Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAOSATÖ 5

Rorogö Wahuwusa si Sökhi khö Nama Ina Matuau

Rorogö Wahuwusa si Sökhi khö Nama Ina Matuau

”Ba mi’onukha . . . wa’ahakhö dödö, ba fa’ebua dödö, ba fa lö fayawa, ba fa’ebolo dödö, ba fanaha tödö.”Kolose 3:12

Na no mangowalu ami, no mifasindro wongambatö si bohou. Lö aetu mi’omasi’ö ba mifosumange zatuami, hiza’i, iada’a, fo’omou zabölö ö’osinangegö ba wa’auriu. Tola manö lö fatema ba dödö zatuami zimane da’ö. Tobali, goi-goi Zura Ni’amoni’ö zi tola manolo ya’ami ba wondrorogö fahuwusa si sökhi khöra, hegöi ba dalifusö tanö bö’ö, gasa-gasa wanga’aro’ömi fongambatö si bohou.

 1 OKHÖGÖ WANGERA-NGERA SI SÖKHI KHÖ NAMA BA INA MATUAU

HADIA NIWA’Ö ZURA NI’AMONI’Ö: ”Fosumange namau awö ninau.” (Efeso 6:2) Gofu ha’uga ndröfiu iada’a, böi tebulö öfosumange zatuau. So zatua ngambatöu göi sinangea i’osinangegö. ”Fa’omasi andrö lö i’afökhöi tödö nawönia”, böi afökhö dödöu na ö’ila fahuwu ngambatöu khö zatuania.—I Korindro 13:4; Galatia 5:26.

SI TOLA ÖFALUA:

  • Böi wa’ö wehede, ”La’osiwawöi manö ndra’o ösi nomou” mazui ömane ”Lö irai omasi ninau ba nifaluagu andre”

  • Tandraigö angeraigö simane ni’angeraigö ngambatöu

 2 TARIA FATANDRO NA MOGUNA

HADIA NIWA’Ö ZURA NI’AMONI’Ö: ”I’erogö ndra amania inania niha, ba molemba ia ba ngambatönia, ba tobali ha sambua boto ira.” (I Moze 2:24) Na no mangowalu ndra’ugö, tola manö so ba dödö zatua wa lö aefa larorogö ndra’ugö nasa. Lahalö khöra na so zalua ba nomomi si tenga sinangea lafalua.

Ya’ami zangai angetula hezo zi tola larongo ba hezo zi tebai. Aefa da’ö, haogö liu ba wamatunö khöra. Böi mibini’ö zi so ba dödömi, ba böi mi’ofönu. (Gamaedola 15:1) Fangide-ngide’ö, fehede nihaogö, ba fa’ebolo dödö, da’ö zanolo ya’ami ena’ö fahuwu ami khö nama ba ina matuami ba ”faoma mibologö dödömi khö nawömi, mi’omasi’ö ia”.—Efeso 4:2.

SI TOLA ÖFALUA:

  • Na ö’ila wa no lahalö khöra satuami zalua ba nomomi, fatunö khö wo’omou ba ginötö si tefaudu

  • Mihalö wahasara dödö hewisa wangasiwaisi na alua zimane da’ö