Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

Mi’ohia’ö Wamatira

Hewisa ena’ö tola tahalö wamaha’ö moroi ba wamati ndra matua hegöi ira alawe nisura ba Zura Ni’amoni’ö?

Garis Waktu

Garis waktu hegöi peta zanolo ya’ugö ba wokhalaigö hamega ba hezo toröi niha nitutunö ba Zura Ni’amoni’ö.

Sura Nifa’ema Mboto Solohe

Lafarou ita ira Boto Solohe ena’ö tahalö khöda wamaha’ö ba mbuku da’a, he na tabaso samösa hegöi na fao nösi nomo.

Fehede Famasao

Ba nga’örö Zura Ni’amoni’ö oya waö-waö ndra matua hegöi ira alawe samati. Hewisa ena’ö tahalö wamaha’ö ba duma-dumara andrö?

HABELI

”Mohede Ia Na, Hewa’ae No Mate Ia”

Hadia wamaha’ö si tola tahalö moroi khö Habeli hegöi famatinia, hewa’ae lö oya nidunö-dunö Zura Ni’amoni’ö sanandrösa khönia?

NOAKHI

”Lö Aefa-Aefa Khönia Lowalangi ba Lalania”

Hadia gabula dödö Noakhi hegöi fo’omonia ba wangebua iraonora? Hewisa wangoroma’öra famati ba wamazökhi owo?

ABERAHAMO

”Tobali Tua Zamati”

Hewisa Gaberahamo wangoroma’önia famati? Hewisa lala wolo’öu famati Gaberahamo?

RUTI

”Ba zi Möi Ndra’ugö Sa, ba Da’ö Möi Ndra’o Göi”

Hana wa iröi dalifusönia Ruti hegöi tanö si tumbu ia? Hadia gamuata niforoma’önia irege i’omasi’ö ia Yehowa?

RUTI

”Ira Alawe si Sökhi Bua-Bua”

Hana wa moguna sibai wangowalu Ruti khö Mboasi? Hadia wamaha’ö si tola tahalö khö Ruti ba Na’emi sanandrösa ba nösi nomo?

KHANA

Ibokai Dödönia khö Lowalangi ba Wangandrö

Famati Khana khö Yehowa zanolo ya’ia ba wanaögö abula dödö hewa’ae na tebai dali ba wa’aniha.

SAMUELI

Tedou Ia ba ”Fao Khönia Yehowa”

Hadia zahöli-höli dödö me iraono Zamueli? Hadia zanolo ya’ia irege tedou wamatinia ba nose Lowalangi?

SAMUELI

Anau Gölönia Hewa’ae Asese Afatö Dödönia

Fefu ita göna fangabu dödö hegöi fa’afatö dödö si tola mama’ala famatida. Hadia wamaha’ö si tola tahalö ba wa’alöfaröi Zamueli?

ABIGAILA

Atua-tua Ia ba Wangai Angetula

Hadia zi tobali famaha’ö khöda moroi ba wangowalu Abigaila sambö baga?

ELIA

Fa’awö Ia ba Wamosumange Satulö

Hewisa wolo’öda Elia na falukha ita ba niha si lö fao tödö ba niwa’ö Zura Ni’amoni’ö?

ELIA

Mangelama Ia ba Mombaloi

Hewisa Gelia lö faröi ia ba wangandrö ba ibase’ö irege ifalua nifabu’u Yehowa?

ELIA

Irara Dödönia Lowalangi

Hadia zalua wa tola awuwu wamati Gelia irege i’andrö wa’amate?

YONA

Ifaha’ö Ia moroi ba Zala Nifaluania

Hadia tola örasoi wa ata’u Yona me itema halöwö? Ba waö-waönia ifaha’ö ita sanandrösa ba wa’ebolo dödö Yehowa hegöi fa’ahakhö dödönia.

YONA

Ifaha’ö Ia Wamalua Fa’ahakhö Dödö

Hewisa waö-waö Yona möi fanolo ena’ö böi talimo ita ba wamareso tödöda?

ESITERA

I’o’awögö Nono Mbanua Lowalangi

Ba wangoroma’ö fa’omasi si no aoha gölö simane nifalua Esitera, moguna wamati ba fa’abarani.

ESITERA

Atua-tua Ia, Barani, ba Tenga Ha Tana Khönia I’era-era

Hewisa Gesitera tenga ha fa’aurinia i’era-era hiza’i Yehowa hegöi ono mbanuania?

MARIA

’Hiza, Enoni Yehowa Ndra’o!’

Moroi ba wehede Maria khö mala’ika Gaberieli, hadia zoroma sanandrösa ba wamatinia? Hadia gamuata si sökhi niforoma’önia?

MARIA

Ihalö ’Gangetula ba Dödönia’

Salua khö Maria ba Mbetilekhema da’ö zanga’aro’ö famatinia ba nifabu’u Yehowa.

YOSEFO

Ya’ia Zolumö’ö, Ya’ia Zanga’asogö, Lö Awuwu Ia

Hadia nifalua Yosefo ba wolumö’ö ösi nomonia? Hana wa i’ohe Maria hegöi Yesu ba Miserai?

MARATA

”Mamati Sa’ae Ndra’o”

Hewisa Marata wangoroma’önia famati sahöli-höli dödöda sagötö göna ia fangabu dödö?

FETERO

Iforege Wolawa Fa’ata’u ba Fangiwa Dödö

Tola tekiko wamati saro na so wanufa dödö. Hiza’i, ilawa wa’ata’unia Fetero hegöi fanufa dödönia ba wolo’ö Yesu.

FETERO

Lö Faröi Ia ba Wanaögö Ngawalö Wanandraigö

Hewisa wamati Wetero hegöi fa’alöfaröinia möi fanolonia ba wanema’ö mene-mene Yesu?

FETERO

Ifaha’ö Ia khö Zo’aya ba Wangefa’ö Sala

Hewisa Yesu wamaha’ö Fetero sanandrösa ba wangefa’ö sala? Hewisa wangoroma’ö Yesu wa no i’efa’ö zala Wetero?

Fehede Fangasiwai

Hewisa wanga’aro’öu famatimö ba ena’ö lö taya ba duduma höröu wanötöna?