Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Felezara 2016

Toföfö Molo’ö Mbuku moroi khö Lowalangi

Toföfö Molo’ö Mbuku moroi khö Lowalangi

”Fa’atua-tua mege wolata danö khö Yehowa, ba era-era dödö khönia wamazökhi mbanua si yaŵa.”—GAMAEDOLA 3:19.

SINUNÖ: 15, 16

1, 2. (a) Hadia niwa’ö niha sanandrösa wa i’okhögö sambua organisasi Lowalangi? (b) Hadia nidunö-dunöda ba wamaha’ö andre?

BA GINÖTÖ fahuhuo ba niha sanandrösa ba wamati, so zanguma’ö, ”Lö moguna organisasi ba wame’e fanuturu lala khöda. Si moguna khöda fefu ya’ia da’ö wahuwusa khö Lowalangi.” Hadia atulö da’a? Hadia sindruhunia zoroma ba da’ö?

2 Ba wamaha’ö da’a, aboto ba dödöda wa ifalua Yehowa ngawalö hadia ia ba lala si toföfö hegöi iföfö’ö ono mbanuania. Tatutunö göi hadia zinangea tafalua ba ginötö ibe’e khöda wanuturu lala organisasi Yehowa. (I Korindro 14:33, 40) Ba götö si föföna, la’o’ö wanuturu lala moroi ba Daromali ira ono mbanua Yehowa ba tola laturiaigö duria somuso dödö ba nahia soya. Simane ya’ira, datatehegö ibe’e khöda wanuturu lala Sura Ni’amoni’ö iada’a ba ta’o’ö wanuturu lala nitemada moroi ba organisasi Lowalangi. Si tobali mbuania, tola taturiaigö turia somuso dödö ba zi sagörö gulidanö. Tola göi fao ita ba wororogö ena’ö te’osambua’ö mbanua niha Keriso, lö ra’iö ba afönu fa’atulö.

LOWALANGI SI TOFÖFÖ YEHOWA

3. Hadia zame’e faduhu dödömö wa Yehowa andrö Lowalangi si toföfö?

3 Ba ginötö ta’ila ngawalö nifazökhi Yehowa, sindruhu-ndruhu aboto ba dödöda wa ya’ia andrö Lowalangi si toföfö. Safönu ”fa’atua-tua mege wolata danö khö Yehowa, ba era-era dödö khönia wamazökhi mbanua si yaŵa”. (Gamaedola 3:19) Oya nasa zi lö ta’ila sanandrösa ba ngawalö nifazökhi Yehowa. Sindruhunia, ”hulö ha tiu-tiu li nirongoda khönia”. (Yobi 26:14) Hiza’i, i’otarai me ide-ide no ta’ila wa no sökhi sibai ba wama’anö ulidanö awö mbanua si yawa. (Zinunö 8:4, 5) Fa’amofanö zuta wa’oya ndröfi ba mbanua si yawa oi toföfö. Ba angeraigö lala planet ba wamasui luo ba sistem tata surya. Tola toföfö si fao fa’ahöli-höli dödö da’ö, börö me no ifa’anö Yehowa lala wofanö planet hegöi döfi. Ba ginötö ta’angeraigö hewisa lala ”wamazökhi banua andrö, si yaŵa, fa’atua-tuania” hegöi ulidanö andre, tefarou ita ba wanuno ya’ia, wamosumange ya’ia hegöi ba wangoroma’ö fa’alöfaröi khönia.—Zinunö 136:1, 5-9.

4. Hadia mbörö wa tebai labe’e wanema li ira satua-tua moroi ba ngawalö wanofu-nofu si tohude?

4 Oya ni’oguna’ö ndra satua-tua ba wamaha’ö ya’ira sanandrösa ba mbanua si yawa hegöi ulidanö andre ena’ö abölö sökhi wa’aurida. Hiza’i, lö la’ila labe’e wanema li ba wanofu-nofu si tohude. Duma-dumania, lö i’ila astronot hewisa zindruhunia mböröta mbanua si yawa mazui hadia mbörö wa so niha, urifö hegöi sinanö ba gulidanö. Ato zi lö mangila hana wa omasi sibai niha auri sagötö fa’ara. (Zangombakha 3:11) Sambua mbörö hana wa lö la’ila labe’e wanema li ba wanofu-nofu andrö ira satua-tua mazui niha bö’ö, börö me lawa’ö wa lö hadöi Lowalangi ba lafaduhu’ö wamaha’ö evolusi. Hiza’i, ibe’e khöda wanema li Lowalangi moroi ba Mbukunia, Sura Ni’amoni’ö.

