Nifabu’u Lowalangi sanandrösa ba wamohouni mangawuli si no tesura ba Yesaya faza 65, hulö zi no alua ia ba wanguma’ö Yehowa.

Ifazökhi mbanua si yawa si bohou ba tanö si bohou Yehowa, ba lö itörö tödö ziföföna andrö

65:17

Hadia mbanua si yawa si bohou?

  • Sambua famatörö si bohou sanga’asogö fa’atulö ba gulidanö

  • Tefasindro da’ö me döfi 1914 me mudadao Keriso tobali Razo ba Mbanua Lowalangi

Hadia danö si bohou?

  • Niha moroi ba ngawalö soi, li, hegöi mado si fao ba wamatörö si bohou si no tefasindro ba zorugo

Hewisa ena’ö lö itörö tödö ziföföna andrö?

  • Fefu zi möi fangafökhöi’ö dödö, simane famakao mboto, fangera-ngera, hegöi famakao dödö lö irai itörö tödö sa’ae

  • Niha gulidanö si lö faröi larasoi wa’owua-wua dödö ba wa’auri, ba larasoi ngawalö zi sökhi ero ma’ökhö