Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Felezara 2017

Hadia Ölumö’ö Ndra’ugö khö Yehowa?

Hadia Ölumö’ö Ndra’ugö khö Yehowa?

”I’orifi noso genoninia Yehowa, ba dozi sanötöna khönia, ba lö göna huku.”​—ZINUNÖ 34:23.

SINUNÖ: 8, 54

1. Börö horö ondröita, hadia nirasoi niha samosumange Lowalangi si lö faröi?

IMANE sinenge sotöi Faulo, ”Alai ndra’o niha nifakao!” (Roma 7:24) Iada’a, ato niha samosumange Lowalangi si lö faröi sorasoi fa’afatö dödö ba famakao simane nirasoi Waulo. Hadia mbörö? Börö me omasi ita ta’omusoi’ö dödö Yehowa, hiza’i lö mo’ahonoa ita ba no tatema horö ondröita. Da’ö mbörö wa lö sökhi-sökhi dödöda na lö mofozu ita ba wangomusoi’ö tödönia. So ösa niha Keriso si no mamalua horö sebua sangokhögö fangera-ngera wa tebai i’efa’ö zalara Yehowa.

2. (a) Hewisa wangoroma’ö Zinunö 34:23 wa lö moguna la’abusi tödö sibai zala si no irai lafalua ira samosumange Lowalangi? (b) Hadia nitutunöda ba wamaha’ö da’a? (Faigi kotak ” Famaha’ö mazui Amaedola?”)

2 I’aro’ö dödöda Sura Ni’amoni’ö wa na talumö’ö ita khö Yehowa, lö moguna ta’abusi tödö sibai zala si no tafalua. (Baso Zinunö 34:23.) Hiza’i, hadia geluahania talumö’ö ita khö Yehowa? Hadia nifaluada na omasi ita tatema wa’ahakhö dödö hegöi fangefa’ö moroi khö Yehowa? Tola tasöndra wanema li ba zinofu da’a na tafaha’ö ita moroi ba gamakhoita si no mutatugöi ba mbanua sawatö si so ba götö ndraono Gizara’eli. Amakhoita da’a tefazökhi ia barö  mbu’usa li Goroisa, ba mufalali ia me Fendrakose 33 M. Hiza’i, moroi khö Yehowa Goroisa andrö. Börö da’ö, moroi ba mbanua sawatö, tola tafaha’ö ita hewisa lala wamaigi Yehowa horö, niha samalua horö hegöi niha samalalini era-era. Si oföna, datatutunö hadia mbörö wa so mbanua sawatö ba ndraono Gizara’eli ba hewisa wangoguna’öra da’ö.

”MIHONOGÖI MBANUA SAWATÖ”

3. Hadia nifalua ndraono Gizara’eli ba niha samunu?

3 Ahakhö dödö Yehowa na so niha nibunu. Na so ndraono Gizara’eli samunu niha, talifusö ira matua sahatö ba niha nibunu si tobali ”solau balö”, ba hasambalö ibunu niha samunu andrö. (4 Moze 35:19) Mufalua da’a ena’ö niha si no mamunu ibe’e wa’aurinia tobali famu’a noso niha si lö fasala si no ibunu. Na lö i’anemai’ö labunu niha si no mamunu niha andrö, tola teta’unöisi mazui lö te’amoni’ö sa’ae Danö Gamabu’ula. Imane Yehowa, ”Ba böi mibe’e ra’iö danö andrö si so ami” ba wamunu niha bö’ö.​—4 Moze 35:33, 34.