5. Hadia manö lala nifalua niha sangoroma’ö wa la’odaligö goi-goi sanandrösa ba mbanua si yawa awö danö?

5 Oya goi-goi sanandrösa ba mbanua si yawa awö danö nifazökhi Yehowa. Lö tebulö goi-goi andrö. Simane sangehaogö listrik, tuka pipa, insinyur, pilot, dokter bedah mazui tanö bö’önia, la’odaligö goi-goi andre ba halöwö nifaluara. Duma-dumania, nahia gate ba mboto, fagölö nahiania ero-ero niha. Andrö, i’ila dokter bedah, hezoso i’alui da’ö ba mboto zofökhö. La’ila fefu niha, wa na manaoka zi samösa niha moroi ba nahia salawa, lö tola lö’ö aekhu ia tou ba tola manö mate. Ta’o’ö goi-goi sanandrösa ba mbanua si yawa awö danö simane huku gravitasi, börö me omasi ita ena’ö anau nosoda.

NGAWALÖ SI NO IFÖFÖ’Ö LOWALANGI

6. Hewisa wa tola ta’ila wa omasi Yehowa na lafosumange ia niha ba lala si toföfö?

6 Sindruhu-ndruhu afönu fa’ahöli-höli dödö wama’anö Yehowa mbanua si yawa. Tatu, omasi ia na toföfö nono mbanuania ba wamosumange ya’ia. Sindruhunia, no ihenaigö Yehowa Zura Ni’amoni’ö ba wamaha’ö ya’ita hewisa lala ba wamosumange ya’ia. Tola omuso ba owua-wua dödöda ba wa’auri, ha na ta’o’ö wanuturu lala nibe’enia moroi ba Zura Ni’amoni’ö hegöi moroi ba organisasinia.

7. Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba lala wanura Sura Ni’amoni’ö?

7 Sura Ni’amoni’ö sindruhu-ndruhu  buala si tohude moroi khö Lowalangi. So ösa sarjana sanguma’ö wa Sura Ni’amoni’ö andrö, mbuku niha Yahudi hegöi niha Keriso si no la’orudugö niha. Hiza’i, Lowalangi zangai angetula haniha zanura mbuku andrö, hawa’ara lasura ia, ba hadia nisurara. Da’a mbörö wa fefu mbuku ba Zura Ni’amoni’ö tola möi fanolo khöda ena’ö aboto ba dödöda turia moroi khö Lowalangi. I’otarai I Moze irugi Wama’ele’ö, iforoma’ö khöda Sura Ni’amoni’ö wa so ”ma’uwu” zamohouni gulidanö andre tobali faradaiso. No tafaha’ö ita göi wa ”ma’uwu” andrö ya’ia da’ö Yesu Keriso, ba Banuania dania zamaduhu’ö wa Yehowa andrö samatörö satulö ba niha fefu.—Baso I Moze 3:15; Matai’o 6:10; Famaele’ö 11:15.

8. Hezoso tola ta’ila wa sökhi lala wamöfö’ö ndraono Gizara’eli?

8 Iraono Gizara’eli, la’o’ö Huku nibe’e Lowalangi khöra ba sökhi sibai lala wamöfö’ö ya’ira. Duma-dumania, so ”ndra alawe, sangai-ngai halöwö, si so halöwö ba zinga mbawa ndruhö nose wama’ele’ö”. (II Moze 38:8) So göi wanuturu lala ba ndraono Gizara’eli hewisa lala si toföfö ba wofindrakö kemah hegöi tabernakel. Ba gafuriata, iföfö’ö gere hegöi niha lewi Razo Dawido ba wamalua halöwö ba nomo Lowalangi. (I Nga’ötö 23:1-6; 24:1-3) Ba ginötö la’o’ö Yehowa iraono Gizara’eli, ifahowu’ö ira. Toföfö, te’osambua’ö ba te’atulö’ö ira.—V Moze 11:26, 27; 28:1-14.

