Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Sura Ni’amoni’ö—Hadia Nösinia?

 FAOSATÖ 12

Fa’atua-tua Lowalangi zi Tobali Duma-Duma ba Wa’auri

Fa’atua-tua Lowalangi zi Tobali Duma-Duma ba Wa’auri

Soyania mbuku Gamaedola, Selomo zanura, ba da’ö oya mene-mene si’otarai Lowalangi si tobali duma-duma ba wa’aurida ero ma’ökhö

HADIA Samatörö satua-tua Yehowa andrö? Tesöndra wanema li da’ö ba mene-mene si no ibe’e. Hadia sökhi mene-menenia andrö? Hadia sökhi lala wa’aurida na tafalua ia? Ngaotu gamaedola nisura Razo Selomo. Fefu gamaedola da’a mo’amakhaita ia ba wa’aurida. Faigi duma-duma andre.

Döna-döna khö Lowalangi. Fanötöna, no sambua lala wanga’aro’ö fahuwusada khö Yehowa, imane Selomo, ”Döna-döna khö Yehowa, moroi si’aikö ba dödöu, ba böi abe’e dödöu ba wa’onekheu. Böi aefa dödöu khönia, gofu hadia ia lala khöu ba ya’ia zangadölö töröwau.” (Gamaedola 3:5, 6) Folo’ö ba fanötöna khö Yehowa, fangalui fanuturu lala khönia, da’ö zame’e mofozu lala wa’auri. Na tafalua zimane da’ö omuso dödö Yehowa, ba tola itema li zanandrawaisi ya’ia, Afökha.​—Gamaedola 27:11.

Ya’atua-tua ndra’ugö na fariawö ba niha bö’ö. Abölö moguna iada’a mene-mene Lowalangi ba zi no mongambatö ba ba ndraono moroi meföna. I’amenesi wo’omo ira matua Lowalangi, ”Ena’ö omuso dödöu ndra’alaweu me ono matua ndra’ugö,” eluahania lö faröi ia khö wo’omonia ira alawe. (Gamaedola 5:18-20) Ba mbuku Gamaedola, ira alawe si no mangowalu satua-tua, tola lasöndra wehede famarou dödö moroi khö ngambatönia ba moroi ba ndraononia. (Gamaedola faza 31) So göi mene-mene ba ndraono ena’ö la’o’ö li zatuara. (Gamaedola 6:20) Ba mbuku Gamaedola andre oroma khöda wa moguna sibai na fahuwu ita ba niha, börö niha sangoniagö ya’ia ha somasi ia i’alui. (Gamaedola 18:1) Si fahuwu khöda, tola idönisi ita ba zi sökhi mazui ba zi lö sökhi, andrö wa moguna atua-tua ita wangalui haniha zinangea fahuwu khöda.​—Gamaedola 13:20; 17:17.

Ya’atua-tua ndra’ugö ba wondrorogö botou samösa. I’amenesi göi ita buku Gamaedola andre ena’ö ta’aröu’ö ita ba wamadu-madu tuo, ena’ö so wa’ebolo dödö, böi alio mofönu, ba owölö-ölö ba wohalöwö. (Gamaedola 6:6; 14:30; 20:1) Ifangelama ita buku andre na tafaduhusi tödö wehede niha si lö tefaudu ba zomasi Lowalangi, tola te’ala ita. (Gamaedola 14:12) I’o’ou ita ba wondrorogö tödöda side-ide moroi ba ngawalö zi möi famakiko fa’auri, börö me ”moroi ba dödö i’otarai fa’auri”.​—Gamaedola 4:23.

Ato niha ba gulidanö sohahau tödö me no lafalua mene-mene si so ba mbuku Gamaedola. Da’ö mbörö wa latema’ö Yehowa tobali Samatörö ya’ira.

—Te’odane-dane ba mbuku Gamaedola.