Faigi nösi

Faigi ba menu sekunder

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Nias

Fahaʼö Ndra’ugö ba Cerita-Cerita Zura Niʼamoniʼö

 FAMAHAʼÖ 87

Owasa Fasa Safuria Ifalua Yesu

Owasa Fasa Safuria Ifalua Yesu

Ero röfi lafalua gowasa Fasa ira niha Yahudi ba ngaluo si 14 mbaŵa Nisana. Owasa daʼö zamasugi ba dödöra wa Yehowa zangefaʼö yaʼira moroi ba wangosawuyu ba danö Miserai ba iʼohe ira ba Danö Amabuʼula. Me 33 M, ifalua gowasa Fasa Yesu si fao ira nifahaʼönia ba mbateʼe tanö yawa ba Yeruzalema. Me no aefa manga ira imane Yesu, ’Samösa moroi ba gotaluami zi manga mböligu.’ Tokea dödö ndra sinengenia ba manofu ira, ’Haniha?’ Imane Yesu, ’Niha nibeʼegu roti andre, daʼö ia.’ Aefa daʼö, ibeʼe safoto roti andrö Yesu khö Yuda Kariota. Mosindro Yuda ba mofanö ia moroi ba daʼö.

Aefa daʼö, mangandrö Yesu, ba iboboto roti, ibeʼe khö ndra sinengenia si so ba daʼö. Imane khöra, ’Miʼa roti daʼa. Roti daʼa, amaedola mbotogu nibeʼegu salahimi.’ Aefa daʼö, ifuli mangandrö zui ba ibeʼe nagu khö ndra sinengenia. Imane khöra, ’Mibadu nagu daʼa. Agu daʼa amaedola ndrogu, nibeʼegu enaʼö teʼefaʼö horö niha fefu. Uzazi khömi, tobali ami razo si fao khögu ba zorugo. Mifalua zimane daʼa ero röfi ba wanörö tödö yaʼo.’ Irugi iadaʼa, lafalua zimane daʼö ira soloʼö khö Yesu ero döfi. Lafotöi ia Bongi Watomesa Zoʼaya.

 Me no aefa daʼö, faʼudu ndra sinenge ba wamadöni haniha zabölö pade ba gotaluara. Hizaʼi imane khöra Yesu, ’Niha sabölö pade moroi ba gotaluami yaʼia daʼö niha sangumaʼö wa yaʼia si lö guna.’

’Yaʼami andrö si fahuwu khögu. Ufatunö khömi gofu hadia nifatunö Namagu khögu. Lö ara tö, mangawulido khö Namagu ba zorugo. Toröi ami ba daʼa ba aboto ba dödö niha wa nifahaʼögu ami na faoma miʼomasiʼö nawömi. Faoma miʼomasiʼö nawömi simane fangomasiʼögu yaʼami.’

Ba gafuriata, mangandrö Yesu khö Yehowa enaʼö ilumöʼö ndra nifahaʼönia. Iʼandrö khö Yehowa enaʼö tola falulu fohalöwö ira si fao faʼatulö. Mangandrö ia enaʼö teʼamoniʼö döi Yehowa. Aefa daʼö, manunö Yesu awö ndra nifahaʼönia, sinunö fanuno Yehowa ba mofanö ira. Lö ara tö laraʼu Yesu.

”Böi miʼataʼufi yaʼami ngawawa si lö atoto, noa sa faʼomasi Namami wa ibeʼe khömi Wamatörö andrö.”​—Luka 12:32