Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

MANURIAIGÖ—EDISI WAMAHA’Ö Baŵa si Fitu 2017

Ösi majalah da’a famaha’ö i’otarai 28 mbaŵa si Walu irugi 24 mbaŵa si Siwa 2017.

Alui Wa’akayo Sindruhu

Hewisa wangoguna’ömö gokhötamö ba wanga’aro’ö fahuwusamö khö Yehowa?

”Mi’ege-ege Awö Zege-ege”

Hewisa ena’ö niha si göna abula dödö börö wa’amate, isöndra wondrara dödö na mate niha ni’omasi’önia? Hadia zi tola öfalua ba wanolo?

”Misuno Yehowa!”​—Hadia Mbörö?

Ifasugi ba dödöda zinunö 147 wa oya dani ni’okhögöda ba wo’ame’egö tödö hegöi ba wangandrö saohagölö khö Zomböi ya’ita.

’Yamofozu Fefu Nifakhoi Dödöu’

Moguna latatugöi ira si bohou ebua hewisa wangoguna’öra fa’aurira. Tola manö ata’u ira ba wo’angeraigö da’ö, hiza’i ifahowu’ö Yehowa niha sangalui mene-menenia

Fanofu Zombaso

Hadia tola la’oguna’ö wangöna ira niha Keriso, simane pistol mazui fana ba wolumö’ö fa’aurira moroi ba niha bö’ö?

Lumö’ö Wangera-ngeramö

No i’oguna’ö propaganda Satana ba wondrönisi tödöda. Hewisa wotimbagömö da’ö?