Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAMAHA’Ö 22

Hadia Nifalua ba Gödo si So ba Soi Bö’ö?

Hadia Nifalua ba Gödo si So ba Soi Bö’ö?

Kepulauan Solomon

Kanada

Afrika Selatan

Ösi nomo Mbetieli oya ngawalö halöwö nifaluara, ba wondrou’ö halöwö fanuriaigö ba zi töra sambua soi. So zohalöwö ba wamo’eluaha, samazökhi buku, sama’anö buku, sama’ohe’ö buku, samazökhi rekaman audio/video, ba oya danö bö’önia nasa.

Ira talifusö sohalöwö ni tatugöi ba Gödo si so ba soi bö’ö zamaigi maigi halöwö. Satua Sondrönia’ö latehegö wamalua lala halöwö ba gödo si so ba soi bö’ö khö ndra talifusö sohalöwö nitatugöi ba gödo si so ba soi bö’ö ya’ia da’ö ira satua sokubaloi si no to’ölö, datölu ira mazui töra. Ya’ira andre lö aetu la’ombakha’ö khö Zatua Sangai Halöwö hewisa wa’atedou halöwö fanuriaigö ba zi sambua soi, hegöi na so gabula dödö salua. Me no larongo da’ö ira Satua Sangai Halöwö awena la’ila lahalö gangetula hadia zinangea lafatunö ba lasura ba mbuku nifa’ema ba gangowuloa ero migu hegöi ba gangowuloa sebua nifalua si tölu kali ba zi döfi. Lafatenge zalahira ira Satua Sangai Halöwö ba gödo si so ba soi bö’ö ba wanuturu lala khö ndra talifusö sohalöwö ni tatugöi ba gödo si so ba soi bö’ö hewisa wamalua halöwöra. (Gamaedola 11:14) Simöi salahi moroi ba gödo sebua lafa’ema huhuo sebua khö ndra talifusö sowanua sahatö ba gödo si so ba soi bö’ö andrö.

Labe’e wamarou dödö ero sambua banua niha Keriso. Ira talifusö sangai halöwö ba gödo si so ba soi bö’ö ya’ira zanehegö tefasindro zi sambua banua niha keriso si bohou. Ya’ira zanuturu lala halöwö ndra perintis, nifatenge ba wangombakha, ba satua samasui ba wohalöwö ba zi sambua soi andrö. Lafatunö halöwö ba gangowuloa sebua, lafatunö lala wamazökhi Nahia Gorahua Mbanua Lowalangi si bohou, ba la’onorogö tödö wama’ohe’ö buku soguna ba mbanua niha Keriso misa. Börö wanolo moroi ba gödo si so ba soi bö’ö, halöwö fanuriaigö toföfö wamalua ya’ia.I Korindro 14:33, 40.

  • Hewisa ndra Talifusö Sohalöwö nitatugöi ba Gödo si so ba soi bö’ö wanolo Satua Sangai Halöwö?

  • Hadia manö halöwö nifalua ba gödo si so ba soi bö’ö?