Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Na Ö’osambua’ö Dödöu ba Geheha, Ösöndra Wa’auri ba Fa’ohahau Dödö

Na Ö’osambua’ö Dödöu ba Geheha, Ösöndra Wa’auri ba Fa’ohahau Dödö

”Si so ba lala geheha [si no mangosambua’ö gera-erara] ba hadia ia ba geheha lagohi.”​—ROMA 8:5.

SINUNÖ: 22, 52

1, 2. Hadia mbörö wa adöni dödö niha Keriso si no tebayoini ba Roma faza 8?

TE NO öbaso Roma 8:15-17 ba mbaŵa Wanörö Tödö fa’amate Yesu. Ba ayati da’ö, itutunö hewisa wa la’ila ira niha Keriso nibayoini wa la’okhögö dötönafö auri sagötö fa’ara ba zorugo. Ba Roma 8:1, lafotöi niha nibayoini andrö ”zi so ba khö Keriso”. Hiza’i, hadia ha ba niha nibayoini moguna Roma faza 8? Mazui, hadia moguna göi ia ba niha sanötöna sauri ba gulidanö sagötö fa’ara?

2 Ba niha nibayoini si oföna manandrösa Roma faza 8. Latema ”geheha” ba labaloi ginötö irege tobali ira iraononia ba laröi boto tanö. (Roma 8:23) Ba zi so föna, tobali ira ono Lowalangi ba zorugo. Ba börö höli wa tola i’efa’ö horöra Yehowa. No ifaduhu’ö wa ya’ira andrö niha satulö tödö irege tola tobali ira ononia.​—Roma 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Hadia mbörö wa moguna lafaha’ö göi ira ba Roma faza 8 dozi sanötöna sauri ba gulidanö sagötö fa’ara?

 3 Tobali, ba mböröta buku Roma, isura Faulo sanandrösa khö zi samösa ira matua si lö mubayoini, hiza’i niha satulö ia ba wamaigi Yehowa. Ya’ia andrö Aberahamo. Ya’ia niha si lö faröi, ba no ara auri ia fatua lö ibe’e wa’aurinia Yesu tobali höli. (Baso Roma 4:20-22.) Iada’a, niha Keriso si lö faröi sanötöna sauri sagötö fa’ara ba gulidanö, tola göi ifotöi ira Yehowa niha satulö tödö. Tola göi latema mbua moroi ba mene-mene nibe’e ba Roma faza 8.

4. Ba ginötö tabaso Roma 8:21, hadia zinangea tasofu khöda samösa?

4 Ba Roma 8:21, ta’ila ba da’ö wa no ifaduhu’ö khöda Yehowa wa hasambalö tohare gulidanö si bohou ba te’efa’ö niha moroi ba wangosawuyu horö hegöi fa’amate. Iwa’ö ba ayati da’ö wa owua-wua dödöra me no te’efa’ö ira ba no tobali ira ’ono Lowalangi andrö, si so lakhömi’. Hadia faduhu dödömö wa auri dania ndra’ugö ba gulidanö si bohou? Datatutunö hadia zinangea tafalua ena’ö auri ita ba da’ö.

”ERA-ERA NÖSI NIHA”

5. Hadia nitutunö Waulo ba Roma 8:4-13?

5 Baso Roma 8:4-13. Ba Roma faza walu, itutunö Waulo darua niha si fabö’ö. So zanörö ”lala nösi niha” ba so zanörö ”lala geheha”. So zanguma’ö wa eluaha wehede Waulo andrö ya’ia da’ö  ba wamabö’öni niha Keriso ba zi tenga niha Keriso. Sindruhuniasa, manandrösa da’ö ba niha Keriso ”nikaoni andrö, ni’amoni’ö”. (Roma 1:7) Börö da’ö, he sanörö ”lala nösi niha” hegöi sanörö ”lala geheha”, ya’ira andre niha Keriso. Hadia gamaehutara?

6, 7. (a) Hadia manö geluaha wehede ’ösi niha’ ba Zura Ni’amoni’ö? (b) Hadia geluaha wehede ’ösi niha’ si so ba Roma 8:4-13?

