Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Dua 2017

Haniha Zolohe Ono Mbanua Lowalangi Iada’a?

Haniha Zolohe Ono Mbanua Lowalangi Iada’a?

”Mitörö-törö tödömi zolohe ya’ami andrö.”HEBERAI’O 13:7.

SINUNÖ: 47, 43

1, 2. Me no aefa möi Yesu ba zorugo, hadia zi so ba wangera-ngera ndra sinengenia?

ME BA Hili Wanikha so ndra sinenge Yesu, ba da’ö la’ila hewisa me tefazawa Yesu ba zorugo si no tobali samaha’ö ba awöra, ba hewisa me taya ia ba lawuo. (Halöwö Zinenge 1:9, 10) Ba zi dua fakhe fa’ara, no ifaha’ö ira Yesu, ifarou dödöra ba ibe’e khöra wanuturu lala. Hiza’i, lö sa’ae ya’ia iada’a. Hadia nifaluara?

2 Fatua lö möi Yesu ba zorugo, imane khö ndra nifaha’önia, ”Ba samaduhu’ö ami khögu ba Yeruzalema, ba ba danö Yudaia, ma’asagörö, ba ba Zamaria, ba irugi wondrege danö.” (Halöwö Zinenge 1:8) Hewisa wamaluara halöwö da’ö? Ifabu’u Yesu wa hasambalö itolo ira eheha ni’amoni’ö moroi khö Lowalangi. (Halöwö Zinenge 1:5) Hiza’i, haniha zame’e fanuturu lala khöra ba wanuriaigö ba zi sagörö ulidanö? Aboto ba dödö ndra sinenge wa i’oguna’ö ndra matua Yehowa ba wondrönia’ö iraono Gizara’eli ba götö föna. Börö da’ö,  tola manö so ba wangera-ngerara wa ifili Yehowa zondrönia’ö si bohou iada’a.

3. (a) Me no aefa möi Yesu ba zorugo, hadia gangetula sabölö moguna nihalö ndra nifaha’önia si lö faröi? (b) Ba wamaha’ö da’a hadia manö wanofu-nofu nibe’eda fanema li?

3 Lö ara me no möi Yesu ba zorugo, lafareso hadia zi no mutanö ba Zura ira nifaha’önia, mangandrö ira ba la’andrö wanolo khö Lowalangi, ba lafili Matia tobali sinenge si-12 fangali Yuda mbanua Kariota. (Halöwö Zinenge 1:15-26) Hadia mbörö wa moguna sibai khöra hegöi khö Yehowa wamili da’a? Aboto ba dödö ndra nifaha’önia wa moguna so 12 zinenge. * No ifili ndra nifaha’önia Yesu ba no ifaha’ö ira ba wamalua halöwö sabölö moguna ba nono mbanua Lowalangi. Hadia halöwö da’ö? Hewisa wama’anö Yehowa hegöi Yesu ya’ira ba wamalua da’ö? Hadia goi-goi si fagölö khönia iada’a? Ba hewisa ena’ö tola ’tatörö-törö tödöda zolohe’ ya’ita andrö, töra-töra ”zawuyu andrö, si lö faröi, satua-tua”?Heberai’o 13:7; Matai’o 24:45.

YESU ZONDRÖNIA’Ö MBOTO SOLOHE

4. Hadia halöwö ndra sinenge hegöi ira satua sokubaloi ba Yeruzalema?

4 Labörögö ira sinenge ba wondrönia’ö mbanua niha Keriso me Fendrakose 33 M. Imane Sura Ni’amoni’ö, ”Maoso Wetero, awö zi Felezara” ba lafaha’ö zindruhu ba wanolo niha ena’ö la’okhögö wa’auri. (Halöwö Zinenge 2:14, 15) Ato zi no tobali niha Keriso. Aefa da’ö, niha Keriso si bohou andre ”lö tebulö ira nifahaö zinenge”. (Halöwö Zinenge 2:42) La’onorogö tödö ira sinenge ba wangoguna’ö kefe ba mbanua niha Keriso. (Halöwö Zinenge 4:34, 35) Lafaha’ö nono mbanua Lowalangi, ba mangandrö ira salahira. Lamane wanguma’ö, ”Lö tebulö ndra’aga ba wangandrö ba ba halöwö fangombakha taromali.” (Halöwö Zinenge 6:4) Lafatenge niha Keriso satua-tua ba wanuriaigö ba mbanua si bohou. (Halöwö Zinenge 8:14, 15) Ba gafuriatania, fao ndra satua sokubaloi si no mubayoini khö ndra sinenge ba wondrönia’ö mbanua niha Keriso. Ba tobali ira boto solohe same’e fanuturu lala ba mbanua niha Keriso.Halöwö Zinenge 15:2.

