Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Böi Aetu Angeraigö Mbuala moroi khö Lowalangi

Böi Aetu Angeraigö Mbuala moroi khö Lowalangi

”Böi ilimo ami niha, haniha ia, ba luo zabölö andrö.”​—KOLOSE 2:18.

SINUNÖ: 122, 139

1, 2. (a) Hadia mbuala nidöna-döna niha samosumange Lowalangi? (b) Hadia zanolo ya’ita ba wangosambua’ö dödöda ba mbuala andrö? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

NIHA Keriso nibayoini, la’okhögö dötönafö si sökhi sibai. Ladöna-döna wa’auri ba zorugo. Itutunö sinenge sotöi Faulo wa dötönafö andre no ”luo zi möna andrö, ba nikaoni Lowalangi niha, moroi si yawa”. (Filifi 3:14) Ba zorugo, fao ira mamatörö khö Yesu Keriso ba Wamatörönia ba falulu fohalöwö ira ba wanolo niha ena’ö mo’ahonoa. (Fama’ele’ö 20:6) No dötönafö sahöli-höli dödö da’ö! Biri-biri bö’ö, la’okhögö göi dötönafö si fabö’ö. Latötöna wa’auri si lö aetu ba gulidanö Faradaiso, ba owua-wua dödöra ba dötönafö andre!​—2 Fetero 3:13.

2 Omasi Waulo ba wanolo dalifusönia niha Keriso nibayoini ena’ö lö faröi ira ba latema mbuala andrö. Imane khöra, ”Si so si yawa mifatou-tou tödömi.” (Kolose 3:2) Moguna la’osambua’ö dödöra ba dötönafö si sökhi ni’okhögöra ba zorugo. (Kolose 1:4, 5) Na la’angeraigö howu-howu nibe’e  Yehowa, da’a zanolo fefu zamosumange Lowalangi, he sanötöna sauri ba zorugo hegöi ba gulidanö ba wangosambua’ö dödöra ba mbuala andrö.​—1 Korindro 9:24.

3. Hadia wamangelama nibe’e Waulo ba niha Keriso?

3 Ifangelama göi niha Keriso Faulo sanandrösa ba de’ala si möi börö wa lö latema mbuala. Duma-dumania, isura ba niha Kolose sanandrösa ba niha Keriso faya solo’ö Goroisa Moze ba wangomusoi’ö tödö Lowalangi, hiza’i lö mamati ira khö Keriso. (Kolose 2:16-18) Itutunö göi Faulo de’ala si so iada’a si tola manenawa ya’ita ba wanema buala. Itutunö hewisa wolawa gisö-isö dödö si fasala sanandrösa ba wohorö, ba hadia nifaluada ba ginötö fatiti ita ba nösi nomoda mazui khö ndra talifusöda ba mbanua niha Keriso. Iada’a, tola möi fanoloda mene-mene Waulo andre. Börö da’ö, datatutunö ösa wamangelama nibe’e Waulo si so ba zurania ba niha Kolose.

BUNU GISÖ-ISÖ DÖDÖ SI FASALA SANANDRÖSA BA WOHORÖ

4. Hana wa gisö-isö dödö si fasala möi fanaisida ba wanema mbuala?

4 Me no aefa ifasugi ba dödö ndra talifusönia Faulo sanandrösa ba dötönafö si sökhi ni’okhögöra, isura, ”Mibunu sa’ae ndroto-ndroto andrö, si so ba gulidanö: fohorö, ba fa’ara’i-ra’iö, ba hokha, ba fangisö si lö sökhi, ba fa’omasi gana’a.” (Kolose 3:5) Tola itugu monönö gisö-isö dödö ba wamalua fohorö irege tola aetu wahuwusada khö Yehowa hegöi dötönaföda ba zi so miföna. So samösa dalifusöda ira matua samalua gisö-isö dödönia ba wohorö, hiza’i ba gafuriata ifuli ia ba mbanua niha Keriso. Itutunö wa itugu ebua gisö-isö dödönia andrö irege i’ila wa ”no ahou ia wanimbagö da’ö”.

