Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Lala Wangoguna’ö Buku Da’a

Lala Wangoguna’ö Buku Da’a

Na’öbaso mbuku andre tola tefahaö ndra’ugö ba Zura Ni’amoni’ö,Taromali Lowalangi. Ba gafuriata ngenoli so ayati Zura Ni’amoni’ö si tola öbaso ba wanema li moroi ba wanofu si no muhenaigö.

Na öbaso ayati, alui hadia wanema li moroi ba wanofu si no muhenaigö. Ira Samaduhu’ö Yehowa tola latolo ndra’ugö ena’ö aboto ba dödöu hadia geluaha ayati da’ö.Baso Luka 24:32, 45.

Fefu döi mbuku ni’ombakha’ö ba da’a,ira samaduhu’ö Yehowa zamazökhi ya’ia.