Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Waö-Waö Halöwö Ba Gangowuloa Fa’auri Ba Fanuriaigö  |  Baŵa si Lima 2016

Famadumaisi

Famadumaisi

MANURIAIGÖ

Fanofu: Molo’ö ya’ugö, hadia tola alua da’a?

Ayati: Fam 21:3, 4

Fame’e Buku: Buku Manuriaigö da’a zanutunö hewisa wa ifalua Lowalangi zi no ifabu’u andre ba hadia gunania khöu.

MANURIAIGÖ (nga’örö tanö furi)

Fanofu: Faigi atö wanofu andre. [Baso wanofu si oföna hegöi fanema li sasese lawa’ö niha ba nga’örö 16.] Molo’ö ya’ugö, hadia wanema linia?

Ayati: Zin 83:19

Fame’e Buku: Buku da’a zanutunö hadia niwa’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba döi Lowalangi.

TURIA SOMUSO DÖDÖ MOROI KHÖ LOWALANGI!

Fanofu: Ato niha zanguma’ö wa Lowalangi zamatörö ulidanö andre. Hadia aboto ba dödöu wa tenga simanö niwa’ö Zura Ni’amoni’ö?

Ayati: IYoh 5:19 [faigi wamaha’ö 8.]

Fame’e Buku: Buku da’a zanutunö khöda hadia nifaha’ö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa ba wanofu andre hegöi ba wanofu tanö bö’ö.

FAMADUMAISIMÖ SAMÖSA

Oguna’ö duma-duma si no muhenaigö ba wamazökhi famadumaisi ni’ilau