5. Hewisa wolumö’öda fa’aurida na so ita ba ginötö si tola manga’asogö de’ala?

5 Moguna tahaogö ta’angenanöi ngawalö zalua si tola mondrönisi tödöda ba wanawö goi-goi Yehowa sanandrösa ba gamuata. Duma-dumania, niha si fakawa moguna latatugöi nola-ola i’otarai ba wamobörö, simane na fagogohe, fa’uma hegöi na fao ira ba zi ha daru-darua. (Gamaedola 22:3) Te’ala tanö bö’ö si tola alua ya’ia da’ö na falulu fohalöwö ndra matua khö ndra alawe mazui na fao ira ba wofanö ba wamalua si sambua halöwö. (Gamaedola 2:10-12, 16) Hadia zi tola öfalua ba wolumö’ö fa’aurimö? Fatunö khönia wa ya’ugö samösa Samaduhu’ö Yehowa. Angenanöi gamuatamö ba törö tödöu wa tola tobali te’ala na ögadu-gadu ira. Moguna göi mangelama ita ba ginötö tarasoi wa’ide-ide dödö mazui falö’awö-awö. Ba ginötö simane da’ö, omasi ita na so zondrara tödöda. Te afatö sibai dödöda irege omasi ita na lalara dödöda gofu haniha manö. No de’ala da’a. Na örasoi zimane da’ö, böi falua hadia ia zi möi fanenawamö ba wanema buala. Hiza’i, andrö wanolo moroi khö Yehowa hegöi khö ndra talifusöda.​—Baso Zinunö 34:19; Gamaedola 13:20.

6. Hadia zinangea tatörö tödöda ba ginötö tafili hiburan?

6 Ba wamunu gisö-isö dödö si fasala sanandrösa ba wohorö moguna tatimbagö hiburan so’amakhaita ba da’ö. Iada’a, oya hiburan si möi famasugi ba dödöda hadia zalua ba Zodoma hegöi Gomora. (Yuda 7) Lahaogö sibai wangehaogö  hiburan andre irege amuata fohorö si so ba da’ö hulö lö möi te’ala ba si to’ölö manö ba wamaigi niha. Andrö moguna mangelama ita ero inötö. Tebai tatemaʼö fefu hiburan si so ba gulidanö. Moguna tafili hiburan si lö manenawa ya’ita ba wanöndra buala fa’auri moroi khö Lowalangi.​—Gamaedola 4:23.

’ONUKHA’ WA’OMASI HEGÖI FA’EBUA DÖDÖ

7. Hadia gabula dödö si tola manö alua ba mbanua niha Keriso?

7 Omuso dödöda börö me no so ita ba mbanua niha Keriso. Ba gangowuloa, tafaha’ö ita ba Daromali Lowalangi hegöi ba wangabölö’ö nawöda zamösana. Da’a zanolo ya’ita ba wangosambua’ö dödöda ba mbuala andrö. Hiza’i, itaria so wa’afaehu lala wangera-ngera ba gotaluada, irege tola alua watitisa. Na lö ta’asiwaisi gabula dödö andre, tola manö tumbu wa’abao dödö ba gotaluada.​—Baso 1 Fetero 3:8, 9.

8, 9. (a) Hadia mbua-bua zinangea ta’okhögö sanolo ya’ita ba wanema mbuala? (b) Hadia zi tola manolo ya’ita ba wondrorogö fa’atulö ba ginötö so dalifusöda zangafökhöi’ö tödöda?

8 Böi tatehegö wa’abao dödö möi fanaisida ba wanema mbuala. Itutunö Faulo hadia zinangea lafalua ira niha Keriso, ”Ba me no nitutuyu Lowalangi ami, ni’amoni’ö ba ni’omasi’ö, ba mi’onukha wa’ahakhö dödö, ba fa’ebua dödö, ba falöfayawa, ba fa’ebolo dödö, ba fanaha tödö. Faoma mibologö dödömi khö nawömi, ba faoma mi’efa’ö zala nawömi khömi, na so zinegu zamösana khö nawönia; simane fangefa’ö Keriso khömi, simanö göi ami.”​—Kolose 3:12-14.

9 Fa’omasi ba fa’ebua dödö möi fanoloda ba wangefa’ö zala niha bö’ö. Na afökhö dödöda ba wehede mazui ba nifalua zi samösa niha, tola ta’angeraigö hewisa na afökhö dödö niha bö’ö ba wehede mazui ba nifaluada. Ba ginötö i’efa’ö zalada niha da’ö, tatu ta’andrö sibai saohagölö börö wa’omasi hegöi fa’ebua dödönia! (Baso Zangombakha 7:21, 22.) Ta’andrö göi saohagölö me no i’osambua’ö ita Keriso si fao fa’ebua dödö ba wamosumange satulö. (Kolose 3:15) Fefu ita ta’omasi’ö Yehowa, tafa’ema duria si fagölö ba tataögö göi ngawalö gabula dödö si fagölö. Na taforoma’ö wa’omasi, fa’ebua dödö hegöi fangefa’ö sala, itugu te’osambua’ö mbanua niha Keriso ba tola ta’osambua dödöda ba mbuala andrö.