9. Hewisa wa tola toföfö mbanua niha Keriso ba götö si föföna?

9 Toföfö göi mbanua niha Keriso si föföna. So mboto solohe, ya’ia da’ö sambua ngawawa ira matua same’e fanuturu lala ba mbanua niha Keriso. Si föföna, ya’ira andre ya’ia da’ö ira sinenge. Ba gafuriata, fao göi ndra satua sokubaloi. (Halöwö Zinenge 6:1-6; 15:6) Ibe’e wanuturu lala Yehowa ba mboto solohe hegöi ba niha si falulu fohalöwö khöra ba wanura sura same’e mene-mene hegöi fanuturu lala ba mbanua niha Keriso. (I Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9) Hadia howu-howu nitema mbanua niha Keriso na la’o’ö wanuturu lala moroi khö ndra boto solohe?

10. Hadia zalua ba mbanua niha Keriso ba götö si föföna me la’o’ö wanuturu lala nibe’e mboto solohe? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.)

10 Baso Halöwö Zinenge 16:4, 5. Ba götö si föföna, so ösa ndra talifusöda ira matua si möi ba mbanua niha Keriso ba wangombakha’ö khöra ’goroisa nihonogöi zinenge ba satua ba Yeruzalema’ ya’ia da’ö moroi khö ndra mboto solohe. Banua niha Keriso, la’o’ö wanuturu lala irege ”itugu sa aro dödö mbanua, wamati, ba ero ma’ökhö tedou wa’atora”. Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi ba duma-duma nibe’era sanolo ya’ita ba mbanua niha Keriso iada’a?

HADIA Ö’O’Ö WANUTURU LALA?

11. Hadia zinangea lafalua ira satua sokubaloi hegöi enoni sohalöwö ba ginötö latema wanuturu lala moroi ba organisasi Lowalangi?

11 Anggota Panitia Cabang mazui Panitia Negeri, satua samasui hegöi satua sokubaloi, moguna la’o’ö wanuturu lala nitemara moroi ba organisasi Lowalangi. Sindruhunia, no itutunö khöda Mbuku moroi khö Yehowa ba wolo’ö niwa’ö ndra sondrönia’ö. (V Moze 30:16; Heberai’o 13:7, 17) Niha si lö faröi khö Yehowa, lö mamadaö, ba lö mukökö-kökö ira ba wanuturu lala nitemara. Tatu lö omasi ita tobali simane Dioterefe, si lö mamosumange ndra talifusö sondrönia’ö.  (Baso III Yohane 9, 10.) Ba ginötö ta’o’ö wanuturu lala nitemada, no fao ita ba wororogö ena’ö lö aetu te’atulö’ö ba te’osambua’ö mbanua niha Keriso. Andrö, datasofu khöda samösa, ’Hadia ufarou dödö ndra talifusögu ena’ö lö faröi ira khö Yehowa? Hadia i’anemai’ö u’o’ö wanuturu lala nitemagu moroi ba organisasi Lowalangi?’

12. Hewisa lala wamataro satua sokubaloi hegöi enoni sohalöwö?

12 Barö-barö da’a, boto solohe labulö’ö lala wamataro satua sokubaloi hegöi enoni sohalöwö ba gangowuloa. Ba duho ”Pertanyaan Pembaca” ba mbuku Menara Pengawal 15 mbaŵa si Felezara 2014, itutunö khöda wa ba götö si föföna, labe’e halöwö ira mboto solohe khö satua samasui ba wamataro satua sokubaloi hegöi enoni sohalöwö. Andrö, i’otarai mbaŵa si Siwa 2014, labörögö ira satua samasui ba wamataro. Ba ginötö la’ombakha’ö ira satua sokubaloi khö zatua samasui wa so samösa dalifusö ira matua si sökhi si tola mangai halöwö tobali satua sokubaloi mazui enoni sohalöwö ba mbanua niha Keriso, ifaigi sakali satua samasui haniha ia hegöi ösi nomonia. Duma-dumania, tola fao ira ba wanuriaigö. (I Timoteo 3:4, 5) Aefa da’ö, rafe ndra satua samasui khö ndra satua sokubaloi. Lahaogö la’osisi’ö ayati ba Daromali zanutunö mbua-bua samösa satua sokubaloi mazui enoni sohalöwö.—I Timoteo 3:1-10, 12, 13; I Fetero 5:1-3.

