Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Mame’e brosur Ohahau Dödö ba Nomo ba soi Georgia

WAÖ-WAÖ HALÖWÖ BA GANGOWULOA FA’AURI BA FANURIAIGÖ Baŵa si Felezara 2017

Famadumaisi

Famadumaisi Manuriaigö hegöi faha’ö zindruhu sanandrösa ba döi Lowalangi. Oguna’ö da’a ba wamazökhi famadumaisimö samösa.

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

”Mi’alui Yehowa, Ena’ö Auri Ami”

Hadia geluahania mu’alui Lowalangi? Hadia wamaha’ö nihalöda moroi ba ndraono Gizara’eli si lö mangalui Yehowa?

FA’AURI NIHA KERISO

Ena’ö Onekhe Ita ba Wanuriaigö—Na Mufuli Mufalukhaisi

Hewisa ena’ö sökhi na öfuli öfalukhaisi niha si no irai öfalukhaisi? Alui lala ena’ö adöni dödönia, tatugöi huhuo nifatunömi, okhögö gohitö dödö.

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Faha’ö Ndra’ugö ba Zala si No Öfalua

Ba zalua khö Yona andre, tola ta’ila wa lö iröi ita Lowalangi Yehowa na so zala nifaluada. Hiza’i, itötöna ena’ö tafaha’ö ita ba da’ö.

FA’AURI NIHA KERISO

Famaha’ö moroi ba Mbuku Yona

Na ta’angerönusi zalua khö Yona tetolo ita na so wa’afatö dödö, ba wangehaogö fangera-ngera si lö tefaudu ba wanuriaigö, ba wanöndra fondrara dödö ba wangandrö.

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Hadia Ni’andrö Yehowa Khöda?

Hadia gamakhaitania wamosumange nifaluada ba wahuwusada khö ndra talifusöda ba wamati?

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Böi Förö ba Falua Halöwö ba Wamati

Hulö tebai ladudugö mbanua Yehuda ira niha Mbabilona, hewa’ae simanö hasambalö alua wama’ele’ö da’ö. Ba moguna idöna-döna da’ö Habakuki.

FAAURI NIHA KERISO

Böi Förö ba Falua Halöwö ba Wamati ba Ginötö Tebulö Zalua ba Waaurimö

Na so zi tebulö si tola molua-lua ba wamosumangeda ba fahuwusada khö Lowalangi Yehowa, hadia zanolo yaita enaö lö mörö ba tafalua halöwö ba wamati?