10, 11. (a) Hana wa no sambua te’ala na so wa’afökhö dödö? (b) Hewisa ena’ö lö khöda fa’afökhö dödö?

10 Tola möi fanaisida ba wanema mbuala na so khöda wa’afökhö dödö. Iforoma’ö Sura Ni’amoni’ö wa no de’ala sebua da’a. Duma-dumania, afökhö dödö Ga’ino khö Habeli irege ibunu. Afökhö dödö Gora, Datano ba Abiramo khö Moze irege mamadaö ira. Afökhö dödö Razo Saulo khö Dawido irege omasi ia ibunu Dawido. Tefaudu sibai niwa’ö Daromali Lowalangi, ”Si so fa’afökhö dödö sa, ba fasosota, ba da’ö so göi wamakuyu, awö ngawalö wolau si lö sökhi, fefu.”​—Yakobo 3:16.

11 Na taforege ba wangoroma’ö fa’omasi hegöi fa’ebua dödö, lö alio afökhö dödöda. Imane Taromali Lowalangi, ”Fa’omasi andrö ba no sebolo tödö, no sebua tödö; fa’omasi andrö, ba lö i’afökhöi’ö tödö nawönia.” (1 Korindro 13:4) Ena’ö lö mowa’a wa’afökhö dödö ba wa’aurida moguna taforege ba wamaigi fefu  hadia ia simane famaigi Yehowa. Fefu ita si so ba mbanua niha Keriso no sambua boto. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Ba na so nifosumange, ndroto-ndroto, ba oi zara, omuso dödö ndroto-ndroto bö’ö andrö göi.” (1 Korindro 12:16-18, 26) Na so zi sökhi salua khö zi samösa dalifusöda, fao ita ba wa’omuso dödö ba lö afökhö dödöda khönia. Angeraigö duma-duma Yonata, ono Razo Zaulo. Lö afökhö dödö Yonata me tefili Dawido tobali razo. Ifarou dödö ba ituhini Dawido. (1 Zamueli 23:16-18) Hadia tola ta’o’ö wa’omasi hegöi fa’ebua dödö ni’okhögö Yonata?

MITEMA MBUALA YA’AMI SI SAMBUA OMO

12. Hadia mene-mene Zura Ni’amoni’ö sanolo nösi nomoda ba wanema buala?

12 Na fefu ita yomo ba nomo tafalua goi-goi Zura Ni’amoni’ö, hasambalö tarasoi wa’atulö, fa’ohahau dödö ba tola tatema mbuala. Ibe’e Faulo mene-mene si sökhi soguna ba wongambatö, ”Ya’ami ira alawe, mi’o’ö li ndra matua; simanö zinangea, khö Zo’aya. Ya’ami ira matua, mi’omasi’ö ndra alawe, ba böi abao dödömi khöra. Ya’ami iraono, mifondro-ndrongo li ndra amami gofu hadia ia niwa’ö khömi, da’ö sa ni’omasi’ö, ba khö Zo’aya. Ya’ami ira ama, böi mi’andrö wönu ndraonomi, faböi ada’u-da’u ira.” (Kolose 3:18-21) Hadia tola möi fanolo mene-mene da’a ba wongambatömö?

13. Hewisa samösa dalifusöda ira alawe niha Keriso tola itolo wo’omonia si tenga si sara lala wamati ena’ö ifosumange Yehowa?

13 Na tenga samosumange Yehowa wo’omomö ira matua, hadia nifaluamö na lö sökhi gamuatania khömö? Te mofönu ba fada’awa ndra’ugö khönia, hiza’i hadia tola itugu sökhi zalua na öfalua da’ö? Hewa’ae na möna ndra’ugö fada’awa,  hadia tola ödönisi dödönia ba wamosumange Yehowa? Tatu lö’ö. Hiza’i, na ö’ame’egö tödö wo’omomö si tobali högö yomo ba nomo, tola ötolo nösi nomomö ba worasoi fa’atulö ba tola möi fanuno Yehowa da’ö. Duma-duma si sökhi nibe’emö, möi famarou dödö khö wo’omomö ba wamosumange Yehowa, irege tola mitema mbuala.​—Baso 1 Fetero 3:1, 2.

