Lö itehegö Yehowa niha si lö sökhi wamakiko Faradaiso. Ha dozi si fahuwu khönia zi tola auri ba da’ö. Hadia zalua ba niha si lö sökhi fefu? Ena’ö aboto ba dödöu wanema li, törö tödöu hadia zalua ba ginötö Noakhi. Faʼauri Noakhi ba no ara sibai me föna. Yaʼia samösa niha si sökhi sibai sangosindruhugö wamalua hadia zomasi Yehowa. Ba niha tanö bö’ö ba gulidanö lalau ngawalö zi lö sökhi. Börö da’ö iʼombakha’ö Yehowa khö Noakhi wa iʼasogö molö sebua ba wangohori niha si lö sökhi andrö fefu. Iʼombakha’ö khö Noakhi ena’ö ifazökhi khönia nowo ena’ö yaʼia ba soroi yomonia teʼorifi na tohare Molö Sebua andrö.​—1 Moze 6:9-18.

Noakhi ba soroi yomonia lafazökhi nowo. Ifangelama fefu niha Noakhi wa inönöi danö Molö Sebua, ba lö lafondrondrongo linia. Latohugö manö wolau si lö sökhi. Me no awai lafazökhi nowo andrö, ba ifaʼamöi yawa ba nowo Noakhi ngawalö gurifö, aefa da’ö yaʼia ba soroi yomonia möi ira yawa göi. Ba lö ara ba iʼasogö Yehowa mbade sabölö-bölö. Aekhu deu ba gulidanö 40 ngaluo ba 40 wongi. Sagörö ulidanö ba inönöi molö.​—1 Moze 7:7-12.

 Ahori mate fefu niha si lö sökhi, Noakhi ba soroi yomonia ba teʼorifi. Iʼefa’ö ira Yehowa wanaluʼi Molö Sebua andrö, ba möi ira ba danö si no muʼehaogö moroi ba zi lö sökhi. (1 Moze 7:22, 23) Sura Niʼamoni’ö zanguma’ö na irugi inötö dania Yehowa samuza tö ihori fefu niha si lö omasi molau hadia zindruhu andrö. Niha satulö ba lö ifakiko. Auri ira irugi zi lö aetu ba gulidanö Faradaiso andrö.​—2 Fetero 2:5, 6, 9.

Ba ginötö andre, ato niha solau ngawalö zi lö sökhi. Fahöna gabula dödö ba gulidanö andre. Lö aetu-aetu ifatenge Yehowa Zamaduhu’ö yaʼia ba wamangelama fefu niha, hizaʼi ato niha lö omasi lafondrondrongo li Yehowa. Lö lafalalini gera-erara. Lö omasi ira latema hadia niwa’ö Lowalangi faʼaboto ba dödö hadia zindruhu ba hadia zi sala. Hadia dania zalua ba niha simane daʼa? Hadia tola maö mangesa dödöra? Ato zi lö mamalalini era-erara. Irugi inötö dania na ihori fefu niha si lö sökhi andrö lö fangorifi saʼae khöra.​—Zinunö 92:7.

Lö mufakiko gulidanö; mufazökhi ia tobali faradaiso. Dozi niha si fahuwu khö Yehowa ba auri ira irugi zi lö aetu ba gulidanö Faradaiso.​—Zinunö 37:29.