Hadia omasi’ö lö faröi simane Danieli hewa’ae so wanandraigö? Owölö-ölö Danieli ba wamaha’ö ya’ia ba Daromali Lowalangi, simane ba ngawalö gangilata. (Dan 9:2) Möi fanolomö ena’ö lö faröi na owölö-ölö öfaha’ö ndra’ugö ba Zura Ni’amoni’ö. Hewisa wa tola? Da’a zame’e tedou wamatimö wa hasambalö alua nifabu’u Yehowa. (Yos 23:14) Möi fanolomö göi ena’ö itugu ö’omasi’ö Lowalangi, samarou ya’ugö ba wamalua satulö. (Zin 97:10) Hiza’i, hezoso öbörötaigö? Angeraigö wanuturu lala andre.

  • Hadia zinangea ufaha’ödo? Famaha’ö si sökhi ya’ia da’ö na asese tafa’anö ita ba wangondrasi gangowuloa mbanua niha Keriso. Itugu mo’eluaha wombasomö Sura Ni’amoni’ö ero migu na ö’oguna’ö ginötömö ba wamalua riset ba duho si lö aboto ba dödömö. So göi zamili ba wamaha’ö ya’ira sanandrösa ba wama’ele’ö Zura Ni’amoni’ö, ngawalö mbua geheha Lowalangi, waö-waö wofanö Waulo tobali utusan injil mazui ba niwöwöi Yehowa. Na so wanofumö sanandrösa ba Zura Ni’amoni’ö ba ngaluo da’ö, sura ba bali’ö ia tuho wamaha’ömö aefa da’ö.

  • Hezoso tola usöndra gangombakhata? Faigi video Fakake Riset ba Wangalui Girö-Girö ba Wamati. Ena’ö ö’ila hewisa wa’atua-tuamö, falua riset sanandrösa ba waö-waö kuaso gulidanö si no mu’amaedolagö gurifö samu’i ba Danieli faza 7.

  • Hawa’oya ginötö u’oguna’ö ba wamaha’ö ya’o? No sambua lala ba wangokhögö famati saro na asese tafaha’ö ita. Oguna’ö ginötö sadogo-dogo ba wamörötaigö famaha’ö, ba na no ara dou’ö ginötö ni’oguna’ömö. Famaha’ö ba Daromali Lowalangi hulö simane fangalui girö-girö si tobini, na itugu oya girö-girö nisöndramö itugu omasi’ö wangalui ya’ia! (Gamd 2:3-6) Itugu tedou wa’omasimö ba Daromali Lowalangi, ba famaha’ö sasese ba Zura Ni’amoni’ö tobali si to’ölö öfalua ba wa’aurimö.​—IFet 2:2.

HADIA NI’AMAEDOLAGÖ GURIFÖ SAMU’I BA DANIELI FAZA 7?

  • Dan 7:4

  • Dan 7:5

  • Dan 7:6

  • Dan 7:7

ONÖNÖTA WANOFU:

Hewisa wa’alua Danieli 7:8, 24?

HALÖWÖ AEFA DA’Ö:

Hadia ni’amaedolagö gurifö samu’i ba Fama’ele’ö faza 13?