Mofönu sibai Gizebela me irongo zalua khö ndra samaʼeleʼö Mbaʼali. Ifaʼoheʼö goroisa khö Gelia, ’Mahemolu, mate ndraʼugö simane faʼamate zamaʼeleʼö khö Mbaʼali andrö.’ Ataʼu sibai Gelia ba moloi ia ba danö si mate. Mangandrö ia, ’He Yehowa, tebai utaögö saʼae. Omasido manö mate.’ Aefa daʼö, mörö manö ia ba mbörö geu börö waʼamarase.

Isusugi ia malaʼika no ihaogö khönia wehede imane, ’Faoso ba lau manga.’ Iʼila Elia roti sowulo-wulo ba dete gara si no muʼaukhuni hegöi naha nidanö nibadu. Manga ia ba ibadu nidanö aefa daʼö ifuli mörö zui. Ifuli isusugi ia malaʼika imane, ’Lau manga enaʼö abölö ndraʼugö wofanö zui.’ Börö daʼö, ifuli manga Gelia. Mofanö ia 40 ngaluo 40 wongi ofeta ba Hili Horebi. Möi bakha ba dögi gara Gelia ba daʼö ilau mörö. Hizaʼi, imane khönia Yehowa, ’He Elia, hadia khöu ba daʼa?’ Imane Elia, ’No lasawö zi no lazazi iraono Gizaraʼeli. No ladudugö nahia wameʼe sumange khömö ba labunu zamaʼeleʼö khöu. Iadaʼa omasi ira göi labunu ndraʼo.’

Imane khönia Yehowa, ’Ozizio baero.’ Aefa daʼö, tohare nangi sabölö-bölö. Me no aefa daʼö, alua ndruru danö ba alitö. Irongo li si hede Elia no idaʼi-daʼi. Ibalugö mbawania faoma nukha ba mosindro ia baero mbawa dögi. Manofu khönia Yehowa hadia mbörö wa ilau moloi. Imane Elia, ’Hatö yaʼodo iadaʼa zamosumange yaʼugö.’ Imane khönia Yehowa, ’Tenga ha yaʼugö. So nasa 7.000 tö ndraono Gizaraʼeli zamosumange yaʼodo. Ofanö, fataro Gelisa tobali samaʼeleʼö si möi fogatimö.’ Iʼanemaiʼö mofanö Gelia ba wamalua niwaʼö Yehowa. Moloʼö yaʼugö hadia itolo göi ndraʼugö Yehowa na öfalua zomasi ia? Tatu manö. Aine, datafaigi hadia zalua me lö saetu mbaŵa lökhö nasa.

”Böi mibusi tödö hadia ia, mibokai khö Lowalangi ba wangandrö si fao fangalulu na so zabu dödömi ba ngawalö hadia ia, yafao wangandrö saohagölö.”​—Filifi 4:6