6 Ngawua wehede ’ösi niha’ ba Zura Ni’amoni’ö, oya geluahania. Tola lafo’eluaha ia tobali nagole si so ba mbotoda. (Roma 2:28; I Korindro 15:39, 50) Tola göi lafo’eluaha ia tobali amakhaitada ba zoroi yomoda. Duma-dumania, iwa’ö Sura Ni’amoni’ö wa Yesu andrö ”ma’uwu Dawido ba nga’ötö niha”, ba imane göi Faulo ba niha Yahudi wa ya’ira ’talifusönia, si oi ya’ira, si ha sambua tua’.​—Roma 1:3; 9:3.

7 Na simanö, hadia geluaha wehede Waulo ba Roma 8:4-13 me iwa’ö sanörö ”lala nösi niha”? Ena’ö ta’ila wanema linia, datafaigi atö ba Roma 7:5. Imane Faulo, ”No ba nösi so ita, ba no abölö wangisö horö andrö, nifasugi goroisa andrö, ba ndroto-ndrotoda.” Itutunö Faulo wa dozi sanörö ”lala nösi niha”, la’osambua’ö dödöra ba la’o’ö gisö-isö dödöra ba wamalua horö, lafalua hadia zomasi ira lafalua.

8. Hana wa ifangelama niha Keriso nibayoini Faulo faböi latörö ”lala nösi niha” andrö?

8 Hana wa ifangelama niha Keriso nibayoini Faulo faböi latörö ”lala nösi  niha” andrö? Ba hana wa moguna göi ba niha Keriso iada’a wamangelama da’ö? Börö me dozi samosumange Yehowa si lö faröi, tola manö ibörötaigö wangofönai’ö gisö-isö dödönia. Duma-dumania, isura Fa’ulo wa so ösa ndra talifusöda ba Roma si tobali sawuyu ”dalura ira”. Tola manö, eluaha niwa’ö Waulo andrö ya’ia da’ö la’ofönai’ö wangalui gö, wamalua amuata fohorö, mazui isö-isö dödö tanö bö’ö ba wa’aurira. (Roma 16:17, 18; Filipi 3:18, 19; Yuda 4, 8, 12) Ba zi hauga kali, so samösa ndra matua ba mbanua niha Keriso ba Korindro samalua horö khö ”ndronga namania”. (I Korindro 5:1) Ba da’ö oroma wa moguna ifangelama niha Keriso me götö si föföna Faulo ena’ö tenga sanörö ”lala nösi niha” ira.​—Roma 8:5, 6.

9. Hadia manö zi lö farahu ba wamangelama nibe’e ba Roma 8:6?

9 Moguna göi khöda iada’a wamangelama da’ö. Niha si no ara mamosumange Yehowa manö, tola ibörögö latörö ”lala nösi niha”. Hiza’i, hadia da’ö geluaha niwa’ö Waulo wa tebai sa’ae ta’angeraigö simane öda, halöwöda, fanörö-nörö, mazui so’amakhaita ba wakawasa? Tenga da’ö geluahania. Na da’ö, no si to’ölö ba wa’auri. Yesu manö manga ia, ba ibe’e göi gö ba niha bö’ö. Aboto göi ba dödönia wa moguna molombase ia. Ba isura göi Faulo wa moguna sibai ba zi sambua fongambatö fa’orudu andrö.

Hadia zoroma moroi ba wehededa? (Faigi ngenoli si-10, 11)

10. Hadia geluaha ngawua wehede mangosambua’ö ’gera-era’?

10 Hadia geluaha ngawua wehede Waulo me iwa’ö mangosambua’ö ’gera-era’? Ngawua wehede Yunani ni’oguna’ö Waulo eluahania mangosambua’ö gera-era ba wamalua hadia ia zi no itatugöi. Itutunö samösa sarjana wa mo’amakhaita geluaha ngawua wehede da’a ba ”niha so’ame’egö tödö hadia zomasi ia samösa, lö aetu idunö-dunö da’ö” ba i’osambua’ö dödönia ba gisö-isö dödönia andrö. Latehegö ifatörö wa’aurira gisö-isö dödöra andrö.

