Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Samösa dalifusöda ira alawe sawuyu-wuyu ifa’ema karya tulis-nia föna ndra awönia

WAÖ-WAÖ HALÖWÖ BA GANGOWULOA FA’AURI BA FANURIAIGÖ Baŵa si Dua 2017

Famadumaisi

Famadumaisi risalah Hadia Tola Samuza Inötö Aheta Ita ba Gabula Dödö? hegöi famaha’ö sindruhu sanandrösa wa’ohahau dödö ba wongambatö. Oguna’ö da’a ba wamazökhi famadumaisimö samösa.

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Tatema Howu-Howu Na Ta’o’ö Li Yehowa

Si fao fa’omasi iforoma’ö khöda Yehowa hadia lala sinangea tatörö ba wa’auri.

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

Itaögö Wamakao Keriso Salahida

Fa’amate Yesu zame’e fanemali ba dandrawa Gafökha sanandrösa ba wa’alöfaröi zamosumange Lowalangi.

FA’AURI NIHA KERISO

Tolo Ndraonomö Ena’ö Ladou’ö Wamati Saro khö Zomböi

Hadia nifaduhusi tödö ndraonomö sanandrösa ba mböröta wa’auri? Hewisa wanolomö ya’ira ena’ö ladou’ö wamatira khö Lowalangi Yehowa si tobali Somböi?

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

”Fanuriaigö Döfi Wa’omasi khö Yehowa”

Döfi wa’omasi khö Yehowa andrö, tenga sindruhu-ndruhu ndröfi. Hewisa waö-waö andre mo’amakhaita ia ba halöwö fanuriaigö Mbanua Lowalangi?

FA’AURI NIHA KERISO

Oguna’ö Lektur si Te’odane-dane ba Zura Ni’amoni’ö si Fao Fa’atua-tua

Ebua sibai gefe ni’oguna’ö ba wamazökhi hegöi ba wama’ohe’ö lektur Zura Ni’amoni’ö ba zi sagörö ulidanö. Oguna’ö wa’atua-tua na öbe’e lektur andrö ba niha.

GIRÖ-GIRÖ SI TOBINI MOROI BA DAROMALI

So Wa’ohahau Dödö Sebua Ni’asogö Mbanua si Yawa si Bohou hegöi Tanö si Bohou

Hadia geluahania ”mbanua si yaŵa si bohou ba tanö si bohou” si no ifabu’u Lowalangi khöda iada’a?

FA’AURI NIHA KERISO

Omusoi’ö Dödömö ba Wanötöna Ni’okhögömö

Fanötöna hulö simane sao.Na ta’angerönusi mbu’usa li Lowalangi ba Daromalinia, da’ö zanolo ya’ita ena’ö owua-wua dödöda ba aro wamatida na so wanandraigö.