Hadia no ö’ila Zura Ni’amoni’ö? Buku andre fabö’ö moroi ba mbuku tanö bö’ö, börö me no tefazawili ba zi sagörö gulidanö. Ato niha sanguma’ö wa ösi Zura Ni’amoni’ö andre ibe’e khöda wondrara dödö ba fanötöna; aefa da’ö, mene-menenia tola tafalua ba wa’aurida ero ma’ökhö. Hiza’i, ato niha ba ginötö andre lö khöra fa’aboto ba dödö sanandrösa ba Zura Ni’amoni’ö. Hewa’ae si faduhu tödö khö Lowalangi ndra’ugö mazui tenga, te omasi’ö ö’ila hadia nifotöi Sura Ni’amoni’ö. Lafazökhi mbuku da’a ena’ö aboto ba dödöu hadia duho-tuho sanandrösa ba Zura Ni’amoni’ö.

FATUA lö öbörögö wombaso Sura Ni’amoni’ö, sökhi na aboto ba dödöu ösa hadia nösi mbuku andre. Sura Ni’amoni’ö no tefa’anö ia ba zi 66 buku, tebörögö moroi ba I Moze irugi ba Wama’ele’ö.

Bua gera-era haniha nösi Zura Ni’amoni’ö? Da’a no sambua fanofu sadöni dödöda. Si ndruhunia so mato 40 niha ndra matua sanura Sura Ni’amoni’ö, fa’ara wanura ya’ia 1.600 fakhe. Sahöli dödöda lö irai lawa’ö sanura Sura Ni’amoni’ö andre wa bua gera-erara samösa nösi zura andrö. So samösa ba gotalu zanura Sura Ni’amoni’ö andre zanguma’ö, ”Fefu nösi zura andrö, ba eheha Lowalangi zame’e ba dödö niha.” (II Timoteo 3:16) Sanura tanö bö’ö lamane wanguma’ö, ”No muhede khögu geheha Yehowa, ba taromalinia zi so ba mbewegu.” (II Zamueli 23:2) Sanura Sura Ni’amoni’ö zanguma’ö, ha Yehowa Wondrege Zalawa ba zi sagörö ulidanö, Sama’anö ösi Zura Ni’amoni’ö. Simane niwa’ö zanura Sura Ni’amoni’ö andrö, omasi Lowalangi ahatö ba niha gulidanö.

So zi lö tola lö’ö ta’ila ena’ö aboto ba dödöda Zura Ni’amoni’ö. So sambua duho Zura Ni’amoni’ö: famaduhu’ö famatörö Lowalangi niha gulidanö moroi ba zorugo. Ba nga’örö aefa da’a, ö’ila hewisa duho andre so ero sambua buku, i’otarai I Moze irugi Wama’ele’ö.

Me no aboto ba dödöda fefu da’ö, datafaigi nösi mbuku si no tehöngö ba zi sagörö ulidanö ya’ia da’ö, Sura Ni’amoni’ö.

^ par. 9 Oya ngawalö wanötöi töi ndröfi. Ba mbuku da’a, M eluahania ”Masehi” ba SM eluahania ”Sebelum Masehi”. Tola ö’ila ia ba ndröfi si no tesura ba gahe zura andre.