1. Hadia Mbanua Lowalangi andrö?

Hana wa sökhi na Yesu zi tobali Razo?MAREKO 1:40-42.

Banua Lowalangi andrö ya’ia da’ö sambua famatörö ba zorugo. Famatörö da’ö zangeheta fefu famatörö tanö bö’ö ba i’a’asogö gohitö dödönia Lowalangi ba zorugo hegöi ba gulidanö. Tatu manö, omuso dödöda wamondrongo da’ö. Moguna ba niha wamatörö si sökhi, ba zi lö aratö tohare wamatörö Lowalangi. Famatörö da’ö zangosambua’ö fefu niha ba gulidanö.Baso Danieli 2:44; Matai’o 6:9, 10; 24:14.

Ha samösa razo samatörö. Yesu nifataro Yehowa tobali Razo ba wamatörö ono mbanuania andrö.Baso Fama’ele’ö 11:15.

2. Hana wa sökhi na Yesu zitobali Razo?

Sökhi na Yesu zi tobali Razo börö me ya’ia sebua fa’ahakhö dödö, ba samatörö si ndruhu. (Yohane 1:14) Börö da’ö, so khönia wa’abölö ba wanolo niha me ba zorugo i’otarai wamatörö ulidanö. Me no aefa tesusugi ia, manahae möi ba zorugo mudadao ia ba gambölö Yehowa. (Heberai’o 10:12, 13) Aefa da’ö, ibe’e khönia wa’abölö Lowalangi ba wamatörö.Baso Danieli 7:13, 14.

3. Haniha zi fao khö Yesu ba wamatörö?

So nifotöi ”niha ni’amoni’ö” fao ira khö Yesu ba wamatörö ba zorugo. (Danieli 7:27) Si oföna tobali niha ni’amoni’ö ya’ia da’ö, ira nifaha’ö Yesu si lö faröi. Irugi iada’a, ifili nasa ndra matua ba ira alawe samati Yehowa tobali ira niha ni’amoni’ö. Si mane Yesu, tesusugi ira ba mboto eheha.Baso Yohane 14:1-3; I Korindro 15:42-44.

 Hadauga niha simöi ba zorugo? Ifotöi ira Yesu ”ngawawa si lö atoto”. (Luka 12:32) Fa’atora 144.000 (otu a öfa wulu a öfa ngahönö). Fao ira khö Yesu ba wamatörö ulidanö.Baso Fama’ele’ö 14:1.

4. Hadia zalua me’ibörögö wamatörönia Yesu?

Me döfi 1914 * ifasindro wamatörönia Lowalangi ba zorugo. Si föföna nifalua Yesu me no tobali ia Razo ya’ia da’ö, itibo’ö sitou ba gulidanö zatana awö mala’ikania andrö. Mofönu sibai zatana ba i’a’asogö gabula dödö ba gulidanö. (Fama’ele’ö 12:7-10, 12) I’otarai da’ö, itugu tedou manö gabula dödö ba niha gulidanö. Fasuwöta, lofo, fökhö, duru danö, da’ö dandra wa lö’aratö alua wamatörö Lowalangi ba gulidanö.Baso Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Hadia nifalua Wamatörö Lowalangi andrö?

Halöwö fanuriaigö nifalua ba zi sagörö ulidanö, Famatörö Lowalangi zangosambua’ö niha moroi ba ngawalö soi. Ato niha sangata’ufi Lowalangi tobali ira ono mbanua Yesu. Terorogö ira na inötö tefakiko wamatörö niha gulidanö. Andrö, fefu niha somasi manema howu-howu ba Wamatörö Lowalangi lö tola lö’ö lafalua niwa’ö Yesu.Baso Fama’ele’ö 7:9, 14, 16, 17.

Sagötö zi 1.000 fakhe, alua gohitö dödö Lowalangi ba wamatörö ulidanö. Tobali faradaiso zi sagörö ulidanö. Afuriatania, ifuli Yesu ba danga namania wamatörö. (I Korindro 15:24-26) Ha’ökhö zomasi’ö ödunö-dunö Mbanua Lowalangi andrö?Baso Zinunö 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Ena’ö ta’ila zi no izara-zara nifaele’ö Daromali Lowalangi sanandrösa ba ndröfi 1914, faigi nga’örö 215-218 ba mbuku Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan? (Lö hadöi ba bahasa Nias)