Aboto ba dödö niha Keriso siföföna wa i’odela Yesu Yehowa ba wame’e fanuturu lala khö ndra boto solohe

5, 6. (a) Hewisa wanolo geheha ni’amoni’ö ndra boto solohe? (Faigi gambara ba wamobörö wamaha’ö.) (b) Hadia zangoroma’ö wa latema wanolo ira boto solohe moroi khö ndra mala’ika? (c) Hewisa wame’e Daromali Lowalangi fanuturu lala khö ndra boto solohe?

5 Aboto ba dödö niha Keriso siföföna wa i’odela Yesu Yehowa ba wame’e fanuturu lala khö ndra boto solohe. Hana wa tola faduhu dödöra ba da’ö? Siföföna, börö me latema geheha ni’amoni’ö ira boto solohe. (Yohane 16:13) Fefu niha Keriso nibayoini latema geheha ni’amoni’ö. Mendrua manö khö ndra  sinenge hegöi satua sokubaloi ba Yeruzalema. Eheha ni’amoni’ö zanolo ya’ira ba wamalua halöwö tobali satua. Duma-dumania, me döfi 49 M, ibe’e wanuturu lala eheha ni’amoni’ö khö ndra boto solohe ba wangai angetula sanandrösa ba wamoto. La’o’ö gangetula da’ö ira niha Keriso irege ”itugu sa aro dödö mbanua, wamati, ba ero ma’ökhö tedou wa’atora”. (Halöwö Zinenge 16:4, 5) Moroi ba zura si no lafa’ohe’ö ba mbanua niha Keriso sanandrösa ba wamoto, aboto ba dödöda wa mohalöwö geheha ni’amoni’ö khö ndra boto solohe, ba so khöra wa’omasi hegöi famati.Halöwö Zinenge 15:11, 25-29; Galatia 5:22, 23.

6 Si dua, latema wanolo ira boto solohe moroi khö ndra mala’ika. Duma-dumania, imane samösa mala’ika khö Konelio ena’ö i’alui zinenge sotöi Fetero. Itutunö duria somuso dödö Fetero khö Konelio hegöi ba nösi nomonia irege latema geheha ni’amoni’ö hewa’ae lö muboto ira. Konelio andre niha siföföna si lö muboto si tobali niha Keriso si tenga niha Yahudi. Ba ginötö larongo da’a ira sinenge hegöi ira niha Keriso tanö bö’ö, faduhu dödöra wa da’a gangetula Lowalangi ba omasi ira latema’ö niha si tenga Yahudi si lö muboto ba mbanua niha Keriso. (Halöwö Zinenge 11:13-18) Moroi ba da’ö ta’ila wa latuhini halöwö fanuriaigö ni’olohesi ndra boto solohe ira mala’ika. (Halöwö Zinenge 5:19, 20) Si tölu, latema wanuturu lala moroi ba Daromali Lowalangi ira boto solohe. La’oguna’ö Zura Ni’amoni’ö si tobali dane-dane ba wangai angetula sanandrösa ba wamaha’ö niha Keriso hegöi ba wame’e fanuturu lala ba mbanua niha Keriso.Halöwö Zinenge 1:20-22; 15:15-20.