Labe’e khöda wanuturu lala ira satua sokubaloi moroi ba Zura Ni’amoni’ö börö me omasi ira ba wolumö’ö hegöi ba wo’ame’egö tödö mbanua niha Keriso

13. Hewisa wangoroma’öda wa falulu fohalöwö ita ba wanuturu lala nitemada moroi khö ndra satua sokubaloi?

13 Labe’e khöda wanuturu lala ira satua sokubaloi moroi ba Zura Ni’amoni’ö börö me omasi ira ba wolumö’ö hegöi ba wo’ame’egö tödö mbanua niha Keriso. Moguna falulu fohalöwö ita khöra börö me si sökhi khöda wanuturu lala andrö. (I Timoteo 6:3) Ba götö si föföna, so ösa niha ”zi lö sökhi bua-bua”. Lö mohalöwö ira, hiza’i la’urusai halöwö niha bö’ö. Labe’e khöra wanegu ira satua sokubaloi, hiza’i la’osiwawöi. Itutunö Faulo ba mbanua niha Keriso hadia zinangea lafalua ba niha simane da’ö. Imane, ”Ba böi olifu ami, böi fahuwu ami khönia.” Moguna la’aetu’ö wahuwusa ba niha simane da’ö hiza’i böi lafolau simane nudu. (II Tesalonika 3:11-15) Iada’a göi, ira satua sokubaloi latolo niha sangosiwawöi goi-goi Lowalangi, duma-dumania talifusöda si fakawa ba niha si tenga si sara lala wamati. (I Korindro 7:39) Na lö ifalalini gamuatania, tola lahalö gangetula ira satua sokubaloi ba wama’ema huhuo wa tola la’o’aya mbanua niha Keriso na lafalua gamuata da’ö. Na lafa’ema huhuo ira satua sokubaloi ba mbanua niha Keriso si so ya’ugö, hadia nifaluamö? Na ö’ila haniha zamalua da’ö, hadia ötimbagö wariawösa khönia? Na öfalua da’a, tola ötolo ia ena’ö i’ila wa amuatania andrö tola tobali de’ala khönia ba i’ogorofi Yehowa da’ö. Tola manö, ifalalini gamuatania. [1]—Faigi gonönöta.

 FAO BA WOROROGÖ ENA’Ö TE’OSAMBUA’Ö MBANUA NIHA KERISO, LÖ RA’IÖ BA AFÖNU FA’ATULÖ

14. Hewisa ena’ö tola fao ita ba wanolo ena’ö lö ra’iö mbanua niha Keriso?

14 Itutunö khöda Daromali Lowalangi hadia zinangea tafalua zamösana ena’ö lö tatehegö so zi lö sökhi ba mbanua niha Keriso. Angeraigö zalua ba mbanua Korindro. I’omasi’ö Faulo ndra talifusö si so ba da’ö. Ato ba gotaluara nitolonia wamaha’ö ba zindruhu. (I Korindro 1:1, 2) Andrö, khalaigö hewisa dödönia me i’ila wa so samösa moroi ba gotaluara zamalua horö ba latehegö so ia ba mbanua niha Keriso! Imane Faulo khö ndra satua sokubaloi ena’ö ”nibe’e ba danga Zatana zimanö”. Moguna laheta niha andrö moroi ba mbanua niha Keriso, lö tola lö’ö la’efasi ia. (I Korindro 5:1, 5-7, 12) Iada’a, tola manö lahalö gangetula ira satua sokubaloi ba wo’efasi zi samösa niha moroi ba mbanua niha Keriso börö me no ifalua horö sebua ba lö khönia famalalini era-era. Ba zalua andre, hadia tefaudu nifaluada ba niha si no la’efasi molo’ö niwa’ö Daromali khöda? Na tafalua da’ö, tola tatolo ena’ö lö ra’iö mbanua niha Keriso. Ba tola tatolo ena’ö aboto ba dödönia wa moguna ibulö’ö wangera-ngerania ba i’andrö wangefa moroi khö Yehowa.

15. Hewisa wondrorogöda ena’ö lö aetu te’atulö’ö mbanua niha Keriso?

15 So gabula dödö tanö bö’ö ba mbanua Korindro. So ösa dalifusö solohe talifusönia föna zanguhuku. Imane Faulo khöra, ”Hana wa lö mitaha manö dödömi, na lafatörö khömi zi lö atulö?” (I Korindro 6:1-8) Iada’a, so ndra talifusö ba mbanua niha Keriso si no fawu’u li ba wangalui kefe ba wohalöwö hiza’i ba gafuriata rugi ia mazui irasoi wa telimo ia. Andrö, la’ohe dalifusö andrö ba zanguhuku. Hiza’i, na’alua da’a, tola manö la’o’aya Yehowa hegöi ono mbanuania. Ba tola manö so gabula dödö ba mbanua niha Keriso. Itolo ita Mbuku moroi khö Lowalangi ena’ö aboto ba dödöda wa moguna tarorogö wa’atulö ba gotalua ndra talifusöda, hewa’ae rugi ita. [2] (Faigi gonönöta) Sindruhunia, ifaha’ö ita Yesu hewisa lala wangasiwaisi gabula dödö sebua mazui fatitisa. (Baso Matai’o 5:23, 24; 18:15-17.) Na ta’o’ö wanuturu lala nibe’enia andrö, lö aetu te’atulö’ö hegöi te’osambua’ö ita ba mbanua niha Keriso.

