Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

O’ö Wa’atulö ba Fa’ahakhö Dödö Yehowa

O’ö Wa’atulö ba Fa’ahakhö Dödö Yehowa

”Satulö mifaigi, ba wamatunö huhuo, ba faoma mi’omasi’ö nawömi, ba faoma mihakhösi tödö.”​—ZAKHARIA 7:9.

SINUNÖ: 125, 88

1, 2. (a) Hewisa wamaigi Yesu Goroisa Lowalangi? (b) Hezo oroma wa fasala lala ndra sangila amakhoita hegöi niha Farizai’o ba wamalua Oroisa?

I’OMASI’Ö Goroisa Moze Yesu. Lö ahöli dödöda da’ö, börö me Goroisa andrö moroi khö Namania, Yehowa, Sabölö tohude ba wa’auri Yesu. Ba Zinunö 40:9, ifa’ele’ö Sura Ni’amoni’ö wa omasi sibai Yesu Goroisa Lowalangi. Imane, ”Folo’ö somasi ndra’ugö, ya’ugö Lowalangigu, ba no fa’omasigu, ba oroisamö, ba no so ba dödögu bakha.” Iforoma’ö Yesu moroi ba niwa’ö hegöi nifaluania wa mo’ahonoa, so gunania ba hasambalö a’ozu Goroisa Lowalangi.​—Matai’o 5:17-19.

2 Abu dödö Yesu me i’ila wa lö tefaudu wangoguna’ö ndra sangila amakhoita hegöi niha Farizai’o Goroisa Namania, irege lö ikhamö fangera-ngera niha da’ö. Imane khöra, ”Mibe’e zambua ni’ofulu lönga ba höwa ba lada”, eluahania lahaogö sibai wolo’ö ngawalö zide-ide ba Goroisa. Hiza’i, hadia zi sala? Itutunö Yesu, ”Ba no olifu ami zebua Goroisa, fanguhuku ba fa’ahakhö dödö ba falöfaröi.” (Matai’o 23:23) Lö la’ila ira niha Farizai’o hadia zindruhunia nösi Goroisa, ba so ba wangera-ngerara wa abölö sökhi ira moroi ba niha  bö’ö. Hiza’i, aboto ba dödö Yesu hadia gohitö dödö moroi ba Goroisa andrö, ba hadia wamaha’ö sanandrösa khö Yehowa ero sambua goroisa si so ba da’ö.

3. Hadia nitutunöda ba wamaha’ö da’a?

3 Ya’ita niha Keriso, lö lafaso ita ba wolo’ö Goroisa Moze. (Roma 7:6) Hiza’i, hana wa ifa’anö Goroisa andrö Yehowa ba Daromalinia, Sura Ni’amoni’ö? Omasi ia na aboto ba dödöda ba tafalua ”zebua goroisa”, ya’ia da’ö goi-goi si tobali dane-dane Goroisa. Duma-dumania, hadia goi-goi si tola tafaha’ö ita moroi ba mbanua sawatö? Ba wamaha’ö fatua lö da’a, no tafaha’ö ita hadia zinangea ifalua niha samunu ba hadia wamaha’önia khöda. Ba wamaha’ö da’a, tatutunö hadia wamaha’ö nihalöda moroi ba mbanua sawatö sanandrösa khö Yehowa hegöi lala wolo’öda mbua-buania. Tatutunö wanema li ba zi tölu wanofu andre: Hewisa wa tola oroma wa’ahakhö dödö Yehowa moroi ba mbanua sawatö? Hadia wamaha’ö nihalöda ba da’ö sanandrösa ba wamaigi Lowalangi fa’auri? Ba hewisa wa tola oroma wa’atulönia ba da’ö? Sagötö tatutunö da’a, nehegö hewisa wolo’öda Amada si so ba zorugo.​—Baso Efeso 5:1.

NAHIA MBANUA SAWATÖ IFOROMA’Ö WA’AHAKHÖ DÖDÖ LOWALANGI

4, 5. (a) Hadia zi no mufakhoi ena’ö aoha ba niha samunu ba woloi ba mbanua sawatö, ba hadia mbörö? (b) Hadia wamaha’ö si tola tahalö sanandrösa khö Yehowa ba da’ö?