7. Hezo tola ta’ila wa Yesu zondrönia’ö niha Keriso ba götö föna?

7 Hewa’ae na boto solohe zondrönia’ö mbanua niha Keriso, hiza’i aboto ba dödöra wa Yesu Keriso zi tobali Högö khöra. Hezoso tola ta’ila da’a? Imane sinenge sotöi Faulo wa so ’ösa zinenge’ nifili Keriso. Imane göi wa Keriso andre ”högö”, mazui Sondrönia’ö mbanua niha Keriso. (Efeso 4:11, 15) Lö la’oguna’ö döira samösa ira sinenge tobali töi gorahua, hiza’i ”töi nifahaö niha Keriso” da’ö la’oguna’ö. (Halöwö Zinenge 11:26) Aboto ba dödö Waulo wa abölö sökhi na la’o’ö wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö nifa’ema ndra sinenge hegöi ira matua sondrönia’ö ya’ira. Imane Faulo, ”Ba omasido na mi’ila; högö ndra matua fefu [hegöi ira boto solohe], ba ya’ia Keriso; . . .  ba högö Keriso Lowalangi.” (I Korindro 11:2, 3) Ba da’a ta’ila wa no ifili Yehowa Nononia, Yesu Keriso, tobali sondrönia’ö mbanua niha Keriso.

”TENGA HALÖWÖ NIHA DA’A”

8, 9. Hadia manö halöwö si tohude nifalua dalifusöda Russell?

8 I’otarai döfi 1870, Charles Taze Russell hegöi ira awönia labörögö ba wamosumange Lowalangi molo’ö lala si no tesura ba Zura Ni’amoni’ö ba latolo göi niha ba wamalua da’ö. Me döfi 1884 lafazökhi Lembaga Risalah Menara Pengawal Zion, ba presidennia ya’ia da’ö talifusöda Russell. * Lafalua da’a ena’ö tola tefazaewe wamaha’ö sindruhu moroi ba daromali ba ngawalö li. Ihaogö wamareso Zura Ni’amoni’ö, ba lö ata’u ia wamatunö wa lö te’odane-dane ba Zura  Ni’amoni’ö hadia nifaha’ö ba gereja. Duma-dumania, simane Famaha’ö Lowalangi Sambua Tölu hegöi noso si lö mate. Ifaha’ö ia wa lö oroma wa’atohare Yesu ba zi dua kali, ba ba ndröfi 1914 awai ”götö niha baero andrö”. (Luka 21:24) I’oguna’ö ginötö, kefe hegöi fa’abölönia talifusöda Russell ba wamaha’ö sindruhu ba niha bö’ö. Ba da’a ta’ila wa i’oguna’ö dalifusöda Russell Yehowa hegöi Yesu tobali sondrönia’ö ba ginötö si tohude ba sejarah.

9 Ifalua fefu da’a talifusöda Russell tenga ena’ö lafolakhömi ia niha bö’ö. Ba ndröfi 1896, isura wa lö omasi ia hegöi ira matua sondrönia’ö tanö bö’ö na lasuno ira niha. Lö omasi ira na labe’e khöra döi si tohude mazui na la’oguna’ö döira andrö tobali töi ngawawa. Imane, ”Tenga halöwö niha da’a.”

’Sawuyu andrö, si lö faröi, satua-tua’ ya’ia da’ö Boto Solohe si’otarai ba ngawawa side-ide ndra talifusöda nibayoini

10. (a) Hamega ifili Yesu ”zawuyu andrö, si lö faröi, satua-tua”? (b) Tutunö hewisa wa tola tefabö’öni Mboto Solohe moroi ba Lembaga.

