Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAOSATÖ 17

Mamaha’ö Yesu sanandrösa ba Mbanua Lowalangi

Mamaha’ö Yesu sanandrösa ba Mbanua Lowalangi

Oya nifaha’ö Yesu khö ndra nifaha’önia, ba ha sambua duhonia ma’afefu ya’ia da’ö—Famatörö Lowalangi

HANA wa möi Yesu ba gulidanö? Ya’ia samösa zanguma’ö, ”Lö tola lö uturiaigö ba mbanua bö’ö göi duria somuso dödö andrö, turia Mbanua Lowalangi andrö, ba da’ö sa tefatenge ndra’o.” (Luka 4:43) Datafaigi öfa ngawalö nifaha’ö Yesu sanandrösa ba Mbanua Lowalangi andrö, si tobali tuho wanuriaigönia.

1. Lö aratö tobali Razo Yesu. Lö alawö Yesu wanguma’ö wa ya’ia andrö Mesia si no tefa’ele’ö. (Yohane 4:25, 26) Ifatunö göi wa ya’ia Razo ni’ila Danieli ba gangilata. I’ombakha’ö Yesu khö ndra nifaha’önia wa sambua inötö dania mudadao ia ’ba dadaoma lakhömi’ ba mudadao göi ira awönia. (Matai’o 19:28) Ifotöi ira ”rorogöfö gubalo si lö atoto”, imane nasa wanguma’ö, so khögu ”mbiri-biri bö’ö”, si tenga moroi ba gandra.​—Luka 12:32; Yohane 10:16.

2. Famatörö Lowalangi zamalua fa’atulö si ndruhu. I’ombakha’ö Yesu wa famatörönia andrö zangeheta fa lö atulö, sangamoni’ö töi Lowalangi Yehowa, ba sangeheta tandrawa nibe’e Gafökha i’otarai ba Kabu Edena meföna. (Matai’o 6:9, 10) Oroma ba gamuata Yesu ero ma’ökhö wa lö ebua dödönia zambuana, ifaha’ö fefu niha he ira matua hegöi ira alawe, he niha sikayo hegöi niha si tosasa, lö ifabö’ö-bö’öni ira Yesu. Hewa’ae iraono Gizara’eli zi oföna ifaha’ö, i’odödögö göi ba wanolo niha Zamaria si tenga niha Yehuda. Tenga simane sondrönia’ö ba agama ba ginötö da’ö, lö khönia fangenahö dödö mazui lö ebua dödönia zambuana.

3. Famatörö Lowalangi tenga moroi ba gulidanö. Oya zalua si lö sökhi sagötö fa’auri Yesu. Razo bö’ö zamatörö ba mbanuara. Hewa’ae simanö, me la’andrö khönia ena’ö tobali ia razo, ba lö omasi Yesu, ilau mofanö. (Yohane 6:14, 15) Imane khö ndra samatörö, ”Tenga moroi ba gulidanö andre mbanuagu andrö.” (Yohane 18:36) Imane khö ndra nifaha’önia, ”tenga awö niha gulidanö ami.” (Yohane 15:19) Lö itehegö khöra wangoguna’ö fakake wasuwöta, hewa’ae ba wolumö’ö ya’ia moroi ba niha samunu ya’ia.​—Matai’o 26:51, 52.

”Itörö mbanua . . . side-ide, mangombakha ia, manuriaigö turia mbanua Lowalangi andrö.”​—Luka 8:1

4. Fa’omasi zi tobali dane-dane ba Wamatörö Yesu. No ifabu’u Yesu wa i’alösi noro dödö niha ba gulidanö. (Matai’o 11:28-30) Lö olifu ia zi no iwa’ö. Ibe’e khöra mene-mene si sökhi Yesu hewisa lala ba wangalösi abula dödö, ba wanga’azökhi amakhaitada ba niha, fondröi fa’omasi gana’a, ba lala wanöndra fa’ohahau dödö. (Matai’o, faza 5-7) Börö me iforoma’ö wa’omasi, ato niha somasi ahatö khönia. Sabölö ato zangondrasi ya’ia, niha si göna famakao, faduhu dödöra wa i’omasi’ö ira Yesu. Si ndruhu-ndruhu wa Yesu andrö Razo sahöli-höli dödö ba zi so föna!

So lala tanö bö’ö nifalua Yesu ba wangombakha turia Mbanua Lowalangi ena’ö adöni dödö zamondrongo. Ifalua dandra sahöli-höli dödö. Hana wa ifalua dandra sahöli-höli dödö? Datafaigi wanema linia.

—Te’odane-dane ba mbuku Matai’o, Mareko, Luka, ba Yohane.