Lö fa’abölö ba niha ba wamatörö ya’ia samösa ba tenga sinangea ifalua da’ö

10:21-23

  • Tefabali-bali ndraono Gizara’eli börö me lö la’andrö wanuturu lala moroi khö Yehowa ira sokubaloi ya’ira

  • Niha solo’ö fanuturu lala moroi khö Yehowa, la’okhögö wa’ahono dödö, fa’ohau-hau dödö, ba fahöna zoguna khöra