10 Mate dalifusöda Russell me döfi 1916. Tölu fakhe aefa da’ö, me 1919, ifili Yesu ”zawuyu andrö, si lö faröi, satua-tua”. Hana wa ifalua da’ö? Ba wame’e ’gö ndra [nifaha’önia], na inötö wemanga’. (Matai’o 24:45) Ba ndröfi da’ö, ira talifusöda ngawawa side-ide si no mubayoini si so ba gödo sebua ba Brooklyn, New York, lahenaigö gö wamati khö ndra nifaha’ö Yesu. Ngawua wehede ”boto solohe” ibörötaigö la’oguna’ö ia ba publikasida me no aefa ndröfi 1940. Ba götö da’ö, boto solohe zi tobali direktur Lembaga Alkitab dan Risalah Menara Pengawal. Hiza’i, me döfi 1971, te’ombakha’ö wa boto solohe fabö’ö ira ba Lembaga Menara Pengawal, sanorogö tödö ngawalö gabula dödö sanandrösa ba huku. I’otarai da’ö, ira talifusöda nibayoini si tenga direktur Lembaga tola tobali ira Boto Solohe. Barö-barö da’a, ira talifusöda sanorogö tödö ”mbiri-biri bö’ö” tobali direktur Lembaga hegöi badan hukum tanö bö’ö ni’oguna’ö nono mbanua Lowalangi. Buania, tola la’osambua’ö dödöra ira Boto Solohe ba wame’e famaha’ö hegöi fanuturu lala moroi ba Zura Ni’amoni’ö. (Yohane 10:16; Halöwö Zinenge 6:4) Itutunö Menara Pengawal 15 mbaŵa si Fitu 2013 wa ’sawuyu andrö, si lö faröi, satua-tua’ ya’ia da’ö Boto Solohe si’otarai ba ngawawa side-ide ndra talifusöda nibayoini.

Boto solohe me döfi 1950-an

11. Hadia nifalua Mboto Solohe ba wangai angetula?

11 Ira Boto Solohe lafalua rafe ero migu ba wangai angetula si tohude. Lafalua rafe andre ena’ö tola labe’e mbua gera-erara ba la’osambua’ö wangera-ngerara. (Gamaedola 20:18) Lö hadöi niha si tohude ba gotalua Mboto Solohe. Andrö wa ero röfi fabö’ö-bö’ö niha sondrönia’ö na falua rafe. (I Fetero 5:1) Simanö göi zi daönö panitia nifaigi-faigi ndra Boto Solohe. Ero röfi, fabö’ö-bö’ö niha sondrönia’ö ba wamalua rafe panitia. Lö irai tumbu ba wangera-ngera ndra Boto Solohe  wa ya’ira andrö sondrönia’ö ndra talifusöra. Ya’ira andre zanema gö ba wamati moroi khö ndra sawuyu si lö faröi ba satua-tua ba la’o’ö wanuturu lala nibe’era.

I’otarai me labayoini ira me döfi 1919, ira sawuyu si lö faröi la’asogö gö ba wamati ba nono mbanua Lowalangi (Faigi ngenoli si-10, 11)

”BA HANIHA ZAWUYU ANDRÖ, SI LÖ FARÖI, SATUA-TUA?”

12. Hadia wanofu-nofu nibe’eda fanema li?

12 Lö mo’ahonoa ndra Boto Solohe. Tola manö lafalua zala ba ginötö latutunö Zura Ni’amoni’ö mazui me labe’e wanuturu lala ba organisasi. Duma-dumania, ba Indeks Publikasi Menara Pengawal, so artikel ”Pengertian yang Diperjelas”. Ösinia famohouni lala wangera-erada ba wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö i’otarai dröfi 1870. Lö iwa’ö Yesu wa mo’ahonoa gö wamati nihenaigö ndra sawuyu si lö faröi andrö. Börö da’ö, hewisa wame’eda fanema li moroi ba wanofu Yesu, ”Haniha zawuyu andrö, si lö faröi, satua-tua?” (Matai’o 24:25) Hadia dandra wa Boto Solohe andre ya’ia da’ö sawuyu si lö faröi? Datatutunö tölu  ngawalö zi no irai manolo mboto solohe ba götö ndra sinenge.