16. Hana wa te’osambua’ö nono mbanua Lowalangi?

16 Imane khöda Mbuku moroi khö Yehowa, ”Hiza wa’asökhi, ba ha lö omasiö, na ha sara dödö moroi yomo zi fatalifusö!” (Zinunö 133:1) Me la’o’ö niwa’ö Yehowa, toföfö ndraono Gizara’eli ba te’osambua’ö ira. No ifa’ele’ö Lowalangi sanandrösa ba nono mbanuania, ”U’orudugö ira, simane biri-biri ba kandra.” (Mikha 2:12) Ifa’ele’ö göi Yehowa wa lafaha’ö zindruhu  iraono mbanuania moroi ba Daromali ba te’osambua’ö ira ba wamosumange ya’ia. Imane, ”U’asogö ba niha mbewe si sökhi, ena’ö dozi la’angaröfili döi Yehowa, ba ena’ö te’anö manö ira we’amöi enoninia.” (Zefania 3:9) Ta’andrö sibai saohagölö me tola te’osambua’ö ita ba wamosumange Yehowa!

Latolo ira satua sokubaloi niha ”sosala, si lö mudöna-döna” (Faigi ngenoli si-17)

17. Hadia zi lö tola lö’ö lafalua ira satua sokubaloi ba ginötö so niha samalua horö sebua ba mbanua niha Keriso?

17 Na so samösa niha samalua horö sebua, moguna alio labe’e khönia wanegu ira satua sokubaloi si fao fa’omasi. Aboto ba dödöra wa omasi Yehowa na lalumö’ö mbanua niha Keriso moroi ba ngawalö zi lö sökhi ba ena’ö lö ra’iö hegöi lö aetu te’osambua’ö ira. (Gamaedola 15:3) Simane nibasoda ba zura Waulo si föföna ba mbanua Korindro, i’omasi’ö sibai ndra talifusönia ba mbanua andrö ba itegu ira ba ginötö moguna da’ö khöra. Ta’ila wa alio la’o’ö wanuturu lala moroi khö Waulo ira satua sokubaloi, börö me ba zi hauga waŵa aefa da’ö, isuno ira ba zurania si dua khöra. Na samösa dalifusöda ”sosala, si lö mudöna-döna”, moguna lategu ia ira satua sokubaloi ba lala si tefaudu.—Galatia 6:1.

18. (a) Hewisa wanuturu lala si so ba Daromali Lowalangi tola manolo mbanua niha Keriso ba götö si föföna? (b) Hadia wamaha’ö nitutunöda ba migu fönada?

18 Ba ginötö la’o’ö wanuturu lala moroi ba Mbuku khö Lowalangi ira niha Keriso ba götö si föföna, sindruhu-ndruhu te’osambua’ö mbanua niha Keriso si so ya’ira, lö ra’iö ba afönu fa’atulö. (I Korindro 1:10; Efeso 4:11-13; I Fetero 3:8) Si tobali mbuania, tola lafa’ema turia somuso dödö ira talifusö ”ba nifazökhi Lowalangi andrö, si so ba gulidanö, fefu”. (Kolose 1:23) Iada’a, te’osambua’ö ba toföfö göi nono mbanua Yehowa ba laturiaigö turia somuso dödö andre ba zi sagörö ulidanö. Ba wamaha’ö migu fönada, abölö oya dandra wa omasi sibai ira ba wamosumange Lowalangi Solakhömi, Yehowa, ba la’o’ö wanuturu lala moroi ba Mbukunia, Sura Ni’amoni’ö.—Zinunö 71:15, 16.

^ [1] (ngenoli si-13) Faigi Diorganisasi untuk Melakukan Kehendak Yehuwa, nga’örö 150-151.

^ [2] (ngenoli si-15) Ena’ö tola lahalö gangetula ira niha Keriso ba wolohe talifusö tanö bö’ö ba pengadilan, faigi ”Tetaplah Berada dalam Kasih Allah”, nga’örö 223, gahe zura.