Hadia zabölö ta’ofönai’ö ba wa’aurida?

11. Hadia manö zi tola ta’ofönai’ö ba wa’aurida?

11 Niha Keriso ba Roma, moguna lafareso wa’aurira samösa ba la’alui hadia zi lö aetu la’angeraigö. Hadia ha ”lala nösi niha” manö ni’angeraigöra? Iada’a, moguna göi ta’angeraigö hadia zabölö moguna ba wa’aurida. Hadia manö zasese tadunö-dunö ba niha? Hadia manö zabölö omasi ita tafalua? So zawena aboto ba dödö wa da’ö manö ni’angera-ngeraigöra ha ngawalö gö, fowöli gama-gama ba nomo, fowöli nukha si bohou, fangalui kefe soya mazui fe’amöi manörö-nörö. Lö fasala da’a, ba no si to’ölö ba wa’aurida fefu da’ö. Duma-dumania, i’asogö agu Yesu me so ia ba walöwa, ba ifarou göi dödö Dimoteo Faulo ena’ö ibadu ”nagu ma’ifu” faböi mofökhö ia. (I Timoteo 5:23; Yohane 2:3-11) Hiza’i, tenga agu zabölö moguna ba wa’aurira. Hewisa göi ita? Hadia zabölö ta’ofönai’ö ba wa’aurida?

12, 13. Moguna mangelama ita ba ngawalö hadia ia zi lö aetu ta’angeraigö. Hadia mbörö?

 12 Imane Faulo, ”Era-era nösi niha sa, ba no fa’amate.” (Roma 8:6) Hadia geluahania? Na sanörö ”lala nösi niha” ita, tola tekiko wahuwusada khö Yehowa iada’a ba taya sa’ae dötönaföda ya’ia da’ö fa’auri ba zi so miföna. Hiza’i, tola lö alua da’a börö me tola tebulö zi samösa niha. Hadia itörö tödöu ndra matua samalua amuata fohorö ba Korindro si no mu’efasi ba gangowuloa? No ibulö’ö wa’aurinia ba ibato wolo’ö gisö-isö dödönia si fasala. Ifuli ifosumange Yehowa ba lala si tefaudu.​—II Korindro 2:6-8.

13 Duma-duma si lö sökhi ndra matua andrö sanandrösa ba wanörö ”lala nösi niha”, hiza’i tola ibulö’ö wa’aurinia. Simanö göi, na so niha Keriso iada’a solo’ö gisö-isö dödönia si fasala ba wamalua horö ba isawö goi-goi Yehowa, tola nasa ibulö’ö wa’aurinia. Famangelama nibe’e Waulo andre zango’ou ya’ita ba wombulö’ö hadia ia zinangea tabulö’ö ba wa’aurida.

”ERA-ERA GEHEHA”

14, 15. (a) Molo’ö Waulo, hezo ta’osambua’ö gera-erada? (b) So zi tenga eluaha wangosambua’ö ’gera-era ba geheha’. Hadia da’ö?

14 Me no aefa itutunö Faulo hadia lua-luania na ta’osambua’ö ’gera-erada ba nösi niha’, itutunö göi, ”Era-era geheha, ba no fa’auri ba fa’ohahau dödö.” Hawa’asökhi howu-howu si tola tatema!

15 Hiza’i, ”era-era geheha” tenga da’ö geluahania wa lö tebulö la’angera-ngeraigö manö ba fahuo-huo manö ira sanandrösa khö Yehowa mazui Sura Ni’amoni’ö. Duma-dumania, ono mbanua Lowalangi ba götö siföföna, lafalua göi halöwö si to’ölö lafalua niha bö’ö. Manga ba mamadu idanö ira, mangowalu, la’ebua’ö ndraonora, ba lalau mohalöwö.​—Mareko 6:3; I Tesalonika 2:9.

