Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö—Edisi Wamaha’ö  |  Baŵa si Dua 2016

 MOROI BA ARSIPDA

Moto si So Fangebua Li Ni’ila Niha Sato

Moto si So Fangebua Li Ni’ila Niha Sato

”Ha sambua moto si so fangebua li ni’oguna’ö ba Brasil ba wangai halöwö khö Zo’aya. No hauga zuta niha si no mangila wa moto da’a no ’moto si so fangebua li moroi ba Watch Tower.’”—Nathaniel A. Yuille, me döfi 1938.

ME IBÖRÖGÖ döfi 1930, ambö tedou halöwö fanuriaigö ba Brasil. Hiza’i me döfi 1935, so perintis si no mangowalu sotöi Nathaniel ba Maud Yullie, lafaohe’ö zura khö Joseph F. Rutherford, sondrönia’ö halöwö fanuriaigö. Omasi ndra perintis andrö wangai halöwö ”gofu hezo lafatenge ira”.

Nathaniel andrö samösa insinyur si no fasiu, 62 fakhe ndröfinia. Ya’ia direktur dinas ba gangowuloa ndra Samaduhu’ö Yehowa si so ba San Francisco, Kalifornia, AS. Ya’ia zondrönia’ö halöwö fanuriaigö ba da’ö hegöi gama-gama soguna ba tata suara ba wamazaewe turia Mbanua Lowalangi. Börö me no irai ifalua halöwö fanuriaigö ba omasi ibe’e göi ginötönia, andrö tola ifalua halöwönia si bohou ba Brasil, tobali hamba cabang, ba soi sebua sibai sangoguna’ö ngawalö li.

Ofeta ndra Nathaniel faoma Maud ba Brasil me döfi 1936, fao khöra göi samösa perintis ba samo’eluaha li sotöi Antonio P. Andrade. La’ohe fakake soguna: 35 mesin wamuta rekaman ba sambua moto si so fangebua li. Me luo da’ö, ha 60 zanuriaigö Mbanua Lowalangi ba Brasil, soi numero lima sabölö ebua ba zi sagörö ulidanö. Hiza’i, gama-gama andre zanolo ya’ira ba wanuriaigö turia somuso dödö ba niha si hauga zuta fa’ato ba zi hauga fakhe fa’ara.

Sara waŵa me no ofeta ndra Yuille, ifa’anö kantor cabang kebaktian dinas si öföna ba Brasil, ba mbanua São Paulo. I’ohe moto si so fangebua li andrö Maud ba wangombakha wa so huhuo nifa’ema ba gangowuloa sebua. Mbuania, so 110 niha sangondrasi! Me no awai gangowuloa sebua, itugu terou dödö ndra sanuriaigö  ba owölö-ölö ira we’amöi manuriaigö. Lafaha’ö ira hewisa wanuriaigö ba wangoguna’ö mbuku, kartu kesaksian, hegöi rekaman huhuo sebua nifa’ema ba li Hungaria, Inggris, Jerman, Polandia, Spanyol, ba Portugis.

No mu’oguna’ö moto si so fangebua li ba wama’ema turia somuso dödö ba niha si hauga zuta fa’ato ba Brasil

Moroi ba kebaktian dinas si tölu kali mufalua ba São Paulo, Rio de Janeiro, ba Curitiba me döfi 1937 tetolo fefu zangondrasi ena’ö owölö-ölö ira ba wanuriaigö. Sagötö möi ira manuriaigö ba nomo-nomo, la’oguna’ö moto si so fangebua’ö li. Me awuyu-wuyu José Maglovsky nasa me luo da’ö, imane ba zurania, ”Mafa’oli buku si te’ödane-dane ba Zura Ni’amoni’ö ba naha mbuku, ba me lafuta rekaman huhuo sebua moroi ba moto, ato niha si möi mamaigi ba fahuhuoga khöra.”

Mufalua wombayagö idanö ba nungo nidanö sebua hewa’ae ato ndra turis solokhoi’ö ya’ira ba da’ö. Da’a ginötö si sökhi ba wama’ema turia somuso dödö, ba mu’oguna’ö moto si so fangebua li! Terongo ba zi fasui mbanua andrö huhuo sebua nifa’ema Dalifusöda Rutherford sanandrösa ba wamayagö idanö. Ato niha sohurufai moto andrö ba wamondro-ndrongo huhuo sebua nifa’ema ba li Portugis. Aefa da’ö, sedöna mubayagö idanö, la’anunöisi lagu Kerajaan, la’o’ö rekaman ba li Polandia. Manunö ndra talifusöda tanö bö’ö göi ba li bö’ö. Imane ba Yearbook döfi 1938, ”Itörö tödöda luo Wendrakose, me fefu niha oi aboto ba dödöra zindruhu ba li ni’ilara.”

Me no awai gangowuloa-gangowuloa sebua andrö, lafuta rekaman huhuo sebua ero hari Migu, he molökhö mazui moteu, ba kabu mbunga, ba nomo-nomo misa, hegöi ba pabrik-pabrik ba São Paulo faoma ba mbanua sahatö ba da’ö. Ero waŵa, la’oguna’ö moto ba wanuriaigö ba zi 3.000 sofökhö bou auri ba nahiara si no mutatugöi, 90 km ba gaekhula nasi São Paulo. Lua-luania, tefasindro sambua banua niha Keriso ba da’ö. Hewa’ae mofökhö bou auri ira, terou sibai dödö ndra talifusöda we’amöi manuriaigö ba da’ö. Latehegö khöra göi ba wama’ema turia moroi ba Zura Ni’amoni’ö ba nahia sofökhö bou auri tanö bö’ö.

So rekaman turia somuso dödö sanandrösa ba Mbanua Lowalangi me döfi 1938 ba li Portugis. Me All Souls’ Day (Hari Arwah), möi moto da’ö moroi ba lewatö si sambua numalö ba lewatö tanö bö’ö, ifuta rekaman ”Hezo So Niha si No Mate?”, ”Yehowa”, ba ”Fa’akayo”. Töra 40.000 zi möi wamaigi lewatö samandrongo rekaman andrö!

Fatuwu khö ndra fandrita me teturiaigö zindruhu andrö ba niha fefu sanandrösa ba Zura Ni’amoni’ö. Asese lafaso ndra samatörö ena’ö lö latehe halöwö nifalua moto fangebua li andrö. Itörö tödö Yuille me so wandrita samarou niha mbanua ba wohurufai moto da’ö. Me tohare wali kota hegöi ndra folisi tenga mofönu ira, hiza’i lafondro-ndrongo rekaman da’ö ofeta awai. Ihalö wali kota mbuku si te’odane-dane moroi ba Zura Ni’amoni’ö. Tobali, lö alua lakalirukö me luo da’ö. Hewa’ae so wolohi, ifatunö khöda moroi ba Yearbook döfi 1940 wa döfi 1939 ba mbanua Brasil ”no inötö si sökhi ba wangai halöwö Teokrat Agung hegöi ba wangombakha töinia”.

I’otarai me mu’oguna’ö ”moto si so fangebua li moroi ba Watch Tower”, itugu tedou halöwö fanuriaigö ba Brasil. Moto da’ö ni’oguna’ö ba wa’ema turia Mbanua Lowalangi ba zi hauga zuta niha fa’ato. Hewa’ae no mu’amawa moto andrö me döfi 1941, ngahönö ndra Samaduhu’ö Yehowa ba Brasil lö labato wanuriaigö ba niha somasi mamondrongo turia somuso dödö ba mbanua sebua andrö.Moroi ba arsipda ba Brasil.