13. Hewisa wanolo geheha ni’amoni’ö Mboto Solohe?

13 Latema wanolo moroi ba geheha ni’amoniö ira Boto Solohe. Eheha ni’amoni’ö zanolo Boto Solohe ena’ö aboto ba dödöra zindruhu moroi ba Zura Ni’amoni’ö si lö aboto ba dödöra ba mböröta. Duma-dumania, faigi wamohouni si so ba artikel ”Pengertian yang Diperjelas” simane si no mudunö-dunö. Lö aboto ba dödö niha ba lö la’ila latutunö ’fa’abakha wa’atua-tua Lowalangi’. (Baso I Korindro 2:10.) Larasoi ira Boto Solohe hadia zi no irai irasoi Faulo me imane, ”Ba da’ö göi wehedema, tenga taromali nisöndra ba niha, fa’atua-tua ba niha; no taromali nisöndra khö geheha.” (I Korindro 2:13) Ngaotu fakhe fatua lö döfi 1919, tefazaewe wamaha’ö faya ba lö hadöi fanuturu lala. Andrö, hewisa wa tola aboto ba dödöra wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö i’otarai ba ndröfi da’ö? Ba da’a ta’ila wa i’ogunaö gehehania Lowalangi ba wanolo Mboto Solohe!

14. Molo’ö Fama’ele’ö 14:6, 7, hadia nifalua ndra mala’ika ba wanolo Mboto Solohe hegöi ono mbanua Lowalangi iada’a?

14 Latema wanolo moroi khö ndra mala’ika ira Boto Solohe. La’onorogö tödö sibai ira Boto Solohe ba wame’e fanuturu lala khö ndra sanuriaigö si töra walu zuta fa’ato ba wamalua halöwö fanuriaigö ba zi sagörö ulidanö. Mofozu sibai halöwöra andre. Hadia mbörö? Börö me latema wanolo moroi khö ndra mala’ika. (Baso Fama’ele’ö 14:6, 7.) Oya duma-duma zanutunö hewisa wanolo nirasoi ndra sanuriagö moroi khö ndra mala’ika ba wamalukhaisi niha si no mangandrö fanolo moroi khö Lowalangi! * Itugu tedou halöwö fanuriaigö hegöi famaha’ö, he ba mbanua si lö manema turia nifa’emada. Alua da’a ha börö wanolo moroi khö ndra mala’ika.

15. Hadia gamaehutania Boto Solohe hegöi sondrönia’ö ba Gereja? Be’e duma-duma.

15 Latema wanuturu lala moroi ba Daromali Lowalangi ira Boto Solohe. (Baso Yohane 17:17.) Angeraigö hadia zalua me döfi 1973. So wanofu ba Menara Pengawal 1 mbaŵa si Önö, ”hadia tola tebayagö idanö niha soroko”? Fanema linia tebai! Te’odane-dane da’a ba goi-goi Zura Ni’amoni’ö. Niha si lö mamöhöli ba woroko tola la’efasi ia ba mbanua niha Keriso. Itutunö Menara Pengawal hadia mbörö wa tefalua da’ö, ba so ayati Zura Ni’amoni’ö si tobali dane-danenia. (I Korindro 5:7; II Korindro 7:1) Ba da’ö itutunö wa goi-goi da’a tenga moroi ba niha, hiza’i ”fehede moroi khö Lowalangi si no tesura ba Daromalinia”. Lö hadöi organisasi agama tanö bö’ö simane da’a. Na la’o’ö fefu nösi Daromali Lowalangi tola manö so ba gotalua nono mbanuara si tebai mamalua ya’ia. Imane sambua buku sanandrösa ba agama si so ba Amerika Serikat, ”Asese lawuaini wamaha’ö nifa’emara ira niha sondrönia’ö ba agama ena’ö tefaudu wamaha’öra ba nifaduhusi tödö hegöi fangera-ngera si no to’ölö ba gotalua niha sato.” Fanuturu lala moroi ba Daromali Lowalangi ni’o’ö ndra Boto Solohe, tenga hadia zomasi niha. Ba da’a ta’ila wa sindruhunia Yehowa zame’e fanuturu lala ba nono mbanuania iada’a.