Sabölö i’ofönai’ö Waulo ba wa’aurinia yai’a da’ö wamosumange Lowalangi

16. Hadia zabölö i’ofönai’ö ba wa’aurinia Faulo?

16 Lö i’ofönai’ö Waulo hegöi niha Keriso ba götö si föföna ngawalö hadia ia zi to’ölö andrö. Duma-dumania, aboto ba dödöda wa Faulo andrö samazökhi ose. Hiza’i, tenga da’ö ni’ofönai’önia ba wa’auri. Sabölö i’ofönai’ö Waulo ba wa’aurinia yai’a da’ö wamosumange Lowalangi. I’osambua’ö dödönia ba halöwö fanuriaigö hegöi ba wamaha’ö niha bö’ö. (Baso Halöwö Zinenge 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Ira talifusöda ba Roma moguna la’o’ö duma-duma Waulo, simanö göi ita.​—Roma 15:15, 16.

17. Hadia mbuania na ta’osambua’ö dödöda ba ”geheha”?

17 Hewisa wa’aurida na ta’osambua’ö dödöda ba wamosumange Yehowa? Imane Roma 8:6, ”Era-era geheha, ba no fa’auri ba fa’ohahau dödö.” Na ta’osambua’ö dödöda ba geheha, tatehegö ibe’e khöda wanuturu lala geheha Yehowa ba tafaha’ö ita hewisa lala wangera-ngerania. No ifabu’u Yehowa fa’auri safönu fa’owua-wua dödö hegoi  fa’ohahau dödö iada’a, ba töra-töra nasa fa’auri si lö aetu ba zi so miföna.

Ta’andrö sibai saohagölö khö Yehowa börö me tola ta’okhögö wangera-ngera sohau-hau si lö irai tebulö

18. Hewisa wa tola ohahau dödöda na ta’osambua’ö dödöda ba ”geheha”?

18 Hadia geluahania me imane Faulo wa tasöndra wa’ohahau dödö na ta’osambua’ö dödöda ba ”geheha”? Fefu niha omasi ira ohahau dödöra, mendrua manö na ohau-hau wangera-ngerara, hiza’i lö ato zanöndra da’ö. Ta’andrö sibai saohagölö khö Yehowa börö me tola ta’okhögö wangera-ngera sohau-hau si lö irai tebulö. Tola göi ta’okhögö wa’ohahau dödö ba zi sambua omo hegöi ba mbanua niha Keriso. Börö me lö mo’ahonoa ita, itaria fatiti ita khö ndra talifusöda. Ba ginötö alua da’a, tola ta’o’ö mene-mene nibe’e Yesu, ”Atulö’ö ndra’ugö khö dalifusöu.” (Matai’o 5:24) Törö tödöu wa ira talifusöda lafosumange göi Yehowa, ”Lowalangi wa’ohahau dödö andrö”.​—Roma 15:33; 16:20.

19. Hadia zabölö tohude nitemada me so khöda wa’ohahau dödö?

19 Na ta’osambua’ö dödöda ba ”geheha”, tola te’atulö’ö ita khö Lowalangi. Isura sama’ele’ö sotöi Yesaya, ”No aro dödö, lö öbulö-bulö’ö wangorifi; khöu sa’ae ladöna-döna.”​—Yesaya 26:3; baso Roma 5:1.

20. Hana wa ta’andrö sibai saohagölö ba mene-mene nisura ba Roma faza 8?

20 Fefu ita, he si so fanötöna sauri ba zorugo mazui ba gulidanö, tola tasöndra mbua moroi ba mene-mene si sökhi si so ba Roma faza 8. Ta’andrö sibai saohagölö me no ifarou ita Sura Ni’amoni’ö wa moguna ta’osambua’ö dödöda ba wamosumange Yehowa, tenga gisö-isö dödöda. Aboto ba dödöda na ta’osambua’ö dödöda ba ”geheha”, tola tatema mbuala sahöli-höli dödö. Isura Faulo, ”Fa’auri si lö aetu ba khö Keriso Yesu, So’aya ya’ita.”​—Roma 6:23.