Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Waö-Waö Halöwö Ba Gangowuloa Fa’auri Ba Fanuriaigö  |  Baŵa si Tölu 2017

Famadumaisi

Famadumaisi

MANURIAIGÖ

Fanofu: Molo’ö ya’ugö, hadia mbuala sabölö ebua nibe’e Lowalangi khöda?

Ayati: Yoh 3:16

Fame’e Buku: Itutunö khöda ba majalah Manuriaigö andre, hadia mbörö wa ifatenge Yesu ba gulidanö Lowalangi irege mate ia salahida, ba hewisa wangoroma’öda wa ta’andrö sibai saohagölö ba mbuala andrö.

HADIA MBANUA LOWALANGI ANDRÖ?

Fanofu: [Foroma’ö nga’örö tanö föna risalah.] Hewisa molo’ö ya’ugö, hadia bakha ba dödöda so Mbanua Lowalangi? ha sambua duma-duma? mazui famatörö ba zorugo?

Ayati: Dan 2:44; Yes 9:6

Fame’e Buku: Itutunö khöda risalah hadia Mbanua Lowalangi andrö ba hadia gunania khöda.

UNDRANGA FANÖRÖ TÖDÖ

Fame’e Undranga: Omasiga makaoni niha ba wangondrasi angowuloa sabölö moguna. [Be’e undranga.] Tefalua da’a 11 mbaŵa si Öfa. Zuta niha ba zi sagörö ulidanö fao ira ba wanörö tödö fa’amate Yesu. Lafondro-ndrongo göi huhuo moroi ba Zura Ni’amoni’ö si lö mu’andrö ame’ela sanandrösa ba mbua si tola tatema ba wa’amatenia andrö. Nahia hegöi inötö wa’owulo no tehenaigö ia ba undranga andre. Matötöna ena’ö tola möi’ö.

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.