a. Hiza’i, i’oguna’ö waö-waö da’a Yesu ba wame’e famaha’ö sabölö moguna.

5 Simane sohalöwö si lö modöna-döna wa’abu dödö si göna ya’ia, i’ila Yesu wa ato zolo’ö khönia si göna abula dödö ba wangalui soguna ba gulidanö si lö atulö andre. Andrö wa imane khöra, ”Oguna’ö wa’akayo si lö atulö andrö ba wahuwusa.” Wehede da’a zamarou ya’ita ena’ö ta’oguna’ö gokhötada ba wahuwusa khö Yehowa hegöi khö Yesu. Hadia mbörö? Ena’ö na taya gokhöta andre, niha si fahuwu khö Yehowa hegöi khö Yesu tola ’latema’ö ira ba nahia si lö tebulö’. Hadia wamaha’ö si tola tahalö ba mene-mene Yesu andre?

6. Hewisa wa tola ta’ila wa tenga ohitö dödö Lowalangi lala wogale ba gulidanö iada’a?

6 Hewa’ae lö itutunö Yesu hadia mbörö wa ifotöi gokhöta andre ”si lö atulö”, hiza’i itutunö Sura Ni’amoni’ö wa na taforege wangalui kefe sebua, tenga ohitö dödö Lowalangi da’ö. Duma-dumania, no itehegö khö Gadamo hegöi Khawa Yehowa ba wamili hadia zoguna khöra ba kabu Edena. (I Moze 2:15, 16) Aefa da’ö, me ibe’e Lowalangi gehehania ni’amoni’ö ba niha nibayoini, ”samösa lö sanguma’ö khönia hadia ia nibaya-bayania, faoma sa khöra manö fefu”. (Halöwö Zinenge 4:32) Iwa’ö sama’ele’ö sotöi Yesaya wa so ginötönia dania fefu niha gulidanö larasoi fefu hadia ia zi so ba gulidanö. (Yesaya 25:6-9; 65:21, 22) Hiza’i, fatua lö alua da’ö, moguna la’oguna’ö ”wa’atua-tua si tefaudu” ira solo’ö khö Yesu. Te la’oguna’ö gokhöta si lö atulö ba gulidanö da’a ba wangalui soguna khöra, hiza’i ba ginötö si fagölö la’omusoi’ö dödö Lowalangi.

 OGUNA’Ö WA’AKAYO SI LÖ ATULÖ SI FAO FA’ATUA-TUA

7. Hadia mene-mene nibe’e Yesu ba Luka 16:10-13?

7 Baso Luka 16:10-13. Sohalöwö ba waö-waö nitutunö Yesu, ilau fariawö ba niha bö’ö ena’ö so mbua nitemania. Hiza’i, omasi Yesu na fahuwu ndra solo’ö khönia ba zorugo tenga ba wangalui tana khöra samösa. Omasi ia na aboto ba dödöda wa lala wangoguna’öda fa’akayo si lö atulö ni’okhögöda, tola mangoroma’ö hadia lö faröi ita khö Lowalangi. Hewisa wamaluada da’ö?

8, 9. Be’e duma-duma hewisa wangoroma’ö ndra talifusöda wa’alöfaröira ba wangoguna’ö fa’akayo si lö atulö.

8 Sambua lala si tola tafalua ba wangoroma’ö wa lö faröi ita ya’ia da’ö na ta’oguna’ö gokhötada ba wame’e dolo-tolo ba halöwö fanuriaigö ba zi sagörö ulidanö nifa’ele’ö Yesu wa hasambalö alua. (Matai’o 24:14) So samösa nono alawe si bohou ebua ba India sangokhögö celenga side-ide si öfa sagi, ba lö mamalö ifo’ösi faoma kefe loga. Ibato göi wowöli mai-mai. Me no afönu celengania, ibe’e fefu da’ö tobali dolo-tolonia ba halöwö fanuriaigö. So samösa dalifusöda ira matua ba India sangokhögö kabu nohi. Oya mbanio nibe’enia tobali dolo-tolo ba RTO Malayalam. Börö me moguna mbanio ba gödo da’ö, andrö wa iwa’ö abölö sökhi na ibe’e mbanio moroi na ibe’e gefe. No ’fa’atua-tua si tefaudu’ da’a. Simanö göi ndra talifusöda si so ba Yunani, asese la’amualagö wanikha zaitun, keju hegöi gö tanö bö’ö ba nösi nomo Mbetieli.

