Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Famadumaisi

Famadumaisi

MANURIAIGÖ

Fanofu: Ato niha sanguma’ö ha ba niha me föna moguna Zura Ni’amoni’ö. So göi zi faduhu tödö wa moguna ia khöda irugi iada’a. Hewisa molo’ö ya’ugö?

Ayati: IITim 3:16, 17

Fame’e Buku: Ba majalah Manuriaigö andre so mene-mene si sökhi moroi ba Zura Ni’amoni’ö, hegöi fanuturu lala hewisa ena’ö tola tatema mbua na tabaso Zura Ni’amoni’ö.

FAHA’Ö ZINDRUHU

Fanofu: Hadia no ahatö wa’atua danö?

Ayati: Mat 24:3, 7, 14

Sindruhu: Fefu hadia ia zi no ifa’ele’ö Sura Ni’amoni’ö da’ö zangoroma’ö wa no so ita ba ngaluo safuria. Hiza’i, no turia somuso dödö da’a—börö me no ahatö ita ba wa’auri si sökhi ba zi so miföna.

BENARKAH KEHIDUPAN DICIPTAKAN?

Fanofu: Molo’ö ya’ugö hezoso zabölö fao dödömö, hadia Lowalangi zomböwöi fa’auri mazui tohare samösa wa’auri andrö?

Fame’e Buku: Ba brosur da’a iforoma’ö khöda dandra-tandra sangoroma’ö wa so Zomböi sonekhe sibai irege ato niha si faduhu tödö. Omasido ufuli ufalukhaisi ndra’ugö ba tadunö-dunö wanofu si so ba nga’örö 29: ”Pentingkah Apa yang Anda Percayai?”

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.