Timoteo andrö ono matua somasi manolo niha. Oya mbanua itöröi ba wanolo niha bö’ö. Andrö wa so khönia wa’ohahau dödö. Hadia omasi’ö ö’ila waö-waönia?​—

Lafaha’ö Dimoteo inania ba awenia sanandrösa khö Yehowa

Ba Lisitera toröi Dimoteo. I’otarai me’ide-ide ia, no ifaha’ö ia gawenia Loise ba inania Oinike sanandrösa khö Yehowa. Andrö omasi Dimoteo itolo niha bö’ö ba wamaha’ö ya’ira ba Daromali Yehowa.

Me iraono Dimoteo, isofu khönia Faulo hadia omasi ia fao wanuriaigö ba mbanua tanö bö’ö. Imane Timoteo, ’Omasido!’ Omasi möi Dimoteo ba wanolo niha bö’ö.

 Möi Waulo ba Timoteo ba mbanua Desalonika si so ba Makedonia. Aröu latörö tanö, aefa da’ö latörö göfa nasi, awena larugi mbanua andrö. Lafaha’ö niha sanandrösa khö Yehowa ba da’ö. Hiza’i, so niha sofönu khöra ba samakao ya’ira. Andrö wa mofanö Waulo ba Timoteo, möi ira manuriagö ba mbanua bö’ö.

Ohahau sibai dödö Dimoteo

Ha’uga waŵa aefa da’ö, i’o’ou Dimoteo Faulo we’amöi ba Desalonika wamaigi ira talifusö si so ba da’ö. So nasa niha si fatiu tödö khönia ba Desalonika. Hewa’ae simanö, hasambalö möi Dimoteo ba mbanua andrö börö me so so dödönia khö ndra talifusö ba da’ö. Ifatunö Timoteo khö Waulo wa lö hadia ia khö ndra talifusö si so ba mbanua andrö!

Ara falulu fohalöwö Dimoteo khö Waulo. Molo’ö Faulo, Timoteo zinangea manolo ira talifusö ba gangowuloa niha keriso. Hadia mbörö? Börö me Timoteo i’omasi’ö Yehowa hegöi ira talifusö tanö bö’ö.

Hadia omasi ndra’ugö ötolo niha bö’ö ba wamaha’ö ya’ira sanandrösa khö Yehowa?​— Na öfalua da’ö, ohahau dödöu simane Timoteo!