Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Waö-Waö Halöwö Ba Gangowuloa Fa’auri Ba Fanuriaigö  |  Baŵa si Felezara 2016

Famadumaisi

Famadumaisi

MANURIAIGÖ

Fanofu: Na so zanofu khömö hewisa zorugo andrö, hadia wanemau li?

Ayati: Yoh 8:23

Fame’e Buku: Ba majalah Manuriaigö andre, itutunö hewisa zorugo andrö molo’ö Yesu hegöi Amania.

FAHA’Ö ZINDRUHU

Fanofu: Hadia fao dödömö wa tefaudu nifa’ele’ö Zura Ni’amoni’ö andre ba ni’ilada iada’a?

Ayati: IITim 3:1-5

Sindruhu: No alua iada’a nifa’ele’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba luo safuria, tola göi faduhu dödöda wa hasambalö alua wama’ele’ö sanandrösa ba zi so föna sabölö sökhi.

HANA WA MOGUNA TAFAHA’Ö ITA BA ZURA NI’AMONI’Ö? (Video)

Fehede famasao: Omasiga maforoma’ö video sadogo-dogo zanutunö hezoso tola tasöndra wanema li si tefaudu moroi ba wanofu-nofu sanandrösa ba wa’auri. [Futa videonia.]

Fame’e Buku: Ba mbuku da’a itutunö hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa hewisa wangehaogö Lowalangi zalua ba gulidanö andre. [Be’e mbuku Nifaha’ö Khöda.]

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.