4. Hadia zalua na so ndraono Gizara’eli si lö mangodödögö mamunu niha?

4 Hiza’i, hadia zalua na so ndraono Gizara’eli si lö mangodödögö mamunu niha? Hewa’ae na lö i’odödögö, hiza’i fasala ia börö me no ibunu niha si lö fasala. (1 Moze 9:5) Na alua zimane da’ö, iwa’ö Yehowa wa tola laforoma’ö khönia wa’ahakhö dödö. Niha si lö mangodödögö mamunu niha bö’ö, tola ilau moloi moroi ba zolau balö, ba gotalua zi önö mbanua sawatö. Na latehegö khönia toröi ba mbanua da’ö, hasambalö telumö’ö ia. Hiza’i, moguna toröi ia ba mbanua sawatö irugi mate gere sebua.​—4 Moze 35:15, 28.

5. Hana wa amakhoita sanandrösa ba mbanua sawatö möi fanoloda ena’ö itugu ta’okhögö wa’aboto ba dödö sanandrösa khö Yehowa?

5 Tenga moroi ba niha gamakhoita sanandrösa ba mbanua sawatö. Hiza’i, moroi khö Yehowa. Imane khö Yosua, ”Ömane ba ndraono Gizara’eli, ’Fili mbanua sawatö andrö.’” No ”la’amoni’ö”  mbanua andre. (Yosua 20:1, 2, 7, 8) Ihalö gangetula Yehowa wa moguna mufabö’öni mbanua da’a moroi ba danö bö’ö. Börö da’ö, oya wamaha’ö nihalöda sanandrösa khö Yehowa ba zi no mufakhoi andre. Duma-dumania, da’a zanolo ya’ita ena’ö itugu aboto ba dödöda wa’ahakhö dödö Yehowa. Da’a göi zamaha’ö ya’ita lala ena’ö tola talumö’ö ita khö Yehowa iada’a.

MOGUNA ’I’OMBAKHA’Ö HUHUONIA ANDRÖ BA ZATUA MBANUA’

6, 7. (a) Tutunö hadia nifalua ndra satua mbanua ba wangetu’ö hukuma niha si lö mangodödögö mamunu niha. (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.) (b) Hana wa moguna fahuhuo niha samunu khö ndra satua mbanua?

6 Na so ndraono Gizara’eli si lö mangodödögö mamunu niha, moguna ilau moloi ba mbanua sawatö ba ’i’ombakha’ö huhuonia andrö’ khö ndra satua mbanua si so ba mbawa göli, ba hasambalö latema’ö ia. (Yosua 20:4) Aefa da’ö, lafangawuli ia ba mbanua salua wabunusa andrö ena’ö la’etu’ö hukumania ira satua mbanua si so ba da’ö. (Baso 4 Moze 35:24, 25.) Na lahalö gangetula ira satua mbanua wa tenga mu’odödögö zalua andrö, lafangawuli ia ba mbanua sawatö.

7 Hana wa moguna fahuhuo niha samunu andrö khö ndra satua mbanua? Moguna lahaogö lafaigi ira satua mbanua ena’ö lö ra’iö ndraono Gizara’eli. Latolo göi niha si lö mangodödögö mamunu niha ena’ö itema mbua moroi ba wa’ahakhö dödö Yehowa. Isura samösa pakar Zura Ni’amoni’ö wa na lö möi niha samunu andrö khö ndra satua mbanua, tola labunu ia. Isura göi wa niha da’ö samösa zi fasala ba wa’amatenia börö me lö i’o’ö zi no ifakhoi Lowalangi. Börö da’ö, niha samunu moguna i’andrö ba itema’ö wanolo ena’ö tola auri ia. Na lö möi ia ba zi sambua banua sawatö, tola ibunu ia niha sahatö ba niha nibununia andrö.

8, 9. Hana wa moguna fahuhuo zi samösa niha Keriso si no mamalua horö sebua khö ndra satua sokubaloi?