4 Itatugöi Yehowa ena’ö aoha wogamö zi önö banua sawatö andrö. Iwa’ö ba ndraono Gizara’eli ena’ö lafili tölu mbanua faoma fatambai ba zinga Yoridano. Hana? Ena’ö alio ba aoha ba niha samunu ba wogamö fazambua mbanua andrö. (4 Moze 35:11-14) Lahaogö wondrorogö lala si numalö ba mbanua da’ö. (5 Moze 19:3) Molo’ö waö-waö niha Yahudi, so dandra nifasa ba zi sandrohu lala sanolo niha samunu ba wanöndra mbanua sawatö. Börö me so mbanua sawatö ba mbanua Gizara’eli, iraono Gizara’eli si lö mangodödögö mamunu niha, lö moguna i’alui wolumö’ö ba mbanua bö’ö börö me tola tedönisi dödönia ba wamosumange lowalangi faya.

5 Angeraigö da’a: Ibe’e fareta Yehowa ena’ö labunu niha si no mamunu niha. Hiza’i, ihaogö itatugöi ena’ö niha si lö mangodödögö mamunu niha, tola itema wa’ahakhö dödö, fa’omasi ba folumö’ö. Imane samösa same’e mbua gera-era ba Zura Ni’amoni’ö, ”Fefu hadia ia no muhaogö  mututunö, öna-öna ba aoha.” Yehowa, tenga sanguhuku samu’i sangalu-ngalui lala wanguhuku ono mbanuania. Hiza’i, ”si no a’oi so fa’ahakhö dödö” ia.​—Efeso 2:4.

6. Hadia la’o’ö wa’ahakhö dödö Yehowa ira niha Farizai’o? Tutunö.

6 Hiza’i, lö laforoma’ö wa’ahakhö dödö ba niha bö’ö ira niha Farizai’o. Duma-dumania, molo’ö waö-waö niha Yahudi, lö la’efa’ö zala niha bö’ö ira niha Farizai’o na töra tölu kali ifalua zala si fagölö niha da’ö. Ba wangoroma’ö wa fasala gamuatara, i’oguna’ö sambua gamaedola Yesu sanandrösa khö zi samösa niha Farizai’o sangandrö ba zinga zanema pajak. Imane niha Farizai’o, ”He Lowalangi, u’andrö saohagölö khöu, me tenga simane niha bö’ö ndra’odo, tenga simane sorabu, ba tenga simane sohorö, ba tenga göi simane sanema beo andrö.” Hadia nitandrösaigö Yesu? ”La’ositengagö” niha bö’ö ira niha Farizai’o, ba lö omasi ira laforoma’ö wa’ahakhö dödö.​—Luka 18:9-14.

Hadia ö’aohasi ba niha bö’ö ba wangandrö fa’ebolo dödö khömö? Yatobali ndra’ugö niha sangide-ngide’ö ba lö alawö niha fahuhuo khöu (Faigi ngenoli si-4-8)

7, 8. (a) Hewisa wolo’ömö fa’ahakhö dödö Yehowa? (b) Hana wa moguna so khöda wangide-ngide’ö ba wangefa’ö sala niha bö’ö?

7 O’ö Yehowa, tenga niha Farizai’o. Foroma’ö wa’ahakhö dödö ba fa’omasi. (Baso Kolose 3:13.) Aohasi ba niha bö’ö ba wangandrö fa’ebolo dödömö. (Luka 17:3, 4) Sofu khöu samösa: ’Hadia alio ba aoha khögu wangefa’ö zala niha bö’ö, hewa’ae asese la’afökhöi’ö dödögu? Hadia sindruhu-ndruhu omasido atulö ba niha sangafökhöi’ö ba same’e tetutu dödögu?’

8 Ena’ö tola ta’efa’ö zala niha bö’ö, moguna so khöda wangide-ngide’ö. Molo’ö niha Farizai’o, abölö sökhi ira moroi ba niha bö’ö irege lö omasi ira ba wangefa’ö sala. Hiza’i, ya’ita niha Keriso, si fao fangide-ngide’ö tafaduhu’ö wa ’ebua ba dödöda nawöda’ ba omasi ita ta’efa’ö zalara. (Filifi 2:3) Tola tasofu khöda samösa, ’Hadia u’o’ö Yehowa ba uforoma’ö wangide-ngide’ö?’ Na so khöda wangide-ngide’ö, aoha ba niha bö’ö ba wangandrö fa’ebolo dödöda ba aoha khöda wangefa’ö salara. Böi taha wangoroma’ö fa’ahakhö dödö ba böi alio tetutu dödömö.​—Zangombakha 7:8, 9.

