Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Waö-Waö Halöwö Ba Gangowuloa Fa’auri Ba Fanuriaigö  |  Baŵa si Felendrua 2017

Famadumaisi

Famadumaisi

SADARLAH!

Fanofu: Hana wa itugu lö sökhi zalua ba gulidanö iada’a?

Ayati: Yer 10:23

Nibe’e: Itutunö majalah da’a, hana wa so zuta niha si faduhu tödö wa so wa’auri si sökhi ba zi so miföna.

SADARLAH!

Fanofu: Hadia so döi Lowalangi?

Ayati: Zin 83:19

Nibe’e: Itutunö artikel da’a hadia geluaha döi Lowalangi ba hana wa moguna ta’oguna’ö döi da’ö. [Bokai artikel ”Pandangan Alkitab—Nama Allah”.]

FAHA’Ö ZINDRUHU

Fanofu: Hadia sagötö fa’ara so wa’amate?

Ayati: 1Kor 15:26

Sindruhu: Ihori dania wa’amate Yehowa sagötö fa’ara.

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisimö samösa.