Me lakuru Yohane ba hulo Fatemo, iforomaʼö khönia Yesu 16 gangilata, mazui khala-khala sanandrösa ba zi so miföna. Oroma ba gangilata daʼö hewisa dania na teʼamoniʼö döi Lowalangi, tohare Wamatörönia, ba alua gohitö dödö Lowalangi ba gulidanö simane ba zorugo.

Ba zi sambua angilata, iʼila Yohane Lowalangi Yehowa ba dadaomania solakhömi ba zorugo. Kalua gari mbanua hegöi feʼugu-ugu mbanua ba dadaoma daʼö. Ba zi fasui yaʼia, so 24 zatua samake nukha safusi ba takula anaʼa. Mangalulu ira föna Yehowa ba lafosumange ia. Ba gangilata tanö böʼö, so ngawawa sato moroi ba ngawalö soi, mado hegöi li samosumange Yehowa. Irorogö ira Ono Mbiri-biri andrö yaʼia daʼö Yesu, iʼohe ira ba nidanö fangorifi. Ba gangilata tanö böʼö, ibörögö mamatörö Yesu tobali Razo ba zorugo fao ira zatua si 24 andrö. Ba gangilata aefa daʼö, fasuwö Yesu ba wolawa naga, yaʼia daʼö Satana awö zi fao khönia. Itiboʼö ira moroi si yawa ba zorugo numalö si tou ba gulidanö.

 Aefa daʼö, iʼila Yohane gambara si sökhi. Oroma khönia Nono Mbiri-biri andrö ba si 144.000 niha nifili, si no mozizio ba Hili Ziona. Iʼila göi malaʼika sihombo ba zi sagörö ulidanö. Iwaʼö malaʼika andrö ba niha enaʼö laʼataʼufi Lowalangi ba lafolakhömi Ia.

Ba gangilata aefa daʼö, alua wasuwöta Hamagedo. Ba wasuwöta andrö, Yesu hegöi ira saradadunia ladudugö gulidanö Zatana si lö sökhi. Ba gangilata safuria, iʼila Yohane waʼatulö ba zorugo hegöi ba gulidanö. Tehori Zatana awö zi fao khönia. Fefu zi so ba zorugo hegöi ba gulidanö lafosumange ba laʼamoniʼö döi Yehowa ba ha yaʼia nisunora.

”Ba ufaʼudu ami ndra alawe ba ufaʼudu ira maʼuwumö maʼuwunia, daʼö zomama högöu dania, ihundragö, ba sondrou börö sisinia ndraʼugö.”​—1 Moze 3:15