Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Turia Somuso Dödö moroi khö Lowalangi!

 FAMAHA’Ö 13

Hadia zi Lö Aratö Alua ba Agama?

Hadia zi Lö Aratö Alua ba Agama?

1. Hadia fefu agama oi sökhi?

Ero sambua agama so zangata’ufi Lowalangi. Omasi Lowalangi niha simane da’ö ba soso göi dödönia. Da’ö turia si sökhi. Alimagö sibai, oya zi lö sökhi ni falua ba döi agama. (II Korindro 4:3, 4; 11:13-15) Molo’ö turia si no murongo, so ösa agama fao ira ba wolawa samatörö, labunu niha, fasuwö ira ba lafakao ndraono. Fefu ngawalö zalua andre, da’ö zame’e abula dödö ba niha samati khö Lowalangi.Baso Matai’o 24:3-5, 11, 12.

Agama sindruhu ifolakhömi Lowalangi. Agama sofaya ibusi dödö Lowalangi. Agama sofaya ifaha’ö zi lö hadöi ba Zura Ni’amoni’ö, duma-dumania, laböbögö zi lö duhu khö Lowalangi, ba famaha’ö faya sanandrösa ba niha si no mate. Hewa’ae simanö, omasi Yehowa na aboto ba dödö niha haniha ia ba hadia zi ndruhu sanandrösa khönia.Baso Hezekieli 18:4; I Timoteo 2:3-5.

2. Hadia zi lö aratö alua ba agama?

Ta’andrö saohagölö, agama sofaya tebai ilimo Lowalangi. Iwa’ö, u’omasi’ö Lowalangi ba sindruhuniasa ulidanö tana khö Gafökha ni’omasi’önia. (Yakobo 4:4) Taromali Lowalangi zanguma’ö wa fefu agama sofaya lafotöi ia ”Babilona Sebua”. Me no aefa inönöi danö idanö ba götö Noakhi, ba da’ö ibörötaigö so nifotöi agama sofaya ya’ia da’ö moroi ba mbanua Mbabeli. Ba zi lö aratö, ihori fefu agama sofaya Lowalangi, si falimo ba samakao niha gulidanö.Baso Fama’ele’ö 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

So duria si sökhi tanö bö’ö nasa. Lö olifu Yehowa niha sangata’ufi ya’ia soroi ba dödö si so ba zi hawa’oya agama ba zi sagörö ulidanö. Iheta ira Lowalangi moroi ba agama sofaya ba ifaha’ö ira ba zi ndruhu.Baso Mikha 4:2, 5.

 3. Hadia zi lö tola lö lafalua ira sangata’ufi Lowalangi?

Agama si ndruhu zangosambua’ö niha

Ahakhö dödö Yehowa niha sangomasi’ö si sökhi ba si duhu. Ifarou ira ena’ö laröi agama sofaya. Niha sangomasi’ö Lowalangi lafalalini gera-erara ba wangomusoi’ö tödönia.Baso Fama’ele’ö 18:4.

Ba götö ndra nifaha’ö Yesu, me larongo duria somuso dödö ira sangata’ufi Lowalangi nifa’ema ndra sinenge Yesu, omuso sibai dödöra. Lafaha’ö ira ba lala wa’auri si sökhi moroi khö Yehowa. Da’a lala wa’auri sangohahau’ö tödö, same’e fanötöna so’ahonoa. Tobali ira duma-duma khöda iada’a börö me lafondro-ndrongo duria si sökhi ba la’ofönai’ö wamalua somasi Yehowa ba wa’aurira.Baso I Tesalonika 1:8, 9; 2:13.

Itema Yehowa niha sondröi agama sofaya ba i’andrö ena’ö la faogö ira ba nahia gangowuloa ndra samati khönia. Na öfondro-ndrongo li Yehowa ba wogaoni ya’ugö, tobali ndra’ugö si fahuwu khönia, samösa moroi ba gotalua ndra samosumange töinia, ba ösöndra wa’auri si lö aetu.Baso Mareko 10:29, 30; II Korindro 6:17, 18.

4. Hana wa omuso dödö niha gulidanö ba gafuriatania?

Omuso dödöda me lö aratö tehuku agama sofaya. Lö sa’ae ifaelungu ba lö ifabali dödö niha gulidanö. Fefu niha te’osambua’ö ira ba wamosumange Lowalangi sindruhu si ha samösa.Baso Fama’ele’ö 18:20, 21; 21:3, 4.