Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Fahaʼö Ndra’ugö ba Cerita-Cerita Zura Niʼamoniʼö

 FAMAHAʼÖ 19

Tölu Wamakao Siföföna

Tölu Wamakao Siföföna

Lafaso ndraono Gizaraʼeli ba wohalöwö enaʼö tobali ira sawuyu. Yehowa zamatenge Moze hegöi Aʼaroni ba wamaʼema fehede daʼa khö Waraʼo: ’Tehegö mofanö nono mbanuagu enaʼö tola labeʼe khögu zumange ba danö si mate.’ Fao faʼasiliyawa imane Faraʼo, ’Lö ba dödögu hadia niwaʼö Yehowa ba lö utehegö mofanö ndraono Gizaraʼeli.’ Aefa daʼö ifaretakö ndraono Gizaraʼeli Faraʼo enaʼö laforege wohalöwö. Daʼö mbörö wa ibeʼe Yehowa khö Waraʼo zi tobali fotu. Öʼila hewisa daʼö? Ifalua Fulu Ngawalö Wamakao ba Miserai. Imane Yehowa khö Moze, ’Lö irongo niwaʼögu Faraʼo. Mahemolu sihulö wongi möi ia ba Nungo Nidanö Nilo. Falukhaisi ia ba fatunö khönia wa lö ara tö tobali do fefu Nungo Nidanö Nilo andrö, börö me lö itehe mofanö nono mbanuagu.’ Iʼoʼö daʼö Moze ba möi ia khö Waraʼo. Iʼila Faraʼo me ibözi Nungo Nidanö Nilo Aʼaroni faoma siʼonia, ba tobali do nidanö andrö. Lö ara aböu fefu nidanö, ahori mate giʼa, ba lö hadöi idanö si baga si tola mubadu moroi ba Nungo Nidanö Nilo. Hewaʼae simanö, lö itehegö Faraʼo mofanö ndraono Gizaraʼeli.

 Fitu hari aefa daʼö, ifatenge Moze Yehowa ba wangumaʼö daʼa khö Waraʼo: ’Na lö ötehegö mofanö nono mbanuagu, ba afönu talaho Miserai.’ Ifazawa ziʼonia Aʼaroni, ba kalua dalaho, lanönöi danö. Laʼila dalaho ba nomora ira niha Miserai, ba naha wemörö hegöi ba mako göra idanö. Gofu hezo so misa ba so dalaho! Iʼandrö Faraʼo khö Moze ba wangandrö khö Yehowa enaʼö tebato wamakao daʼö. Ifabuʼu Faraʼo wa itehegö mofanö ndraono Gizaraʼeli. Börö daʼö ibatogö Yehowa, ba laʼowuloi dalaho si no mate ira niha Miserai ba oya sibai. Aböu mbanua andrö. Hizaʼi, sakali tö, lö itehegö Faraʼo mofanö ndraono Gizaraʼeli.

Aefa daʼö imane Yehowa khö Moze, ’Waʼö khö Gaʼaroni enaʼö ibözi danö faoma siʼonia, ba tobali di awu gawu-gawu.’ Iʼanemaiʼö oya ndri awu misa. Lamane khö Waraʼo ira sohalöwö khönia, ’Famakao moroi khö Lowalangi daʼa.’ Hewaʼae simanö lö omasi itehegö Faraʼo mofanö ndraono Gizaraʼeli.

”Uʼoromaʼö khöra zi samuza andre, ufaʼilaʼö khöra dangagu ba faʼabölögu, ba yaʼaboto ba dödöra wa no Yehowa döigu!”​—Yeremia 16:21