 ”MITÖRÖ-TÖRÖ TÖDÖMI ZOLOHE YA’AMI ANDRÖ”

16. Hadia sambua lala nifaluada ba wanörö tödö Mboto Solohe?

16 Baso Heberai’o 13:7. I’andrö khöda Sura Ni’amoni’ö ena’ö ’tatörö-törö tödöda niha solohe ya’ita’. Sambua lala si tola tafalua ya’ia da’ö mangandrö ita salahi ndra Boto Solohe. (Efeso 6:18) Oya sibai noro dödöra. Duma-dumania, moguna la’asogö gö ba wamati, labe’e wanuturu lala ba wamalua halöwö fanuriaigö ba zi sagörö ulidanö, lahaogö göi wangoguna’ö dolo-tolo nibe’e ba organisasi. Börö da’ö, moguna owölö-ölö ita ba wangandrö salahira!

17, 18. (a) Hewisa wolo’öda fanuturu lala moroi khö ndra Boto Solohe? (b) Hana wa tola tatuhini Boto Solohe hegöi Yesu na tafalua halöwö fanuriaigö?

17 Na ta’o’ö wanuturu lala hegöi mene-mene moroi khö ndra Boto Solohe, ba da’a taforoma’ö wa tatörö tödöda ira. Labe’e khöda wanuturu lala ira Boto Solohe ba publikasi, gangowuloa, hegöi ba kebaktian. Ya’ira zamili satua samasui. Ba satua samasui zamili satua sokubaloi. Na la’o’ö wanuturu lala nitemara, ba da’a laforomaö ira satua samasui hegöi satua sokubaloi wa latörö tödöra Mboto Solohe. Tola tafosumange Yesu si no tobali Sondrönia’ö ya’ita, na ta’o’ö ndra matua si no ifili.Heberai’o 13:17.

18 Lala tanö bö’ö si tola tafalua ba wangoroma’ö wa tatörö-törö dödöda ndra Mboto Solohe ya’ia da’ö na owölö-ölö ita ba wanuriaigö. Ifarou niha Keriso Heberai’o 13:7 ena’ö la’o’ö wamati niha sondrönia’ö ya’ira. Owölö-ölö sibai Mboto Solohe ba wanuriaigö hegöi ba wama’ema turia somuso dödö. Da’a zangoroma’ö wa la’okhögö wamati sebua. Hadia tatuhini ira ba wamalua halöwö si tohude andre? Na ya’ia, tatu omuso dödöda me imane Yesu, ”Sindruhu niwa’ögu khömi, ndrege nilaumi ba dalifusögu andrö, fondrege zi numana, haniha ia, ba khögu no milau da’ö.”Matai’o 25:34-40.

19. Hana wa moguna öhalö gangetula ba wolo’ö Yesu si no tobali Sondrönia’ö ya’ita?

19 Lö iröi ndra nifaha’önia Yesu hewa’ae no mangawuli ia ba zorugo. (Matai’o 28:20) Aboto ba dödönia wa itolo ia eheha ni’amoni’ö, mala’ika, hegöi Taromali Lowalangi tobali sondrönia’ö me so ia ba gulidanö. Andrö wa hasambalö ibe’e wanolo simane da’ö khö ndra sawuyu si lö faröi ba götö iada’a. ’La’o’ö nono mbiri-biri andrö’ ya’ia da’ö Yesu ira Boto Solohe gofu ”heza möi” ia. (Fama’ele’ö 14:4) Andrö, na ta’o’ö wanuturu lala nibe’e ndra Boto Solohe eluahania no ta’o’ö Yesu si no tobali Sondrönia’ö ya’ita. Ba zi lö aratö, ibe’e khöda wa’auri si lö aetu. (Fama’ele’ö 7:14-17) Lö hadöi samatörö ba gulidanö andre si tola mamabu’u da’ö!

^ par. 3 Omasi Yehowa na so 12 zinenge si tobali ’öli mbanua andrö, si no felendrua’ moroi ba Yeruzalema si bohou ba zi so miföna. (Fama’ele’ö 21:14) Börö me lö faröi ndra sinenge irugi wa’amate, andrö wa lö moguna la’alui wangalira.

^ par. 8 I’otarai 1955, badan hukum andrö lafotöi ia Lembaga Alkitab dan Risalah Menara Pengawal Pennsylvania.

^ par. 14 Faigi Memberikan Kesaksian yang Saksama tentang Kerajaan Allah” nga’örö 58-59.