Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Fahaʼö Ndra’ugö ba Cerita-Cerita Zura Niʼamoniʼö

Famaehagö Faosatö 3

Famaehagö Faosatö 3

Hauga fakhe me no aefa Molö Sabölö-bölö, ifatunö Sura Niʼamoniʼö wa lö ato niha samosumange Yehowa. Samösa moroi ba gotaluara yaʼia daʼö Aberahamo si fahuwu khö Yehowa. Hana wa lafotöi Gaberahamo si fahuwu khö Yehowa? Na so khöu ndraono, tolo ia enaʼö aboto ba dödönia wa iʼameʼegö tödö ba hasambalö itolo ia Yehowa. Simane Aberahamo hegöi niha tanö böʼö si lö faröi, duma-dumania Loti ba Yakobo, tola taʼandrö wanolo khö Yehowa gofu hadia ginötö. Tola faduhu dödöda wa hasambalö ifalua zi no ifabuʼu Yehowa.

SO BA DA'A

FAMAHAʼÖ 7

Malige Mbabeli

So ösa niha zomasi mamasindro banua hegöi malige salawa sirugi mbanua si yawa. Hana wa ifaböʼö-böʼöni lira Lowalangi?

FAMAHAʼÖ 8

Aberahamo ba Sara, Laʼoʼö Niwaʼö Lowalangi

Hana wa laröi mbanuara ira Aberahamo ba Sara ba findra-findra ira me lasawa danö Ganaʼana?

FAMAHAʼÖ 9

So Nononia ba Gafuriata!

Hewisa wamalua Lowalangi nifabuʼunia khö Gaberahamo? Moroi ba nono Gaberahamo, hadia khö Gizaʼaki alua mbuʼusa li daʼö mazui khö Zimaʼeli?

FAMAHAʼÖ 10

Törö Tödöu Woʼomo Loti

Itorugö deu alitö Lowalangi faoma balera ba Zodoma hegöi ba Gomora. Hana wa idudugö zi dombua banua andrö? Hana wa moguna tatörö tödö woʼomo Loti?

FAMAHAʼÖ 11

Tetandraigö Wamati Gaberahamo

Imane Lowalangi khö Gaberahamo, ʼOhe nonomö andrö si ha sambua ba danö hili Moria baliʼö ia sumange.ʼ Hewisa Gaberahamo wanaögö fanandraigö wamatinia?

FAMAHAʼÖ 12

Ondröita si Tobali Okhöta Yakobo

Izaʼaki ba Rebeka, so khöra nono si faero töinia Ezau ba Yakobo. Börö me siaʼa Gezau, sinangea itema gondröita. Hana wa ifagatini ha ba zi sambua mako bubu?

FAMAHAʼÖ 13

Mangatulö Gezau Faoma Yakobo

Hewisa wanöndra Yakobo howu-howu moroi khö malaʼika? Hadia nifaluania enaʼö atulö ia khö Gezau?