Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAMAHA’Ö 2

Hana Wa La Fotöi Ndra’aga Samaduhu’ö Yehowa?

Hana Wa La Fotöi Ndra’aga Samaduhu’ö Yehowa?

Noakhi

Aberahamo ba Sara’i

Moze

Yesu Keriso

Ato niha sanguma’ö Samaduhu’ö Yehowa andrö töi agama sibohou. Tobali, töra 2.700 fakhe ba zilalö, banua Lowalangi sindruhu si ha sambua lafotöi ira samaduhu’ö khönia. (Yesaya 43:10-12) Irugi me döfi 1931, lafotöi ndra’aga Ono Zekola ba Daromali Lowalangi. Hana wa bagafuriata ma’oguna’ö döi Samaduhu’ö Yehowa?

Töi andrö zangoroma’ö haniha Lowalangima. Molo’ö buku nisura ba götö föna, töi Lowalangi ya’ia da’ö Yehowa, tesöndra ngahönö wa oya ba Zura Ni’amoni’ö. Ba zi hawa’oya mbuku Ni’amoni’ö si no lafo’eluaha, töi da’ö no lafalalini la be’e döi, simane Lowalangi ma So’aya. Tobali, me fahuhuo Lowalangi khö Moze, i’ombakhaö haniha döinia si ndruhu, Yehowa, ba imane ”Da’ö wamotöi ya’o götö-götö wa’ara.” (II Moze 3:15) Töi andre zamabö’öni ya’ia moroi ba Lowalangi tanö bö’ö. Omuso dödöma me ma’otöigö döi Lowalangi ni’amoni’ö.

Töi andrö zangombakha hadia geluaha halöwö nifaluama. Ato niha ba götö föna, i’otarai Habeli niha satulö tödö, lafaduhu’ö wa mamati ira khö Yehowa. Me itugu ara, Noakhi, Aberahamo, Sara’i, Moze, Dawido, ba ato danö bö’ö nasa fao ira tobali ”lawuo samaduhu’ö” andre. (Heberai’o 11:4–12:1) Hulö niha simöi samaduhu’ö föna zamatörö huku ba wango’awögö niha si lö sala, simanö göi ndra’aga mahalö gangetula wangombakha si ndruhu sanandrösa khö Lowalangima.

Ma’o’ö duma-duma niröi Yesu. Ba Zura Ni’amoni’ö, lafotöi ia ”Samaduhu’ö si lö faröi ba Siduhu.” (Fama’ele’ö 3:14) Yesu samösa zanguma’ö wa ’no i’ombakha’ö döi Lowalangi,’ lö iböhöli ”Ifaduhu’ö zi duhu” sanandrösa khö Lowalangi. (Yohane 17:26; 18:37) Börö da’ö, niha keriso si ndruhu la’otöi ba la’ombakha’ö döi Yehowa. Da’ö ni’odödögö nifalua ndra Samaduhu’ö Yehowa.

  • Hana wa Ono Zekola Daromali Lowalangi ba gafuriata la fotöi ira Samaduhu’ö Yehowa?

  • Hamega ibörötaigö so zamaduhu’ö khö Yehowa ba gulidanö?

  • Haniha zi föföna zamaduhu’ö Yehowa?