9 Samösa talifusöda tanö bö’ö, i’oguna’ö danönia si so ba Sri Lanka tobali nahia gangowuloa, kebaktian hegöi nahia ndra talifusöda sangai halöwö safönu inötö. I’oguna’ö gokhötania ba wanolo ndra talifusöda. No fanolo sebua da’a khö ndra sanuriaigö si so ba da’ö si lö mangokhögö kefe sebua. Ba nahia si lö manehegö halöwö nifaluada, la’oguna’ö nomora ira talifusöda tobali Balai Mbanua Lowalangi. Ira perintis hegöi niha tanö bö’ö si lö mangokhögö gefe sebua, tola la’ondrasi nahia gangowuloa si lö la’okosi.

Ono mbanua Lowalangi la’oguna’ö gokhötara ena’ö so mbuania ba niha bö’ö

10. Hadia manö mbua si tola tatema na mamuala ita si fao fa’oböwö?

10 Duma-duma da’a zangoroma’ö wa ono mbanua Lowalangi ”lö faröi ba wondrege zide-ide”. (Luka 16:10) La’oguna’ö gokhötara ena’ö so mbuania ba niha bö’ö. Hadia nirasoi niha si fahuwu khö Yehowa me no latehegö gokhötara? Omuso sibai dödöra börö me la’ila wa tola la’okhögö gokhöta ”sindruhu” ba zorugo na oböwö ira. (Luka 16:11) Imane samösa talifusöda ira alawe sasese mame’e kefe si tobali dolo-tolonia ba wanolo halöwö Mbanua Lowalangi wa so zahöli-höli dödö si no irai alua khönia ba zi töra  hauga fakhe. Imane, ”Aboto ba dödögu wa na itugu oböwö ndra’odo ba gefegu, itugu u’okhögö mbua-bua fa’oböwö tanö bö’ö. Itugu aoha khögu ba wangefa’ö sala, ebolo dödögu ba niha bö’ö, ba tola utema’ö mene-mene hegöi fa’afatö dödö.” Ato zi no morasoi mbua börö me oböwö ira.​—Zinunö 112:5; Gamaedola 22:9.

11. (a) Hewisa wangoroma’öda ’fa’atua-tua si tefaudu’ na oböwö ita? (b) Hadia zalua ba gotalua nono mbanua Lowalangi iada’a? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

11 Taforoma’ö göi ”wa’atua-tua si tefaudu” ba ginötö ta’oguna’ö gokhötada ba wotuhini niha bö’ö ba wamalua halöwö fanuriaigö. Hewa’ae tebai tahalö halöwö safönu inötö mazui findra ba nahia si lö ato sanuriaigö, hiza’i tola tatolo niha bö’ö. (Gamaedola 19:17) Duma-dumania, dolo-tolo nibe’eda tola möi fanolo ba wanga’asogö lektur hegöi ba wotuhuni halöwö fanuriaigö ba mbanua si tosasa irege ato niha zanema’ö sindruhu. Ba soi bö’ö simane Kongo, Madagaskar, hegöi Rwanda, ebua sibai mböli Zura Ni’amoni’ö. Itaria böli zi sambua Sura Ni’amoni’ö, fagölö ira gazi zi samigu mazui zi sara waŵa. Ba zi hauga fakhe, moguna lafili ira talifusöda hadia la’öli gö ba nösi nomora mazui la’öli sambua Zura Ni’amoni’ö. Iada’a, börö dolo-tolo moroi ba niha bö’ö hegöi ’famagölöisi’ gefe, no lafo’eluaha ba lafazökhi Zura Ni’amoni’ö organisasi Yehowa ba labe’e ero samösa-mösa niha ba nösi nomo hegöi ba niha samaha’ö ya’ia ba Zura Ni’amoni’ö. (Baso II Korindro 8:13-15.) Andrö, niha same’e hegöi sanema dolo-tolo, tola tobali ira si fahuwu khö Yehowa.

HADIA NIFALUADA ENA’Ö LÖ ADÖNI DÖDÖDA BA GAMAWAÖ GULIDANÖ?

12. Hewisa wangoroma’ö Gaberahamo wa faduhu dödönia khö Lowalangi?

12 Tola göi tobali ita si fahuwu khö Yehowa na ta’alui wa’akayo ”sindruhu” ba lö adöni dödöda ba gamawaö gulidanö da’a. Da’a nifalua ndra matua si lö faröi sotöi Aberahamo. I’o’ö niwa’ö Yehowa, iröi danö Guri si kayo ba toröi ia ba tendra börö me omasi ia tobali si fahuwu khö Yehowa. (Heberai’o 11:8-10) Lö mamalö faduhu dödönia khö Lowalangi, tenga ba gokhöta. (I Moze 14:22, 23) Ifarou niha bö’ö Yesu ena’ö la’o’ö wamati simane da’ö. No irai iwa’ö khö zi samösa ira matua si kayo si bohou ebua, ”Na omasi’ö mo’ahonoa, ba ae amawa zi so khöu ba be’e ba zi numana, ba so khöu girö-girö ba zorugo ba tabu, o’ö ndra’o.” (Matai’o 19:21) Lö i’okhögö wamati simane ni’okhögö Gaberahamo si bohou ebua andrö. Hewa’ae simanö, so nasa niha bö’ö si faduhu tödö khö Lowalangi.

