Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Waö-Waö Halöwö Ba Gangowuloa Fa’auri Ba Fanuriaigö  |  Baŵa si Fitu 2017

 FA’AURI NIHA KERISO

Amuata si Tefaudu Föna Mbawa Ndruhö

Amuata si Tefaudu Föna Mbawa Ndruhö

Niha Keriso ’no tobali mai-mai ba nösi gulidanö’. (IKor 4:9) Da’ö mbörö wa lö tokea ita na so ösa zokhö omo samaigi-maigi ya’ita moroi ba zandrela mazui samondro-ndrongo hadia niwa’öda furi mbawa ndruhö. Tola manö so CCTV ba nomo da’ö hegöi Microphone irege tola lafondro-ndrongo, la’ila, ba larekam hadia niwa’öda. So ösa lala si tola tafalua ba wangoroma’ö gamuata si tefaudu na so ita föna mbawa ndruhö nomo niha.​—IIKor 6:3.

MOROI BA NIFALUAMÖ (Fil 1:27):

  • Taforoma’ö wa ta’ame’egö tödö zokhö omo na lö tafaigi-faigi ba zandrela hadia so ira ba nomo. Böi manga, mamadu idanö, fa-SMS mazui ba wangoguna’ö HP sagötö mozizio föna mbawa ndruhö

MOROI BA LAGU WEHEDEMÖ (Ef 4:29):

  • Sagötö so ndra’ugö föna mbawa ndruhö, böi wa’ö wehede si lö tefaudu ba wamondro-ndongo zokhö omo. So ösa ndra sanuriaigö zombato fahuhuo irege tola la’angeraigö hadia zinangea lawa’ö

Hadia lala tanö bö’ö si tola öfalua ba wangoroma’ö gamuata si tefaudu na so ndra’ugö föna ba mbawa ndruhö?