Selandia Baru

Jepang

Uganda

Lituania

Niha Keriso si föföna si to’ölönia manunö ira, mangandrö, labaso ba lafatunö Zura Ni’amoni’ö; lö hadöi famaha’ö tanö bö’ö. (I Korindro 14:26) Hulö zimane da’ö nifalua ba gangowuloama.

Famaha’önia te’odane-dane ba Zura Ni’amoni’ö ba tola lafalua. Sakali samigu, owula ira ba wamondro-ndrongo huhuo sebua sanandrösa hewisa Zura Ni’amoni’ö mo’amakhaita ba wa’aurida andre, matonga za wa’ara. La farou dödö zangondrasi ena’ö labokai ayati nitötöi ba Zura Ni’amoni’ö. Me no aefa huhuo sebua, so Wamaha’ö ”Menara Pengawal”, ya’ia da’ö famatunö sambua tuho Menara Pengawal ni’oguna’ö ba wamaha’ö, ba fefu zangondrasi tola labe’e mbua gera-erara. Famaha’ö andre zanolo ya’aga wamalua ba wa’aurima duma-duma moroi ba Zura Ni’amoni’ö. Ba lafalua göi da’a ba zi töra 110.000 angowuloa ba zi sagörö ulidanö.

Tetolo ndra’aga ena’ö atua-tua ba wamaha’ö. So gangowuloama barö zi sambua migu, tölu lala halöwö nifalua, tuhonia ya’ia da’ö Fa’auri Niha Keriso ba Fanuriaigö. Fefu waö-waö halöwö tehalö moroi ba garate Waö-Waö Halöwö ba Gangowuloa Fa’auri ba Fanuriaigö. Faosatö si oföna moroi ba gangowuloa andre ya’ia da’ö Girö-Girö si Tobini moroi ba Daromali, sanolo ya’ita ena’ö tabaso ayati Zura Ni’amoni’ö irege aboto ba dödöda ia. Aefa da’ö, so göi Owölö-ölö ba Wanuriaigö si tobali duma-duma khöda ena’ö tola tafaha’ö niha bö’ö ba Zura Ni’amoni’ö. Samösa zo’amenesi samarou tödö ena’ö tedou ndra’aga ba wa’atua-tua ba wombaso ba ba wamaha’ö. (I Timoteo 4:13) Faosatö safuria, ya’ia da’ö Fa’auri Niha Keriso, sanutunö lala si sökhi si te’odane-dane ba goi-goi Zura Ni’amoni’ö soguna ba wa’aurida si ero ma’ökhö. So wanofu ba fanema li si tola mangabakhai’ö fa’aboto ba dödöda ba Zura Ni’amoni’ö.

Na möi ndra’ugö ba gangowuloama, toröi ba dödöu wamaha’ö ba Zura Ni’amoni’ö nitemau.Yesaya 54:13.

  • Hadia manö lala halöwö sadöni dödöu ba gangowuloa ndra Samaduhu’ö Yehowa?

  • Ba gotalua gangowuloa ndra Samaduhu’ö Yehowa hezo zomasi’ö möi?