Me ba danö si mate so ndraono Gizaraʼeli, molawa Gora, Datano, Abiramo ba 250 zi fao khöra ba wolawa Moze. Lamane, ’Tebai mataha saʼae! Hana wa yaʼugö zondröniaʼö yaʼaga ba Aʼaroni zi tobali ere sebua? Tenga ha khöu ba khö Gaʼaroni fao Yehowa, fao göi ia khöda fefu.’ Lö omasi Yehowa. Nifaluara andrö amaedola yaʼia nilawara!

Imane Moze khö Gora awö zi fao khönia, ’Mahemolu, aeʼe ba nose Lowalangi. Ohe naha wanunu sumange somuhua. Ba daʼö iʼoromaʼö Yehowa haniha nifilinia.’

Mahemolunia, tohare Gora hegöi ira matua si 250, lafalukhaisi Moze ba nose Lowalangi ba latunu zumange somuhua simane nifalua gere. Imane Yehowa khö Moze faoma Aʼaroni, ’Mifandröndröu ami khö Gora awö zi fao khönia.’

Kora, möi ifalukhaisi Moze ba nose Lowalangi. Hizaʼi Datano, Abiramo, ba fefu nösi nomora, lö omasi ira lafalukhaisi. Iʼandrö Yehowa enaʼö lafandröndröu ira iraono Gizaraʼeli moroi ba nose Gora, Datano, ba Abiramo. Lafalua daʼö iraono Gizaraʼeli.  Me luo daʼö, Datano, Abiramo, ba fefu nösi nomora, no mozizio ira baero nose khöra. Ba zi lö mudöna-döna, asila danö ba gamaudu zi so yaʼira, itölö ira tanö! Aefa daʼö, atoru galitö ba akhozi Gora awö zi 250 zi fao khönia ba nose Lowalangi.

Imane Yehowa khö Moze, ’Halö ziʼo ero samösa zondröniaʼö mado, ba sura döira ba ziʼo daʼö. Hizaʼi ba ziʼo mado Lewi, sura döi Gaʼaroni. Beʼe bakha ba nose Lowalangi ziʼo daʼö, ba mobunga ziʼo niha nifiligu.’

Mahemolunia, ibeʼe baero fefu ziʼo daʼö Moze ba iforomaʼö khö ndra sondröniaʼö. Ba ziʼo Gaʼaroni, so mbunga ba bua almond sasoso. Eluahania daʼö, Aʼaroni nifili Yehowa si tobali ere sebua.

”Miʼoʼö ba mifondrondrongo li zondröniaʼö yaʼami.”​—Heberaiʼo 13:17