FAIGI
Text
Image

Lagu wehede hegöi mene-mene nifa’ema Gelihu khö Yobi fabö’ö moroi ba nifa’ema Gelifasi, Bilidado, ba Sofari. I’oroma’ö wa ya’ia andrö sindruhu zi fahuwu ba same’e mene-mene si sökhi, sinangea mu’o’ö.

AMUATA NIHA SAME’E MENE-MENE SI SÖKHI

NO DUMA-DUMA SI SÖKHI ELIHU

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • SO WA’EBOLO DÖDÖ

 • IHAOGÖ IFONDRO-NDRONGO

 • IFOSUMANGE

 
 • Awena fahuhuo Gelihu me no awai fahuhuo nawönia si datölu salawa döfi moroi khönia

 • Börö me ihaogö ifondro-ndrongo, so khönia wa’aboto ba dödö sanandrösa ba zi no alua fatua lö ibe’e mene-mene

 • Itötöi döi Yobi me fahuhuo ia no amaedola zi fahuwu

 

33:6, 7, 32

 

 • SO WANGIDE-NGIDE’Ö

 • TOLA AHATÖ NIHA KHÖNIA

 • SO KHÖNIA WA’AHAKHÖ DÖDÖ

 
 • So wangide-ngide’ö khö Gelihu ba fa’asökhi dödö, i’ila wa lö mo’ahonoa ia

 • Ahakhö dödönia ba zalua khö Yobi

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • LÖ EBUA DÖDÖ ZAMBUANA

 • SÖKHI DÖDÖNIA

 • I’OSAMBUA’Ö WANGERA-NGERANIA KHÖ LOWALANGI

 
 • I’ombakha’ö Elihu wa lö tefaudu wangera-ngera Yobi

 • Itolo Yobi Elihu wa fa’atulö ni’oroma’önia tenga da’ö zabölö moguna

 • Mene-mene nifa’ema Elihu möi fanolo Yobi na itema mene-mene moroi khö Yehowa