AME’EGÖ TÖDÖ WA’AURI BA BÖI MO’ÖMÖ NDRO AMI

9. Hewisa wanolo Yehowa ndraono Gizara’eli ena’ö aboto ba dödöra wa no ni’amoni’ö wa’auri?

9 Sambua dani wa so mbanua sawatö ya’ia da’ö ba wolumö’ö ndraono Gizara’eli ena’ö lö mo’ömö do ira na labunu niha si lö fasala. (5 Moze 19:10) I’omasi’ö sibai wa’auri Yehowa, ba i’ogorofi wabunusa. (Gamaedola 6:16, 17) Börö me ya’ia Lowalangi satulö ba ni’amoni’ö, lö itehegö wabunusa hewa’ae na lö  mu’odödögö da’ö. Atulö sa wa tola isöndra wa’ahakhö dödö niha samunu si lö mangodödögö. Hiza’i si oföna, moguna ifatunö khö ndra satua mbanua hadia zalua khönia. Na lahalö gangetula ira satua mbanua wa tenga ni’odödögö da’ö, tola toröi ia ba mbanua sawatö irege mate gere sebua. Eluahania, toröi ia ba da’ö sandrohu fa’aurinia. Amakhoita da’a zamaha’ö ndraono Gizara’eli wa no ni’amoni’ö wa’auri. Ba wamosumange Same’e fa’auri, moguna la’oigö dödöra ena’ö lö te’ala wa’auri niha bö’ö labe’e.

10. Molo’ö Yesu, hewisa wangoroma’ö niha sangila amakhoita hegöi niha Farizai’o wa lö la’ame’egö tödö wa’auri niha bö’ö?

10 Tenga simane Yehowa, niha sangila amakhoita hegöi niha Farizai’o lö la’ame’egö tödö wa’auri niha bö’ö. Imane khöra Yesu, ”No mihalö wogoe wangila lala andrö; ya’ami, ba lö si möi bakha, ba sedöna möi bakha, ba no misaisi!” (Luka 11:52) Hadia geluaha wehede Yesu? Sindruhunia, niha sangila amakhoita hegöi niha Farizai’o moguna labotokhi ba dödö niha bö’ö Daromali Lowalangi ba latolo ira ba wangokhögö fa’auri si lö aetu. Hiza’i, lasaisi niha somasi molo’ö Yesu, ’Salawa Sangorifi’. (Halöwö Zinenge 3:15) Eluahania, ladönia’ö niha enaʼö tehori ira. Ya’ira andre niha sasiliawa ba sangalui tana khöra samösa, ba lö la’ame’egö tödö wa’auri niha bö’ö. Sindruhu-ndruhu afaito ba lö khöra fa’omasi!

11. (a) Hewisa wangoroma’ö Waulo wa lala wamaiginia fa’auri fagölö ba lala wamaigi Yehowa? (b) Hadia zanolo ya’ita ba wolo’ö fa’owölö-ölö Waulo ba wanuriaigö?

11 Hewisa wolo’öda Yehowa ba lö tobali ita simane niha sangila amakhoita hegöi niha Farizai’o? Tafalua da’ö na ta’ame’egö tödö ba ta’osinangegö wa’auri. Iforoma’ö da’a sinenge sotöi Faulo me ituriaigö duria somuso dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi ba niha sato. Andrö wa tola iwa’ö, ”Lö horögu ba ndrora fefu.” (Baso Halöwö Zinenge 20:26, 27.) Hiza’i, hadia manuriaigö Waulo ha börö me lö omasi ia fasala mazui börö me Yehowa zanguma’ö khönia? Tenga. I’omasi’ö fefu niha Faulo. Tohude sibai wa’aurira ba wamaiginia, ba omasi ia na lasöndra wa’auri si lö aetu. (1 Korindro 9:19-23) Moguna göi ta’okhögö lala wamaigi Yehowa wa’auri. Omasi ia na fefu niha lafalalini gera-erara ba la’okhögö wa’auri si lö aetu. (2 Fetero 3:9) Ena’ö tola ta’o’ö Yehowa, moguna ta’omasi’ö niha. Na ta’okhögö mbua-bua fa’ahakhö dödö, da’a zamarou ya’ita we’amöi manuriaigö si fao fa’owölö-ölö ba tarasoi wa’omuso dödö.

