Waö-waö Zura Ni’amoni’ö ba 2 Moze faza 3 irugi 15 zamaduhu’ö wa hasambalö i’efa’ö göi ndra’ugö Lowalangi samabali Asi Sukhu, na öforoma’ö wamati si fao fa’anau gölö.

Te’odane-dane ba 2 Moze 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 6:​1-8; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21.