Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAOSATÖ 2

Böi Mifaröi khö Nawömi

Böi Mifaröi khö Nawömi

”Hadia ni’orudugö Lowalangi sa’e, ba böi ya mufabali niha.”Mareko 10:9

Omasi Yehowa na lö faröi ita. (Zinunö 31:24) Moguna sibai wa lö faröi ba wongambatö ena’ö faoma faduhu dödömi khö nawömi, ba monönö wa’omasimi nawömi.

Ba ginötö andre, oya zondrönisi fangera-ngera zi no mongambatö ena’ö faröi ira khö wo’omora. Ena’ö aro wongambatömi, moguna mifalua zi dombua ngawalö andre.

 1 OFÖNAI’Ö ENA’Ö ARO WONGAMBATÖU

HADIA NIWA’Ö ZURA NI’AMONI’Ö: ’Fatimbaisi hadia zabölö sökhi.’ (Filifi 1:10) Ba zi no mangowalu, sabölö sökhi na i’ofönai’ö wondrorogö fongambatönia.

Omasi Yehowa na ö’omasi’ö ngambatöu, ba faoma ’mi’omusoi’ö dödö’ nawömi. (Zangombakha 9:9) I’andrö Yehowa ena’ö böi ö’osiwawöi ngambatöu he ha sakali manö, ba mi’alui lala ena’ö ohahau dödömi. (I Korindro 10:24) Falua gamuata sangoroma’ö wa öfosumange ia ba wa moguna ia khöu.

SI TOLA ÖFALUA:

  • Mi’asese’ö mibe’e ginötö ba zi ha darua ami, si lö samangoloi tödömi

  • Böi wa’ö ”ya’o”, si sökhinia ”ya’ita”

 2 ANGELAMAISI DÖDÖU

HADIA NIWA’Ö ZURA NI’AMONI’Ö: ”Dozi, haniha zamaigi ira alawe, wangisö ya’ia, ba no ihoröni tödönia.” (Matai’o 5:28) Na i’angera-ngeraigö wamalua fohorö, no faröi ia khö ngambatönia.

Imane Yehowa, moguna ”faigi-faigi dödöu”. (Gamaedola 4:23; Yeremia 17:9) Moguna göi ö’angelamaisi höröu. (Matai’o 5:29, 30) O’ö duma-duma Yobi si so ba Zura Ni’amoni’ö, si no mamabu’u wa lö ileke’ö nono alawe ba wangisö. (Yobi 31:1) Halö gangetula böi faigi gambara zohorö, he ha sakali manö. Gofu hadia lalania, böi falua wa’omasi ba niha bö’ö si to’ölö öfalua khö ngambatöu.

SI TOLA ÖFALUA:

  • Foroma’ö ba niha bö’ö wa si ndruhu-ndruhu lö faröi ndra’ugö khö ngambatöu

  • Angeraigö hewisa dödö wo’omou, ba böhöli gamuata sangafökhöi’ö tödönia