8 Iada’a, niha Keriso si no mamalua horö sebua, moguna möi ia khö ndra satua sokubaloi ena’ö tola latolo ia irege ifuli i’okhögö wahuwusa si sökhi khö Yehowa. Hana wa moguna sibai da’a? Si oföna, Yehowa zotatugöi ena’ö ira satua sokubaloi zangetu’ö huku sanandrösa ba horö sebua. (Yakobo 5:14-16) Si dua, latolo niha samalalini era-era andrö ira satua sokubaloi ena’ö tola ifuli i’okhögö wahuwusa si sökhi khö Lowalangi ba ena’ö lö ifuli ifalua horö simane da’ö. (Galatia 6:1; Heberai’o 12:11) Si tölu, no mutuyu ba mufaha’ö ndra satua sokubaloi ba wame’e fondrara dödö ba niha si no mamalalini era-era ena’ö lö afatö ba ihuku ia tödönia ba zala si no ifalua. Ifotöi ndra satua sokubaloi andre Yehowa, ”sawatö na so deu laöhö”. (Yesaya 32:1, 2) Da’a sambua dandra wa’ahakhö dödö niforoma’ö Lowalangi khöda.

9 Ato zamosumange Lowalangi sorasoi fa’ahono dödö me no fahuhuo ira khö zatua sokubaloi ba latema wanolo moroi khöra. Duma-dumania, no ifalua horö sebua samösa dalifusöda ira matua sotöi Daniel, hiza’i ba zi hauga waŵa aefa da’ö lö ifatunö khö ndra satua sokubaloi da’ö. Imane, ”Börö me no ara numalö ginötö, imane tödögu wa tebai sa’ae latolodo ira satua sokubaloi.” Hiza’i, ata’u ia ma la’ila niha bö’ö horö si no ifalua, ba lö mamalö i’andrö wa’ebolo dödö Yehowa ero  ba wamobörö wangandrönia. Ba gafuriata, i’andrö wanolo khö ndra satua sokubaloi. Ifuli itörö tödönia, imane, ”Ata’udo sibai fahuhuo khöra. Hiza’i me no aefa da’ö, hulö so niha si no mangeheta noro si so ba galisigu.” Tola ifuli ilau fahuhuo khö Yehowa, lö taha-tahania. Iada’a, i’okhögö dödö side-ide si lö sinegu, ba barö-barö da’a, tobali ia enoni sohalöwö.

’MOGUNA ISAWA MBANUA DA’Ö’

10. Ena’ö tola aefa zala niha si no mamunu niha, hadia zinangea ifalua?

10 Ena’ö tola aefa zalania, moguna i’anemai’ö moloi niha samunu andrö ba mbanua sawatö sahatö ba da’ö. (Baso Yosua 20:4.) Na omasi ia auri, moguna möi ba toröi ia ba mbanua da’ö irugi mate gere sebua. Moguna so nitehegönia ba wamalua da’ö. Iröi halöwönia, omonia si sökhi, ba tebai mofanö-fanö manö ia. * (Faigi nisura ba gahe zura.) (4 Moze 35:25) Hiza’i, so mbuania da’ö. Na iröi mbanua sawatö, iforoma’ö wa lö i’ame’egö tödö ndro niha si no ibunu ba tola te’ala wa’aurinia samösa.

11. Hewisa wangoroma’ö niha Keriso si no mamalalini era-era wa i’andrö saohagölö ba wa’ahakhö dödö Lowalangi?

11 Iada’a, niha somasi mamalalini era-era, moguna so nifaluania ena’ö i’efa’ö zalania Lowalangi. Moguna iböhöli wamalua horö si no ifalua. Duma-dumania, i’aröu’ö ia ba ngawalö hadia ia si tola mondrönisi dödönia ba wamalua horö sebua. Itutunö Faulo hadia nifalua niha Keriso ba Korindro somasi mamalalini era-era. Isura, ”No abu dödömi, dali Lowalangi, hewisa wamarounia tödömi, ba wamu’a sa’ae, ba ba wofönu, ba ba wa’ata’u, ba ba wehulu dödö, ba ba wamorege, ba ba wangotu’ö!” (2 Korindro 7:10, 11) Andrö, na tafalua fefu zi tola tafalua ba woböhöli wamalua horö, no taforoma’ö khö Yehowa wa omasi ita tabulö’ö mbua-buada ba lö ba wangera-ngerada wa no sinangea tatema wa’ahakhö dödönia andrö.