14. Hadia zinangea ifalua zi samösa dalifusöda ira matua niha Keriso na lö ifosumange ia fo’omonia?

14 Na tenga samosumange Yehowa wo’omomö ira alawe, hadia nifaluamö na örasoi wa lö ifosumange ndra’ugö? Na mofönu-fonu’ö khönia, hadia hasambalö ifosumange ndra’ugö? Tatu lö’ö! Omasi Lowalangi na tobali ndra’ugö fo’omo ira matua safönu fa’omasi solo’ö Yesu. (Efeso 5:23) Yesu, högö ba mbanua niha Keriso, lö mamalö i’okhögö wa’ebolo dödö ba fa’omasi. (Luka 9:46-48) Na ö’o’ö Yesu, tola manö ba gafuriatania omasi wo’omomö ira alawe wefao khömö ba wamosumange Yehowa.

15. Hewisa wangoroma’ö wo’omo ira matua niha Keriso wa i’omasi’ö wo’omonia?

15 Ibe’e wanuturu lala Yehowa khö wo’omo ira matua, ”Ya’ami ira matua, mi’omasi’ö ndra alawe, ba böi abao dödömi khöra.” (Kolose 3:19) Fo’omo ira matua safönu fa’omasi, iforoma’ö wa ifosumange wo’omonia na ifondro-ndrongo hadia mbua wangera-ngera wo’omonia ba ifatunö wa moguna da’ö. (1 Fetero 3:7) Hewa’ae tebai ifalua fefu ni’andrö wo’omonia, hiza’i tola tetolo ia ba wangai angetula si sökhi na ifondro-ndrongo niwa’ö wo’omonia. (Gamaedola 15:22) Fo’omo ira matua safönu fa’omasi, lö ifaso wo’omonia ba wamosumange ya’ia. Hiza’i, i’alui lala ena’ö tola itema da’ö. Ba ginötö i’omasi’ö  wo’omonia hegöi iraononia, itugu owua-wua dödöra ba wamosumange Yehowa ba latema mbuala fa’auri.

Hewisa ena’ö lö mamalö tatema mbuala hewa’ae so gabula dödö yomo ba nomo? (Faigi ngenoli si-13-15)

SI BOHOU EBUA—BÖI TEHEGÖ GOFU HADIA IA MÖI FANAISIMÖ BA WANEMA BUALA!

16, 17. Na ya’ugö si bohou ebua, hewisa ena’ö lö abao dödömö ba mene-mene nibe’e zatuamö?

16 Na ya’ugö si bohou ebua, te örasoi wa talafo abe’e ba lö aboto ba dödö zatuamö hadia nirasoimö. Tola manö abao dödömö irege so khömö wa’areu ba wamosumange Yehowa. Hiza’i, na öröi Yehowa, ö’ila wa lö hadöi niha bö’ö baero zatuamö hegöi ira awöu ba mbanua niha Keriso sabölö mangomasi’ö ya’ugö.

17 Angeraigö da’a: Na lö irai itegu’ö satuamö, hadia ö’ila wa sindruhu-ndruhu la’omasi’ö ndra’ugö? (Heberai’o 12:8) Tatu manö, lö mo’ahonoa ira. Andrö wa tola manö abao dödömö ba lala wame’era khömö degu-degu. Hiza’i, böi osambua’ö dödömö ba da’ö. Angeraigö hadia dani wa lawa’ö ba lafalua da’ö. Okhögö wa’ebolo dödö ba böi ofönu. Imane Taromali Lowalangi, ”Sanaha bewenia, ba no si so fa’aboto ba dödö; ba sebolo tödö, ba no niha si so era-era.” (Gamaedola 17:27) Forege ena’ö tobali ndra’ugö niha saro ba wamati sanema’ö mene-mene ba faha’ö ndra’ugö ba da’ö gofu hewisa wama’ema ya’ia. (Gamaedola 1:8) Böi olifu ami wa na mi’okhögö zatua sangomasi’ö Yehowa no sambua buala si sökhi da’ö. Omasi ira latolo ndra’ugö ba wanöndra fa’auri si lö aetu.

18. Hana wa lö mamalö ö’osambua’ö dödömö ba mbuala si no mufabu’u andrö?

18 Fefu ita ta’okhögö dötönafö si sökhi, he sauri ba zorugo mazui ba gulidanö faradaiso. Hasambalö alua dötönafö andrö. Te’odane-dane da’ö ba zi no ifabu’u Somböi banua siawa awö danö, sanguma’ö, ”Anönö sa’ae danö wa’aboto ba dödö niha Yehowa.” (Yesaya 11:9) Lö aratö, fefu niha si so ba gulidanö ifaha’ö ira Lowalangi. Hewa’ae taforege ba wanema buala, hiza’i hasambalö so mbuania. Börö da’ö, böi mamalö törö tödömö hadia zi no ifabu’u Yehowa khömö ba böi tehegö gofu hadia möi fanaisimö ba wanema buala andrö!