Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Be’e ginötö ba wamaha’ö hegöi ba wo’angerönusi Zura Ni’amoni’ö

WAÖ-WAÖ HALÖWÖ BA GANGOWULOA FA’AURI BA FANURIAIGÖ Baŵa si Önö 2017

Famadumaisi

Famadumaisi risalah Hadia Nifotöi Sura Ni’amoni’ö? hegöi faha’ö zindruhu sanandrösa ba wa’auri. Oguna’ö da’a ba wamazökhi famadumaisimö samösa.

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Alua Daromali Yehowa Simane Sibai Niwa’önia

Sindruhu-ndruhu alua hadia zi no ifa’ele’ö Yeremia sanandrösa ba wamasui hegöi ba wodudugö Mbabilona.

FA’AURI NIHA KERISO

Hawa’aro Wamatimö ba zi No Ifabu’u Yehowa?

Ifaduhu’ö Yosua wa lö hadöi si lö alua hadia zi no ifabu’u Yehowa ba ndraono Gizara’eli. Hewisa ena’ö tola itugu aro wamatida ba zi no ifabu’u Lowalangi?

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Tola Anau Gölöda Na So Khöda Wombaloi

Hadia zanolo Yeremia irege anau gölönia ba wangokhögö mbua-bua si sökhi hewa’ae göna ia fanandraigö? Hewisa wama’anöda ya’ita wanaögö fanandraigö si so miföna?

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Owua-wua Dödö Hezekieli ba Wama’ema Turia moroi khö Lowalangi

Ba gangilata, ibe’e Yehowa gölu-gölu zura khö Hezekieli ba iwa’ö khönia Yehowa ena’ö i’a zura andrö. Hadia geluaha wa i’a gölu-gölu zura andrö Hezekieli?

FA’AURI NIHA KERISO

Owua-wua’ö Dödömö ba Wanuriaigö Turia Somuso Dödö

Itaria abua wanuriaigö turia sanandrösa ba Mbanua Lowalangi, hiza’i omasi Lowalangi na owua-wua dödöda ba wamalua da’ö. Hewisa ena’ö owua-wua dödöda wanuriaigö?

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Hadia No Tebe’e Khöu Dandra Wangorifi?

Alua gangilata Hezekieli me adudu Yeruzalema. Hewisa wa molua-lua ia ba götöda iada’a?

FA’AURI NIHA KERISO

O’ö Goi-Goi Yehowa Sanandrösa ba Mbua-bua

Moguna lö ata’u ita ba wolo’ö goi-goi Yehowa sanandrösa ba mbua-bua. Hewisa lalania? Hana wa moguna sibai da’ö?