12. Hadia zinangea iröi niha Keriso na omasi ia ena’ö lö mamalö itema wa’ahakhö dödö Yehowa?

12 Hadia zinangea iröi niha Keriso ena’ö lö mamalö itema wa’ahakhö dödö Yehowa? Moguna iröi fefu ngawalö zomasi ia si tola mondrönisi tödönia ba wamalua horö. (Matai’o 18:8, 9) Duma-dumania, na ladönisi ndra’ugö ira awömö ba wamalua si lö omasi Yehowa, hadia öbato fariawö khöra? Na abua khöu wanaha tödö ba ginötö öbadu duo, hadia tola ö’angenanöi zalua ena’ö lö oya öbadu ia? Na abua khömö wotayaigö gisö-isö dödö sanandrösa ba wohorö, hadia ö’aröu’ö ndra’ugö ba film, situs Web mazui halöwö nifaluamö si tola manga’asogö khömö fangera-ngera si ra’iö? Törö tödömö wa fefu nifaluada ba wolo’ö goi-goi Yehowa, hasambalö so mbuania. Lö hadöi sabölö afökhö baero na so ba dödöda wa no iröi ita Yehowa. Ba lö hadöi sabölö sökhi baero na tarasoi ’wa’ebua dödö si lö aetu’ moroi khö Yehowa.​—Yesaya 54:7, 8.

’TOBALI SAWATÖMI DA’Ö’

13. Tutunö hana wa tola telumö’ö ba owua-wua dödö niha samunu na toröi ia ba mbanua sawatö.

13 Na ba mbanua sawatö so niha samunu,  telumö’ö ia. Imane Yehowa sanandrösa ba mbanua da’ö, ’Tobali sawatömi da’ö.’ (Yosua 20:2, 3) Ba da’ö, lö i’andrö Yehowa ena’ö lafuli la’etu’ö hukumania ba zi no alua andrö. Tebai göi möi bakha ba mbanua da’ö niha solau balö ba wamunu ya’ia. Ba ginötö so niha samunu andrö ba mbanua sawatö, ilumö’ö ia Yehowa. Hiza’i, tenga simane ba gurunga so ia. Tola ilau mohalöwö, itolo niha bö’ö hegöi ifosumange Yehowa si fao fa’atulö. Tola irasoi wa’ahono dödö ba fa’owua-wua dödö!

Tola faduhu dödömö wa i’efa’ö zalamö Yehowa (Faigi ngenoli si-14-16)

14. Hadia zi tola ifaduhusi tödö niha Keriso si no mamalalini era-era?

14 So ösa nono mbanua Lowalangi si no irai mamalua horö, lö aetu itegu-tegu ira tödöra hewa’ae no lafalalini gera-erara. So ösa zorasoi wa lö irai i’olifugö Yehowa horö si no lafalua. Na simane da’ö nirasoimö, yafaduhu dödömö wa ba ginötö i’efa’ö zalamö Yehowa, no i’olifugö da’ö fefu. Lö moguna ö’abusi tödö sibai da’ö. Da’ö zalua khö Daniel, nitutunö ba wamobörö. Me no aefa labe’e khönia mene-mene hegöi latolo ia ira satua sokubaloi ena’ö ifuli i’okhögö dödö side-ide si lö sinegu, ohahau dödönia. Imane, ”Lö u’abusi tödö sibai zala si no ufalua. Na no mu’efa’ö horöda, no taya sa’ae da’ö. Simane niwa’ö Yehowa, ihalö noromö ba i’aröu’ö wanibo’ö ya’ia ena’ö lö irai ö’ila sa’ae da’ö.” Na no toröi niha samunu ba mbanua sawatö, lö moguna ata’u ia ma tohare niha solau balö ba wamunu ya’ia. Simanö göi, na no i’efa’ö horöda Yehowa, lö moguna ata’u ita wa  ifuli itörö tödönia ba ihuku ita ba zi so miföna.​—Baso Zinunö 103:8-12.

