Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Manuriaigö  |  No. 3 2017

Ba gara hurufo nitoto da’a tesura döi Tattannu ba zi sambua zinga-singania

Sambua Dandra Tanö Bö’ö

Sambua Dandra Tanö Bö’ö

Hadia so dandra moroi ba arkeologi ba wamaduhu’ö nösi Zura Ni’amoni’ö? Me 2014, artikel ba majalah Biblical Archaeology Review sanutunö wanofu, ”Hawa’ato niha ba Zura Ni’amoni’ö Heberai’o si no irai so molo’ö arkeologi?” Fanema linia ya’ia da’ö, ”Si lö’ö-lö’önia so 50!” Samösa ndra matua si lö mutötöi ba gangolifa si so ba artikel da’ö töinia Datenai. Haniha ia? Datatutunö halöwönia molo’ö Sura Ni’amoni’ö.

No irai tobali Yeruzalema tana khö Nöri Persia sebolo. Kota da’ö so ba mbanua nifotöi niha Persia, Yefo Nidanö, ya’ia da’ö tanö ba gaekhula Oiferati. Me no aefa lakalaisi Mbabilona ira niha Persia, la’efa’ö niha Yahudi moroi ba wanibo’ö ba latehegö khöra ba wamazökhi gosali Yehowa ba Yeruzalema. (Gesera 1:1-4) Hiza’i, lasaisi halöwö andrö ira udu niha Yahudi ba labali’ö da’ö ba woböbögö si lö duhu ba niha Yahudi wa mamadaö ira khö Persia. (Gesera 4:4-16) Ba götö wamatörö Dario I (522-486 SM), mube’e halöwö khö zotöi Datenai samösa samatörö ba wangalui zi tobali börö wangala. Ifotöi ia Sura Ni’amoni’ö ”kumandru [gubernur] ba danö Yefo Oiferati”.Gesera 5:3-7.

So mato hauga ngawua gara hurufo nitoto si so töi Datenai si so nasa irugi iada’a, te si tobali zura-sura zi sambua omo. Mo’amakhaita nösi gara nitoto andrö khö zi samösa nösi nomo ba niha nisura ba Zura Ni’amoni’ö. Ösinia ya’ia da’ö amabu’ula ba wamu’a fo’ömö me 502 SM, döfi si-20 wamatörö Dario I. Ba tefatunö wa samösa zamaduhu’ö moroi ba nifahuhuoisi ya’ia da’ö sohalöwö khö ”Tattannu, gubernur Yefo Nidanö”, nifotöi Datenai ba mbuku Gesera si so ba Zura Ni’amoni’ö.

Hadia halöwönia? Me döfi 535 SM, ibagi nola mbanua gamatöröwania Kiro Agung tobali provinsi-provinsi. Sambua moroi ba gotaluania mufotöi Mbabilona hegöi Yefo Nidanö. Ba gafuriatania mubagi provinsi andrö tobali dombua, si sambuania ha mufotöi Yefo Nidanö. Si tefaogö ba mbanua andrö ya’ia da’ö Sele-Siria, Wenisia, Samaria, hegöi Yehuda, ba te nifatörö moroi ba Ndramaseko. Tobali gumandru Datenai ba mbanua andre te ba ndröfi 520 irugi 502 SM.

Me no aefa möi ia ba Yeruzalema ba wamareso womoböbögö famadaö, ifatunö Datenai khö Dario wa lawa’ö ira niha Yahudi wa no itehegö khöra Kiro ba wangehaogö osali Yehowa. Tefaduhu’ö wa atulö molo’ö wamareso zura-sura ba wamatörö. (Gesera 5:6, 7, 11-13; 6:1-3) Tobali, mufakhoi khö Datenai ena’ö lö igadu halöwö andrö, ba i’o’ö da’ö.Gesera 6:6, 7, 13.

Sindruhu sa, wa tenga niha soguna sibai ”Datenai, kumandru Yefo Nidanö” ba sejarah. Hiza’i, moguna ö’ila wa tefaudu wamatunö Daromali Lowalangi töinia hegöi halöwönia. Da’a sambua da-ndra wa no hauga kali i’aro’ö arkeologi wa’atefaudu Zura Ni’amoni’ö molo’ö sejarah.