Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAMAHAʼÖ 88

Laraʼu Yesu

Laraʼu Yesu

Mofanö Yesu awö ndra sinengenia ba Mbawa Danö Kidorona numalö ba Hili Zaitu. Aefa talu mbongi me luo daʼö ba mohaga mbaŵa. Me larugi Kabu Gezemane imane khöra Yesu, ”Mibaloi ba daʼa, böi miförö.” Aefa daʼö, ifandröndröu ia Yesu ba ituhi danö, abu sibai dödönia. Mangandrö ia khö Yehowa, ”Yaʼitörö zomasi ndraʼugö.” Aefa daʼö, ifatenge malaʼikania Yehowa ba wamarou tödönia. Me mangawuli Yesu, no mörö ndra sinengenia. Imane khöra, ’Mifaoso! Tenga inötö wemörö iadaʼa! Lö ara tö, tebeʼe ndraʼo ba danga zi faʼudu khögu iadaʼa.’

Lö ara aefa daʼö, tohare Yuda fao ira niha sato solohe föda faoma fagado, simanö göi ndra saradadu. Iʼila wa so Yesu ba daʼö börö me asese möi ira ba nahia andrö. No ihenaigö ifatunö Yuda khö ndra saradadu hewisa lala dania wangombakhania Yesu. Ifahatö ia Yuda khö Yesu ba imane, ’Yaʼahowu Samahaʼö.’ Aefa daʼö iʼuma ia Yuda. Imane Yesu, ’He Yuda, hadia öʼuma ndraʼo ba wemanga böligu?’

Möi föna Yesu ba manofu ia ba niha sato, ”Haniha niʼaluimi andrö?” Latema linia, ”Yesu, niha Nazareta.” Imane khöra Yesu, ”Yaʼe ndraʼo.” Agataʼu ndra niha daʼö ba alabu ira. Manofu Yesu zui, ”Haniha niʼaluimi andrö?” Latema linia, ”Yesu, niha Nazareta.” Imane khöra Yesu, ’No uwaʼö khömi, yaʼe ndraʼo. Mitehegö mofanö ndra nifahaʼögu andre.’

Me iʼila Fetero laraʼu Yesu, isöbi wödania ba iʼewa dalinga Malikho, sawuyu gere sebua. Hizaʼi, ihalö dalinga zawuyu andrö Yesu ifuli ifadöhö. Aefa daʼö imane khö Wetero, ’Saembugö wödamö. Na faʼudu ndraʼugö öfake wöda ba mate dania ndraʼugö ba wöda.’ Laraʼu Yesu ira saradadu ba laböbö dangania ba  moloi ndra sinenge. Aefa daʼö, laʼohe Yesu khö Hanasi, samösa kafalo gere. Manofu Hanasi khö Yesu ba ifawaʼögö enaʼö laʼohe ia ba nomo Gere Sebua sotöi Kayafa. Hizaʼi, hadia zalua khö ndra sinenge?

”Tefakao ami ba gulidanö andre. Tobali, böi miʼataʼufi! No ukalaisi gulidanö.”​—Yohane 16:33