13. (a) Hadia mene-mene nibe’e Waulo khö Timoteo? (b) Hewisa wamaluada mene-mene Waulo andre iada’a?

13 Timoteo, samösa niha samati. Me no aefa ifotöi ia ’sanuwö si sökhi awö Keriso Yesu’, imane khönia Faulo, ”Fefu, haniha zi möi manuwö, ba lö ihalö rörönia wangalui balazo, afunia i’omasi’ö ia solohe ya’ia andrö.” (II Timoteo 2:3, 4) Niha solo’ö khö Yesu iada’a hegöi sohalöwö  safönu inötö si töra sazuta fa’ato, no lafalua mene-mene Waulo andre. Latimbagö iklan si so ba gulidanö sangomasi’ö ana’a andre. Latörö tödöra goi-goi da’a, ”Samalali ana’a, ba tobali sawuyu zame’e nifalali.” (Gamaedola 22:7) Omasi Zatana na tahorigö ginötö hegöi fa’abölöda ba wohalöwö ba gamawaö gulidanö nifatörönia. So ösa zamiza gefe sebua ba wamu’a mböli nomo, moto, ba wolohi sekola mazui ba wangowalu. Na lö tahaogö ta’angenanöi, tola manö mo’ömö ita ba zi hauga fakhe. Tola taforoma’ö wa’atua-tua si tefaudu na ta’öna-önai’ö wa’aurida, böi mo’ömö, ba böi tahorigö gefeda. Na tafalua da’a, lö hadöi daha-tahada ba wamosumange Lowalangi ba lö tobali ita sawuyu gamawaö gulidanö da’a.​—I Timoteo 6:10.

14. Hadia zi lö tola lö’ö tafalua? Be’e duma-duma.

14 Ena’ö tola ta’öna-önai’ö wa’aurida, moguna ta’ofönai’ö Mbanua Lowalangi. So sambua fongambatö zangokhögö bisnis sebua ba sebua hare. Hiza’i, omasi ira ifuli tobali sohalöwö safönu inötö. Andrö wa lafamawa bisnis, bot hegöi okhötara tanö bö’ö. Tobali ira relawan ba wangehaogö gödo sebua si bohou ba Warwick, New York. Tohude sibai khöra da’ö börö me tola falulu fohalöwö ira khö ndraonora alawe hegöi umönöra sohalöwö ba Mbetieli. Falulu fohalöwö göi ira ba zi hauga migu khö zatua wo’omonia ira matua ba wohalöwö ba Warwick. Samösa dalifusöda ira alawe perintis ba Kolorado, AS, mohalöwö ia matonga hari ba zi sambua bank. Omasi sibai kafalonia lala halöwönia irege ibe’e halöwö safönu inötö khö dalifusöda andrö ba tölu kali tedou wa’ebua gazinia. Hiza’i, börö me tebai i’osambua’ö dödönia ba wanuriaigö, andrö wa lö itema halöwö da’ö. Oya nasa duma-duma si no irai lafalua ira samosumange Yehowa. Ba ginötö tahalö gangetula ba wangofönai’ö wangalui Mbanua Lowalangi, taforoma’ö wa ta’ame’egö tödö wa’akayo sindruhu hegöi fahuwusada khö Lowalangi moroi ba gokhöta.

BA GINÖTÖ LÖ MOFOZU WA’AKAYO

15. Hadia wa’akayo si tola manga’asogö fa’owua-wua dödö sebua?

15 Na oya gokhöta ni’okhögöda, tenga da’ö geluahania wa ifahowu’ö ita Lowalangi. Ifahowu’ö Yehowa niha ’si fahöna mbua-bua si sökhi’. (Baso I Timoteo 6:17-19.) Duma-dumania, samösa dalifusöda ira alawe sotöi Lucia, i’ila wa lö ato zanuriaigö ba Albania. * (Faigi nisura ba gahe zura.) Andrö wa findra ia moroi ba Italia me döfi 1993. Lö isöndra halöwönia ba da’ö, hiza’i faduhu dödönia wa hasambalö i’asogö zoguna khönia Yehowa. Ifaha’ö ia ba li Albania ba töra 60 niha si no itolo solulu fa’aurira. Hewa’ae lö tatema mbua simane da’a ba wanuriaigö ba mbanua si so ya’ita, hiza’i gofu hadia nifaluada ba wanolo niha bö’ö ena’ö lafaha’ö ira sanandrösa khö Yehowa hegöi ena’ö tobali ira si fahuwu khönia, da’a sambua girö-girö ni’okhögöda sagötö fa’ara.​—Matai’o 6:20.

