Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Haniha Zamalua Somasi Yehowa ba Ginötö Andre?

 FAMAHA’Ö 4

Hana Wa Mafazökhi Terjemahan Dunia Baru?

Hana Wa Mafazökhi Terjemahan Dunia Baru?

Kongo (Kinshasa)

Rwanda

Fragmen Simakhus no tesura döi Lowalangi ba Zinunö 69:32, me döfi tölu ngaotu ma öfa ngaotu M

Ba ziha’uga fakhe wa’ara ira Samaduhu’ö Yehowa la’oguna’ö, lafazökhi, ba lafazawili Zura Ni’amoni’ö ba ngawalö li. Ba hiza’i, Aboto ba dödöma wa moguna mufazökhi Zura Ni’amoni’ö famo’eluha si bohou, si tola manolo niha ba wamaha’ö ”Fa’aboto ba dödö sanandrösa ba zi duhu”, simane ni’andrö Lowalangi ba zi samösa-mösa niha. (I Timoteo 2:3, 4) Andrö, ba ndröfi 1950, Mabörötaigö wamazökhi Sura Ni’amoni’ö Terjemahan Dunia Baru ba ngawalö li iada’a sambua-sambua tuho. Sura Ni’amoni’ö andre no lahaogö wamo’eluaha ba zi töra 130 ngawalö li.

Moguna Zura Ni’amoni’ö salio ta’ila eluaha. Ngawalö li itugu tedou, ba oya Zura Ni’amoni’ö si no mufazökhi sangoguna’ö ngawua wehede si lö mu’ila eluaha. Aefa da’ö, no lasöndra mbuku sagatua si tefaudu eluaha irege ngawalö li Heberai’o, li Ndrawa Garamo, li Ndrawa Heleni ni’oguna’ö bakha ba Zura Ni’amoni’ö ta’ila geluaha.

Moguna wamo’eluaha si lö mamulö’ö taromali Lowalangi. Samo’eluaha Sura Ni’amoni’ö tebai lafabö’öni geluaha ngawua wehede nifa’ema geheha Lowalangi; lö tola lö’ö i’odaligö ngawua wehede simane me tesura ba mböröta. Hiza’i, oya Zura Ni’amoni’ö si no lafo’eluaha lö tesura döi Lowalangi, Yehowa.

Moguna Zura Niamoniö samolakhömi Lowalangi. (II Samueli 23:2) Bakha ba Zura Ni’amoni’ö Terjemahan Dunia Baru, töi Yehowa tesura simane me tesura ba mböröta so mato 7.000 kali wa’oya. Sambua duma-duma gambara si so ba gahe zura andre. (Zinunö 83:19) Me no lahaogö wangalui eluaha ba zi ha’uga fakhe wa’ara, Sura Ni’amoni’ö andre aoha khöda ba wombaso ba tefa’ema khöda mbua gera-era Lowalangi. He na so khöu Zura Ni’amoni’ö Terjemahan Dunia Baru he na lö’ö, mafarou dödöu ena’ö asese öbaso Zura Ni’amoni’ö Taromali Yehowa ero ma’ökhö.Yosua 1:8; Zinunö 1:2, 3.

  • Hana wa’aboto ba dödöma wamoguna Zura Ni’amoni’ö sawena lafo’eluaha?

  • Hadia nifalua niha somasi mamaha’ö ya’ia ba zomasi Lowalangi ero ma’ökhö?