Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAMAHA’Ö 8

Hana Wa Itehegö Lowalangi Wa’alösökhi ba Famakao?

Hana Wa Itehegö Lowalangi Wa’alösökhi ba Famakao?

1. Hamega ibörögö so wa’alösökhi?

Ara ginötö nitehegö Lowalangi ba niha wamatörö ulidanö andre, ba wangoroma’ö wa ya’ira tebai laheta gabula dödö salua ba niha

Ibörögö so wa’alösökhi ba gulidanö me’inötö ilimo Khawa Afökha. Ba mböröta, Satana andrö mala’ika so’ahonoa. Tobali, ”Lö ni’agönia si duhu.” (Yohane 8:44) Omasi ia na labe’e khönia zumange, si ndruhunia, ha Lowalangi zinangea manema sumange. Falimo zatana khö ndra’alawe si föföna sotöi Khawa, ihaogö wangai tödö Khawa ena’ö i’o’ö niwa’önia, tenga niwa’ö Lowalangi. Ba fao göi Gadamo ba wolawa Lowalangi. Lua-lua gangetula nifalua Gadamo i’a’asogö wamakao ba fa’amate.Baso I Moze 3:1-6, 19.

Me inötö ilimo Khawa Satana ba wolawa Lowalangi, ifarou niha ba wolawa famatörö Lowalangi, ma dadaomania ba wa’asalawa. Ato niha gulidanö solo’ö khö Gafökha lö omasi ira na Lowalangi zamatörö ya’ira. Börö da’ö, Afökha zi tobali samatörö ulidanö iada’a.Baso Yohane 14:30; I Yohane 5:19.

2. Hadia lö mo’ahonoa nifazökhi Lowalangi?

Fefu nifazökhi Lowalangi oi mo’ahonoa. Mala’ika he göi niha mo’ahonoa wa mazökhinia ya’ira ba tola lafalua zomasi Lowalangi. (V Moze 32:4, 5) No ibe’e khöda wa’atua-tua Lowalangi me’ifazökhi ita ena’ö tola tafili zi sökhi mazui si lö sökhi. Andrö tebe’e khöda ginötö ba wangoroma’ö fa’omasida Lowalangi.Baso Yakobo 1:13-15; I Yohane 5:3.

3. Hana wa itehegö Lowalangi wangabu dödö ba niha irugi iada’a?

No’ara ginötö nitehegö Lowalangi ba niha solawa famatörönia. Hadia mbörö? Ba wangoroma’ö na lö ya’ia, löhadöi famatörö si tola mangohahau’ö tödö niha gulidanö. (Zangombakha 7:29; 8:9) Meno aefa 6.000 (ö nö ribu) fakhe ba zilalö bada’ö ta’ila wa famatörö niha  ambö sökhi. Samatörö ba gulidanö andre tebai laheta wasuwöta, fa’alösökhi, falö’atulö, ba fökhö.Baso Yeremia 10:23; Roma 9:17.

Famatörö Lowalangi i’a’asogö howu-howu ba niha somasi ba sangata’ufi ya’ia. (Yesaya 48:17, 18) Ba zi lö aratö, iheta fefu wamatörö niha Yehowa. Niha sangata’ufi ba somasi famatörö Lowalangi da’ö zauri ba gulidanö.Yesaya 11:9. Baso Danieli 2:44.

4. Börö wa’ebolo dödö Lowalangi, hadia ginötö nitehegönia khöda?

Iwa’ö Satana wa samösa lö sangata’ufi Yehowa soroi ba dödö. Hadia tola ö’oroma’ö wa faya niwa’ö zatana andrö? Tola! Börö me’ebolo dödö Lowalangi, tebe’e khöda ginötö ba wangoroma’ö ba wa’aurida hezo nifilida hadia famatörö Lowalangi ma famatörö niha.Baso Yobi 1:8-12; Gamaedola 27:11.

5. Hadia dandra wa Lowalangi zi no tafili samatörö ya’ita?

Ba nifaluada bada’ö oroma hadia omasi ita na Lowalangi zamatörö ya’ita

Tandra wa Lowalangi nifilida tafosumange ia, ta’alui zomasi ia si’odane-dane moroi ba Zura Ni’amoni’ö, Taromalinia. (Yohane 4:23) Tandra wa tatimba Gafökha böi fao ita ba wasuwöta ba bagorahua si lö fa’awö khö Lowalangi, ta’o’ö simane nifalua Yesu meföna.Baso Yohane 17:14.

I’oguna’ö wa’abölönia Afökha ba wamarou tödö niha wamalua horö ba bawama’ala ya’ita. Na lö tafalua gamuata simane da’ö, la’o aya ita ira si fahuwu khöda awö zoroi yomoda. (I Fetero 4:3, 4) Hiza’i, ya’ita zo tatugöi. Hadia fao ita ba niha sangomasi’ö Lowalangi? Hadia ta go’ö goroisania si tobali fangoroma’ö wa’omasi ba fa’atua-tuania? Nasimanö, taforoma’ö wa faya niwa’ö Gafökha wa lö hadöi niha samosumange Lowalangi na göna ia fanandraigö.Baso I Korindro 6:9, 10; 15:33.

Börö wa’omasi Lowalangi niha gulidanö, hasambalö iheta wa’alösökhi ba famakao. Dozi samati ba da’ö, lasöndra wa’auri si lö aetu ba gulidanö.Baso Yohane 3:16.