12. Hana wa tohude sibai ba nono mbanua Lowalangi ba wondrorogö ena’ö lö te’ala wa’aurira?

12 Ena’ö ta’okhögö lala wamaigi Yehowa fa’auri, moguna ta’okhögö mbua-bua satulö ba wondrorogö ena’ö lö te’ala wa’aurida. Böi te’ala wa’aurida ba ginötö ta’ohe moto mazui na talau mohalöwö simane ba mangehaogö omo, ba wondrorogö, mazui ba we’amöi ba nahia gangowuloa. Ba wondrorogö ena’ö lö mofökhö ba lö te’ala, abölö tohude ia moroi na taʼatalisi wangoguna’ö inötö hegöi kefe. Lö mamalö ifalua zatulö Lowalangida, ba omasi ita ta’o’ö duma-dumania. Töra-töra khö ndra satua sokubaloi, moguna la’angeraigö hewisa ena’ö lö te’ala wa’aurira hegöi niha bö’ö. (Gamaedola 22:3) Na so samösa zatua sokubaloi zamasugi ba dödömö goi-goi ba wondrorogö ena’ö lö te’ala wa’aurimö, fondro-ndrongo da’ö. (Galatia 6:1) Okhögö lala  wamaigi Yehowa fa’auri, ba böi mo’ömö ndro ndra’ugö.

ETU’Ö HUKUMA MOLO’Ö GOI-GOI YEHOWA

13, 14. Hadia zinangea lafalua ira satua mbanua ndraono Gizaraʼeli ba wolo’ö fa’atulö Yehowa?

13 I’andrö Yehowa ba zatua mbanua ndraono Gizara’eli ena’ö la’o’ö wa’atulönia. Si oföna, moguna la’alui fefu hadia zindruhunia zalua. Aefa da’ö, moguna lahaogö lafatimbaisi hadia gohitö dödö, amuata, hegöi nifalua niha samunu andrö ba zilalö fatua lö laforoma’ö khönia wa’ahakhö dödö. Moguna la’osisi’ö hadia fatuwu ia ba niha nibununia ba so ba dödönia wamunu. (Baso 4 Moze 35:20-24.) Na so niha zamaduhu’ö, si lö’ö-lö’önia darua, tola labunu zamunu andrö.​—4 Moze 35:30.

14 Na no la’ila hadia zindruhunia zalua, moguna aboto ba dödö ndra satua mbanua hewisa zindruhunia lala wa’auri niha samunu, tenga ha si no ifalua. Moguna la’okhögö wa’aboto ba dödö ena’ö lö la’osambua’ö dödöra ba ni’ila höröra ba ena’ö la’ila hana wa tola alua da’ö. Sabölö tohude, moguna so khöra geheha ni’amoni’ö Yehowa sanolo ya’ira ba wolo’ö fa’ahakhö dödö, fa’aboto ba dödö hegöi fa’atulönia.​—2 Moze 34:6, 7.

15. Hadia gamaehuta lala wamaigi Yesu niha samalua horö moroi ba niha Farizai’o?

15 Lö fa’ahakhö dödö ba niha Farizai’o ba ginötö la’etu’ö hukuma. La’osambua’ö dödöra ba zala nifalua niha samalua horö, tenga ba lala wa’aurinia. Me manga Yesu ba nomo Matai’o, so ösa niha Farizai’o sangila ya’ia. Lasofu khö ndra nifaha’önia, ”Hana wa orudu manga zamahaö ya’ami ba zanema beo ba ba zebua horö?” Itema lira Yesu, ”Ba zabölö, ba lö moguna zame’e dalu-dalu, ha ba zofökhö moguna. Ba mi’ae mibe’e ba dödömi, hadia niwa’ö andrö: ’Fa’ahakhö dödö zomasido, ba tenga sumange.’ Tenga sa ba wogaoni satulö möi ndra’o, ha ba wogaoni si so horö.” (Matai’o 9:9-13) Hadia i’o’awögö niha samalua horö Yesu? Tatu lö’ö. Omasi ia na lafalalini gera-erara. Da’a sambua faosatö si tohude ba duria nifa’emania. (Matai’o 4:17) I’ila Yesu wa so ösa ’zanema beo ba sebua horö’ somasi mamulö’ö gamuatara. Tenga ha ba wemanga wa möi ira ba nomo Matai’o, hiza’i börö me omasi ira la’o’ö Yesu. (Mareko 2:15) Hiza’i, ato niha Farizai’o si lö mangokhögö lala wamaigi Yesu sanandrösa khö zi samösa niha. Lö faduhu dödöra wa tola tebulö gamuata niha. Ba wamaigira lö fanötöna ba niha samalua horö. No aröu faehu ira moroi khö Yehowa, Lowalangi satulö ba sahakhö tödö!

