Faigi nösi

Faigi ba gangolifa

Samaduhu’ö Yehowa

Fili li Nias

 FAMAHAʼÖ 92

Ifuli Ifalukhaisi Ndra Nifahaʼönia Yesu

Ifuli Ifalukhaisi Ndra Nifahaʼönia Yesu

Lö ara me no iforomaʼö ia Yesu khö ndra sinengenia, möi Wetero fagai ba Nasi Galilaia. Fao khönia Toma, Yakobo, Yohane ba so göi nifahaʼö tanö böʼö. Sara wongi lalau fagai ba maʼifu na so zahulu ira.

Sihulö wongi daʼö, laʼila samösa ndra matua sozizio ba ngöfi. Muʼao ia khöra, ’Ahulu ami ba?’ Lamane khönia, ”Löʼö!” Imane zui, ’Tanö ba gambölö dundraha mifazaumba ndrialami.’ Me laʼoʼö niwaʼönia, oya lasöndra giʼa irege tebai saʼe lasöbi ndriala andrö yawa ba dundraha. Iʼanemaiʼö aboto ba dödö Yohane wa Yesu daʼö. Imane, ”Hiza Zoʼaya!” Ifanaoka ia Fetero tou ba nasi molangi ia numalö ba ngöfi. Lagoʼö ia moroi furi ira nifahaʼö tanö böʼö faoma tundraha.

Me ofeta ia ba gawu, laʼila roti faoma iʼa nifaga. Iwaʼö khöra Yesu enaʼö lanönö maʼifu tö göra iʼa. Aefa daʼö imane khöra, ’Aine manga ita.’

 Me no aefa manga ira, manofu Yesu khö Wetero, ’Hezo zabölö omasiʼö, hadia yaʼodo mazui halöwömö?’ Imane Fetero, ’Aboto ba dödöu Soʼaya wa abölö uʼomasiʼö ndraʼugö.’ Imane khönia Yesu, ’Na simane daʼö, beʼe gö mbiri-birigu.’ Ifuli zui manofu Yesu, ’He Fetero, hadia öʼomasiʼö ndraʼodo?’ Imane Fetero, ’Aboto ba dödöu Soʼaya wa uʼomasiʼö ndraʼugö.’ Imane khönia Yesu, ”Kubaloi nono mbiri-birigu.” Aefa daʼö, ifuli zui manofu Yesu si medölu kali. Abu sibai dödö Wetero imane, ’Öʼila fefu Soʼaya. Aboto ba dödöu wa uʼomasiʼö ndraʼugö.’ Imane khönia Yesu, ”Beʼe gö nono mbiri-birigu.” Itohugö wangumaʼö Yesu, ”Böi böhöli woloʼö yaʼo.”

”Imane khöra [Yesu], ’Aine, miʼoʼö ndraʼo. Ubaliʼö ami samaʼuʼu niha.’ Iʼanemaiʼö laröi halöwöra ba laʼoʼö ia.”​—Mataiʼo 4:19, 20