Fefu nifaluada khö Yehowa hegöi ba Mbanuania tola mame’e khöda fa’owua-wua dödö

16. (a) Hadia zalua ba lala wogale ba gulidanö da’a?

16 Itutunö Yesu wa hasambalö tehori lala wogale ba gulidanö da’a. Imane, ”Ba ginötö ahori wa’akayo andrö”. Eluahania hasambalö ahori wa’akayo andrö. (Luka 16:9) Ba götö safuria andre, so ösa bank si lö mofozu hegöi so ösa soi sanaögö  abula dödö sebua ba wangalui soguna. Hiza’i, ba zi lö aratö, itugu lö sökhi zalua. Politik, agama hegöi lala wogale ba gulidanö nifatörö Zatana andre hasambalö tehori. Sama’ele’ö sotöi Hezekieli hegöi Zefania lafa’ele’ö wa ana’a hegöi firö sabölö tohude ba lala wogale ba gulidanö da’a, lö eluahania da’ö dania. (Hezekieli 7:19; Zefania 1:18) Hadia nirasoida na ahori ginötöda ba gulidanö da’a ba ta’ila wa no taröi gokhöta sindruhu börö gokhöta si lö atulö? Tola manö tarasoi simane nirasoi niha samorege ba wohalöwö ena’ö isöndra gefe sebua, hiza’i i’ila wa gefe palsu fefu da’ö. (Gamaedola 18:11) Ba zi so miföna, lö mofozu gokhöta si so ba gulidanö. Andrö, böi tehegö taya ginötö ni’okhögömö ba wangoguna’ö okhötamö ba wahuwusa ba zorugo. Fefu nifaluada khö Yehowa hegöi ba Mbanuania tola mame’e khöda fa’owua-wua dödö.

17, 18. Hadia howu-howu nidöna-döna niha si fahuwu khö Lowalangi?

17 Ba ginötö tohare Mbanua Lowalangi, lö hadöi niha samu’a okosi nomo mazui samiza kefe. Te’asogö fefu ngawalö gö, ba lö hadöi moguna tagazi doto mazui ta’öli dalu-dalu. Niha si fahuwu khö Yehowa larasoi fefu zi so ba gulidanö. Ana’a, firö, hegöi feremata la’oguna’ö da’ö ba wamoadu mbotora, tenga ba wame’e fa’akayo ba niha. Gama-gama si sökhi moroi ba geu, kara, hegöi firö tehenaigö ia ba wangehaogö omo si sökhi si lö mu’andrö mböli. Latolo ita ira si fahuwu khöda börö me omasi ira tenga börö me lagazi ira. Faoma tabe’e khö nawöda fefu hadia ia zi no tehenaigö ba gulidanö.

18 Awena si ma’ifu da’a moroi ba howu-howu tanö bö’ö nitema niha si fahuwu ba zorugo. Niha samosumange Yehowa ba gulidanö, mo’ao ira si fao fa’owua-wua dödö na larongo wehede Yesu, ”Mi’aine, ya’ami, nifahowu’ö Namagu, mitema gondröita andrö, banua andrö, ni’asiwai khömi, i’otarai mböröta danö.”​—Matai’o 25:34.

^ par. 4 Imane Luka 16:8, 9, Terjemahan Dunia Baru [NW], ”Ba isuno zohalöwö si lö atulö tödö andrö sokhö ya’ia, börö me i’okhögö wa’atua-tua si tefaudu; me no abölö onekhe niha gulidanö andre ba lala si tefaudu khö nawöra moroi ba nono haga andrö. Ba uwa’ö khömi, oguna’ö wa’akayo si lö atulö andrö ba wahuwusa, ena’ö ba ginötö ahori wa’akayo andrö, latema’ö ndra’ugö ba nahia si lö tebulö.”

^ par. 4 Lö niwa’ö Yesu hadia atulö mazui lö’ö wamaböbögö andrö. Sindruhunia, ngawua wehede ”te’adugö” si so ba Luka 16:1, tola manö eluahania so samösa niha si falimo wa no ihori gana’a zokhö ya’ia andrö niha sohalöwö. Hewa’ae simanö, ninehegö Yesu ya’ia da’ö hadia nifalua zohalöwö andrö, tenga hadia dani wa te’efa’ö ia ba halöwönia.