15, 16. Hana wa tola faduhu dödöda ba wa’ahakhö dödö Yehowa?

15 Na tafaomagö ita ba ndraono Gizara’eli, sindruhunia abölö oya dani ni’okhögöda ena’ö tola tafaduhusi tödö wa’ahakhö dödö Yehowa. Me no aefa iwa’ö Faulo wa irasoi ’wamakao’ börö me lö mo’ahonoa wolo’önia Yehowa, ilau mu’ao, ”Nisuno Lowalangi, börö Yesu Keriso, So’aya ya’ita!” (Roma 7:25) Hana wa iwa’ö da’ö? Hewa’ae no irai ifalua zala ba lö nasa mamalö ilawa gisö-isö dödönia si fasala, no ifalalini gera-erania. Andrö, faduhu dödönia wa no i’efa’ö zalania Yehowa börö höli si no ibe’e Yesu. Börö me no mate Yesu tobali höli, tola ta’okhögö dödö side-ide si lö sinegu ba tarasoi wa’atulö. (Heberai’o 9:13, 14) Börö me Yesu andre Ere Sebua khöda, ”i’ila ifo’ahonoa wangorifi sangondrasi Lowalangi, nifa’emania, me no si lö mamalö-malö fa’auri ba wolului khöra fanguma’ö”. (Heberai’o 7:24, 25) Ba götö föna, ere sebua zanolo ndraono Gizara’eli ena’ö faduhu dödöra wa no i’efa’ö horöra Yehowa. Börö me Yesu no Ere Sebua khöda, oya dani irege tola faduhu dödöda wa ”tatema wa’ahakhö dödö, ba ena’ö falukha ita wa’ebua dödö, fanolo na baŵa moguna”.​—Heberai’o 4:15, 16.

16 Ena’ö tola talumö’ö ita khö Yehowa, moguna mamati ita ba höli si no ibe’e Yesu. Böi so ba wangera-ngeramö wa moguna höli ba niha fefu. Okhögö wamati wa höli andre, so mbuania khömö. (Galatia 2:20, 21) Okhögö wamati wa i’efa’ö horömö Yehowa börö me so höli. Okhögö wamati wa tola ö’okhögö wa’auri si lö aetu börö me so höli. Höli nibe’e Yesu, no buala nibe’e Yehowa khömö!

17. Hana wa omasi’ö ölumö’ögö khö Yehowa?

17 Banua sawatö zanolo ya’ita ena’ö aboto ba dödöda wa’ahakhö dödö Yehowa. Hadia zi no ifakhoi Lowalangi andre möi famaha’öda wa te’amoni’ö sibai wa’auri. Da’a göi zangoroma’ö lala nifalua ndra satua sokubaloi ba wanolo ya’ita, lala ena’ö sindruhu-ndruhu tafalalini gera-erada hegöi lala ena’ö sindruhu-ndruhu faduhu dödöda wa no i’efa’ö zalada Yehowa. Hadia ölumö’ögö khö Yehowa? Ha ya’ia nahia wolumö’ö si sökhi! (Zinunö 91:1, 2) Ba wamaha’ö aefa da’a, tatutunö hewisa mbanua sawatö möi fanoloda ba wolo’ö Yehowa, duma-duma si sökhi ba wangoroma’ö fa’atulö ba fa’ahakhö dödö.

^ par. 10 Molo’ö pakar Yahudi, te so zi fahatö moroi ba niha samunu si möi ba mbanua sawatö si toröi awönia ba da’ö.