16. Hadia zinangea la’osisi’ö ira panitia pengadilan?

16 Iada’a, ira satua sokubaloi moguna la’o’ö Yehowa, ’sangomasi’ö satulö’. (Zinunö 37:28) Si oföna, moguna ’lahaogö wanekhegö’ ba wotatugöi hadia so horö si no alua. Na so, moguna la’o’ö wanuturu lala moroi ba Zura Ni’amoni’ö ba wangai angetula. (5 Moze 13:12-15) Na tobali ira panitia pengadilan, moguna lahaogö latatugöi hadia niha si no mamalua horö andrö sindruhu-ndruhu no ifalalini gera-erania mazui lö’ö. Lö aoha wamalua da’a börö me famalalini era-era mo’amakhaita ia ba lala wamaiginia zala si no ifalua ba hewisa dödönia ba da’ö. (Fama’ele’ö 3:3) Niha samalua horö, moguna ifalalini gera-erania ena’ö tola itema wa’ahakhö dödö. *—Faigi nisura ba gahe zura.

17, 18. Hewisa ena’ö la’ila ira satua sokubaloi wa sindruhu-ndruhu no ifalalini gera-erania si samösa niha? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

 17 Yehowa hegöi Yesu, la’ila hadia zi so ba wangera-ngera hegöi nirasoi zi samösa niha börö me la’ila labaso dödö niha. Hiza’i, tebai labaso dödö niha ira satua sokubaloi. Andrö, na ya’ugö samösa satua sokubaloi, hewisa ena’ö ö’ila wa sindruhu-ndruhu no ifalalini gera-erania si samösa niha? Si oföna, andrö wa’atua-tua ba fa’aboto ba dödö moroi khö Yehowa. (1 Razo 3:9) Si dua, oguna’ö Daromali Lowalangi hegöi publikasi moroi khö ndra sawuyu si lö faröi ena’ö ö’ila gamaehuta ”wa’abu dödö niha gulidanö” ba ’fa’abu dödö andrö sa, na dali Lowalangi’ ya’ia da’ö famalalini era-era sindruhu. (2 Korindro 7:10, 11) Faigi hewisa wanutunö Zura Ni’amoni’ö niha samalalini era-era hegöi si lö’ö, ba nehegö hewisa wangera-ngera, nirasoi hegöi nifaluara.

18 Si tölu, angeraigö nihania, tenga sala si no ifalua. Hana wa ifalua ba ihalö gangetula da’ö? Hadia wanandraigö hegöi zo’amböta ni’okhögönia? No ifa’ele’ö Sura Ni’amoni’ö wa Yesu, högö mbanua niha Keriso, ”tenga ni’ila hörönia dali wanguhukunia, ba tenga dali wangetu’ö huku nirongo dögi dalingania. Satulö sa’ae dali khönia wame’e huku ba zi numana, ba i’adölö’ö wangetu’ö huku ba zebua famakao ba danö”. (Yesaya 11:3, 4) Ira satua sokubaloi, no ituyu ami Yesu ba wondrorogö mbanua niha Keriso, ba hasambalö itolo ami ba wanguhuku si fao fa’atulö ba fa’ahakhö dödö. (Matai’o 18:18-20) Ta’andrö sibai saohagölö börö me la’ame’egö tödö ita ira satua sokubaloi! Latolo göi ita ba wangoroma’ö fa’atulö ba fa’ahakhö dödö khö nawöda.

19. Hadia wamaha’ö somasi’ö öfalua moroi ba mbanua sawatö?

19 Ösi Goroisa Moze ya’ia da’ö fa’atua-tua ”dali wangila ba dali ziduhu”. Da’a zamaha’ö ya’ita sanandrösa khö Yehowa hegöi goi-goinia. (Roma 2:20) Banua sawatö zanutunö Goroisa samaha’ö ndra satua sokubaloi lala ”wamatunö huhuo” si fao fa’atulö. Da’a göi zamaha’ö ya’ita ba wangoroma’ö ’fa’omasi si lö faröi ba fa’ahakhö dödö’ ba niha bö’ö. (Zakharia 7:9) Hewa’ae lö lafaso ita ba wolo’ö Oroisa, hiza’i lö si tebulö Yehowa. Fa’atulö ba fa’omasi lö mamalö tohude khönia. Ta’andrö sibai saohagölö me tola tafosumange Lowalangi simane ya’ia. Data’o’ö mbua-buania si sökhi ba talumö’ö ita khönia!

^ par. 16 Faigi ”Pertanyaan Pembaca” ba Menara Pengawal 15 Mbaŵa si Siwa 2006, nga’örö 30.