Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FA’AURI NIHA KERISO

Faha’ö Zindruhu

Faha’ö Zindruhu

Tebörögö ba mbaŵa si Siwa, so wamadumaisi si bohou ba Waö-Waö Halöwö ba Gangowuloa, tuhonia ”Faha’ö Zindruhu”. Ohitö dödö wa mufa’anö duho andre ya’ia da’ö ba wama’ema dane-dane wamaha’ö Zura Ni’amoni’ö, la’oguna’ö sambua wanofu hegöi ayati.

Na adöni dödönia, tola tabe’e khönia mbuku mazui tafuta video moroi ba jw.org ena’ö so dane-dane nifatunöda na tafuli tafalukhaisi ia. Moguna taforege wamalukhaisi ya’ia ba zi hauga hari ba wanohugö huhuoda. Famadumaisi si bohou andre hegöi famaha’ö ba zekola, te’odane-dane moroi ba mbuku Hadia Nifaha’ö Zura Ni’amoni’ö Khöda? Tola ta’alui wanofu hegöi ayati sanolo ya’ita ena’ö tola tafuli tafalukhaisi ia nasa mazui tafaha’ö ia, hewa’ae ha Sura Ni’amoni’ö ni’oguna’öda.

Ha sara lala saekhu ba wa’auri. (Mat 7:13, 14) Niha nifalukhaisida ba wanuriaigö te’otarai ba ngawalö agama hegöi banua. Börö da’ö, moguna tafa’ema zindruhu moroi ba Zura Ni’amoni’ö si tefaudu ba zadöni dödöra. (ITim 2:4) Na itugu aboto ba dödöda ngawalö duho ba Zura Ni’amoni’ö, ba onekhe ita ba ”wangehaogö fangoguna’ö taroma li sindruhu andrö”, hasambalö mofozu ita ba wamaha’ö niha bö’ö sanandrösa ba zindruhu.IITim 2:15.